A A A

EN DE RU BG ZH
Opublikowane dnia 04.10.2016 / Aktualizowane dnia 10.11.2017

Centrum Badań Wysokotemperaturowych

Kontakt:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak
e-mail: natalia.sobczak@iod.krakow.pl
tel.: (48 12) 26 18 136 lub 526
fax (48 12) 26 60 870
skype: nataliesobczak

Skład osobowy:

dr inż. Rafał Nowak
rafal.nowak@iod.krakow.pl
tel. (48 12) 26 18 134 / 526
skype: rafal.nowak.iod

dr inż. Artur Kudyba
artur.kudyba@iod.krakow.pl
tel. (48 12) 26 18 134 / 526
skype: kudyba_artur

dr inż. Marta Homa
marta.homa@iod.krakow.pl
tel. (48 12) 26 18 135

dr inż. Wojciech Polkowski
wojciech.polkowski@iod.krakow.pl
tel. (48 12) 26 18 115

mgr inż. Grzegorz Bruzda
grzegorz.bruzda@iod.krakow.pl
tel. (48 12) 26 18 132/137
skype: grzegorz.bruzda83

mgr inż. Patrycja Turalska
patrycja.turalska@iod.krakow.pl
tel. (48 12) 26 18 135

Prowadzi :

 • Wysokotemperaturowe badania kinetyki zwilżania i rozpływania się ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami stałymi.
 • Wysokotemperaturowe badania reaktywności i stabilności chemicznej układów metal/metal; metal/ceramika; metal/szkło; szkło/ceramika.
 • Badania trwałości połączeń różnorodnych materiałów metodą ścinania.
 • Badania materiałów metodami analizy termicznej, pozwalające na:
  – identyfikację i analizę przemian fazowych,
  – wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej stopów odlewniczych,
  – konstrukcję wykresów CTPc dla stali i żeliwa sferoidalnego ADI,
  – określenie zależności ciepła właściwego i gęstości od temperatury,
  – określenie współczynników rozszerzalności liniowej,
  – określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych,
  – określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych.

Wykonuje usługi w następującym zakresie:

 • Dobór składników materiałów kompozytowych.
 • Dobór parametrów technologicznych wytwarzania połączeń różnorodnych materiałów typu metal/ceramika; metal/metal/ metal/szkło; szkło/ceramika.
 • Dobór materiałów na oprzyrządowanie metalurgiczne (tygle, formy odlewnicze, mieszadła i in.).
 • Dobór pokryć technologicznych i ochronnych (Rys.4).
 • Sprawdzanie termoelementów i przyrządów do pomiaru temperatury metodą porównawczą, potwierdzone świadectwem sprawdzenia.
 • Wyznaczanie temperaturowego przebiegu własności termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych.

Postery

 • Wpływ dodatków stopowych na zwilżalność i reaktywność w układach Al/TiO2 i Al/ZrO2, IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 2003
 • Wettabilitty and interfacial reactions in Al/TiO2, International Conference ECASIA-2003, Berlin, 2003
 • Interaction between liquid aluminum and NiO single crystal, 4th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Sanremo, Italy, 2004
 • The effect of alloying additions and substrate type on wettability and reactivity in Al/mullite system, 4th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Sanremo, Italy, 2004.
 • Application of push-off shear test for evaluation of wetting-interface structure-bonding relationship of solder joints, 4th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Sanremo, Italy, 2004
 • Wpływ pokrycia węglowego na zwilżalność i wytrzymałość połączenia Al/Al2O3 oraz AlTi6/Al2O3, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 2005
 • Oddziaływanie tlenku kobaltu z ciekłym aluminium, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 2005
 • Zwilżanie i reaktywność w układzie Al/ZnO, V Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 2005
 • Comparison of wetting and mechanical properties of Cu/Sn – based solder couples produced under vacuum and under flux, Lead-free Solder Materials, Mid-term meeting, Lausanne, Switzerland, 2005
 • Experimental complex for investigation of high temperature capillarity phenomena, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Theoretical aspects of ordered porosity metalic materials produced by unidirectional solidification of gas saturated melt, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Effect of carbon coating on wetting and bonding of Al alloys with Al2O3 substrates, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Novel theoretical approaches for analysis of gasar (lotus type) materials formation, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Investigation of interaction between liquid titanium and oxide ceramic, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Effect of substrate orientation on interaction between liquid aluminum and MgAl2O4 single crystal, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Application of fly ash for the synthesis of ALFA syntactic foams, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Interaction between molten aluminum and cobalt oxide single crystal, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Interaction between fly ash and molten grey iron as a key for using FASAND in casting production, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Liquid ceramic slurries of ivestment casting of reactive metals alloys, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Effect of alloying additions on wetting, interface structure and properties of Sn/Cu couples, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • Wetting and reactivity between molten aluminum and zinc oxide, 5th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007
 • F. Valenza, M.L. Muolo, R. Nowak, N. Sobczak, M. Di Foggia, A. Passerone, Wetting and interactions of turbine blades superalloys with ceramic shell materials, Ceramic Congress, Verona, Italy, 2008.
 • J. Morgiel, N. Sobczak, M. Pomorska, W. Radziwill, R. Nowak, A. Kudyba, J. Wojewoda-Budka, TEM investigation of reaction zone products formed between molten Al and CoO monocrystalline substrate, EM‘2008, XIII International Conference on Electron Microscopy of Solids, 2008, Zakopane, 8-11 June 2008.
 • Steven Klatt, Thomas Spalding, Abhilash Vincent, Sudipta Seal, Rafał Nowak, Artur Kudyba, Natalia Sobczak, Experimental solderability study of SAC305 with varios oxide systems and nanogold coatings
 • M. Homa, Z. Żurek, High temperature sulphidation behavior of Fe20Cr6Al-Y,Hf steel, 7th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection Materials, Les Embiez, France, 18-23 May 2008

Wystawy

 • Prezentacja opracowania pt „Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze” (N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch) na Światowych Targach Wynalazczości, Genewa, Szwajcaria, 03-04.04.2008.
 • Prezentacja opracowania pt „Experimental complex for investigation of high temperature properties of molten metals and alloys” (N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch) na Międzynarodowych Targach Innowacji Brussels-Eureka, 2008.

Patenty

 • PL 50513, 28.10.1988, Aparat do badań właściwości powierzchniowych materiałów w stanie ciekłym (J. Galon, N. Sobczak, R. Ryglicki)
 • PL 288046, Sposób wykonania żaroodpornego pokrycia ochronnego (N. Sobczak, A. Klekowkin, G. Briginiewicz, P. Zimonin)
 • PL-166953, 31.07.1995, WUP 07/95, Urządzenie do badania właściwości powierzchniowych ciekłych stopów, (N. Sobczak, J. Schmidt, A. Kazakov)
 • PL 53407, 31.10.1995, WUP 10/95, Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny (J. Schmidt, N. Sobczak, M. Pietraszkiewicz, Z. Wójcicki, K. Siwecki)
 • PL 165262, 10.01.1991, Urządzenie do wytwarzania zawiesin metalowych (N. Sobczak, G. Briginiewicz, A. Klekowkin, G. Anisowicz)
 • PL-343332, 30.11.2000, Sposób wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych fazą zbrojącą (J. Sobczak, N. Sobczak)
 • PL 187462 B1, Forma metalowa z poziomą powierzchnią podziału do prasowania w stanie ciekłym stopów metali i metalowych materiałów kompozytowych, J. Sobczak, A. Janczur, W. Romek,
 • N. Sobczak, K. Siwecki, Nr zgłoszenia 330694 w dn. 04.01.1999, przyznano 30.07.2004 WUP 07/04

Projekty

     Projekty międzynarodowe

  • Project No 351-1997, Spectroscopy Studies of Interfaces in Al-Ti/C System, S. Seal (USA), N. Sobczak (Polska), J. Morgiel (Polska); Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA; 1997
  • Project No 361-1997, Heterogeneous interface formation in Al-Ti-C composites, S. Seal (USA), N. Sobczak (Polska); Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA; 1997
  • Project No 381-1997, Interfacial reactions between AlTi alloy and graphite substrate: a HRTEM and EELS study, S. Seal (USA), N. Sobczak (Polska), J. Morgiel (Polska), T. Warwick (USA); Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA; 1997
  • Project No SI/POL/92/801, High-Level Advisory Assistance for Quality Improvement of Fibre Reinforced Al-Matrix Composites, N. Sobczak; ONZ, UNIDO/UNDP; 1992-1993
  • Project No MP/NIST 92-90, Complex Investigation of the Interfacial Phenomena of the Liquid Metals in the Contact with Solid Bodies, N. Sobczak (Polska), P.K. Rohatgi (USA), Polsko-Amerykański Fundusz im. M. Skłodowskie-Curie, 1992-1996
  • Project No MP/NIST-95-231,; Effect of External Pressure During Solidification on the Production of Metal Matrix Composites and Use of Such Products in Automotive Industry; J. Sobczak (Polska), P.K. Rohatgi (USA); Polsko-Amerykański Fundusz im. M. Skłodowskiej-Curie; 1995-1998
  • Project No. S-00085, High Resolution Transmission Electron Microscopy Studies of Aluminum-Nitride Interfaces, N. Sobczak (Polska), H. Takahashi (Japonia); Japan Society for the Promotion of Science; 2000
  • Project No INT-0002341, #9911017, Wetting, adhesion, and interfacial phenomena in alumina/NiAl couples,; R. Asthana (USA), N. Sobczak (Polska); Program COBASE, NAS&NSF, USA;; 2001-2002
  • Project No GP7, Prediction of the new generation lead-free solders, N. Sobczak – koordynator projektu grupowego, Program COST, Akcja 531 Lead-free solder materials, European Committee; 2001-2006

Projekt CMS 0548815 „High Temperature Wettability Studies of Nano-ceria and Nano-Gold with Select Substrates” realizowany we współpracy z University of Central Florida w ramach programu NSF INTERNATIONAL RESEARCH AND EDUCATION IN ENGINEERING (IREE)

Projekty krajowe zamawiane

 • PBZ-KBN-114/T08/2004, Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie:-
  – Zadanie II.4.3 Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów in situ z zastosowaniem reakcji chemicznych w kąpieli metalowej lub pomiędzy różnorodnymi składnikami (kierownik – N. Sobczak, zlecenie 5106/08)
  – Zadanie II.2.4 Opracowanie technologii otrzymywania gradientowych wyrobów metalowo-ceramicznych z zastosowaniem zaawansowanych technik odlewniczych, w tym z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego (kierownik – J. Sobczak, zlecenie 5105/08)
  – Zadanie III.3 Kompleksowa baza danych właściwości termofizycznych metali, stopów oraz materiałów formierskich i ceramicznych w aspekcie projektowania odlewów metodą komputerowej symulacji procesów (przemian fazowych), zachodzących w stanie ciekłym i stałym w stopach odlewniczych (kierownik – A. Gazda, zlecenie 5110/08)
 • PBZ/MNiSW/07/2006/56, Wpływ tlenu i dodatków stopowych na termofizyczne i fizykochemiczne właściwości stopów cyny (kierownik – P. Fima, zlecenie 6112/08)

Projekty krajowe badawcze

 • Nr  33676 91 02  33676 91 02 (KBN), Kompleksowe badania zgodności różnorodnych składników materiałów kompozytowych na bazie stopów aluminium,1992-1994
 • Projekt badawczy Nr  7 7372 92 03  7 7372 92 03 (KBN), Fizykochemiczne oddziaływanie wzajemne na granicy kontaktu ciało stałe-ciekły metal jako czynnik kształtujący strukturę i właściwości materiałów heterogenicznych o osnowie stopów aluminium, 1992-1995
 • Projekt badawczy Nr 7S202 018.04 (KBN), Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania odlewów nowej generacji, zbrojonych wkładkami ceramicznymi lub kompozytowymi technologią prasowania w stanie ciekłym, 1993-1996
 • Projekt badawczy Nr 7 TO8B 022 11 (KBN), Wyroby warstwowe o lokalnym zbrojeniu kompozytowym wytwarzane odlewaniem odśrodkowym, 1997-1999
 • Projekt badawczy Nr7 T08B 04112, Stabilność i reaktywność azotków w kontakcie z ciekłymi metalami, 1997-2000
 • Projekt badawczy Nr 7 T08B 034 15, pt.: Określenie mechanizmu wielostopniowej obróbki cieplnej wybranych stopów Al-Zn-Mg-Cu,1999 – 2000
 • Projekt badawczy Nr 7 T08B 014 19 (KBN), Opracowanie podstaw technologii gazarów – nowych materiałów wysokoporowatych o zadanym przestrzennym rozkładzie por, 2000-2003
 • Projekt badawczy Nr 7 T08B 051 21 (KBN), Badania zależności pomiędzy zwilżalnością, struktura i właściwościami mechanicznymi w materiałach metalowo-ceramicznych wytworzonych metodą ciekło-fazową, 2001-2003
 • Projekt badawczy Nr 7 T08B 003 20 (KBN), Fizykochemiczne podstawy wytwarzania kompozytów odlewanych in situ typu Al-Al2O3, 2001-2004
 • Projekt badawczy 4 T08B 031 25. Badanie stabilizacji i optymalizacja parametrów obróbki cieplnej miedziowo-niklowego żeliwa ADI metodami dynamicznej analizy termicznej, 2003 – 2006
 • Nr NN507450634 Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe właściwości stopów niklu w stanie ciekłym i ciekło-stałym oraz ich oddziaływanie w kontakcie z wybranymi tlenkami metali (kierownik – N. Sobczak, zlecenie 7156/00)
 • Nr 3466/B/T02/2008/35 Badanie żaroodporności stali Croffer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC (kierownik – M. Homa)
 •   Projekty krajowe celowe
  Projekt celowy Nr 7703910C (KBN), Optymalizacja parametrów technologicznych nasycania tworzyw weglowo-grafitowych ciekłymi metalami w autoklawie firmy Leybold, Instytut Odlewnictwa i POLGRAPH S.A., 1991-1994
 • Nr 6 ZR7 2006 C/6773 Uruchomienie produkcji nowej generacji narzędzi dla geotechniki (kierownik A. Karwiński, zlecenie 6201/10)

 Projekty krajowe rozwojowe (obronność)

 • Nr 0R00004005 Kompleksowe technologie wytwarzania odlewów części zamiennych sprzętu wojskowego oraz indywidualnych implantów medycznych przy zastosowaniu technik szybkiego prototypowania (kierownik – A. Karwiński)
  Działalności Statutowa Opracowanie fizykochemicznych podstaw sterowania oddziaływaniem w reaktywnych układach ciekły metal/ciało stałe w praktycznych aspektach wytwarzania materiałów zaawansowanych metodami ciekło-fazowymi (kierownik N. Sobczak, zlecenie 7013/00)
  Projekty High Tech Opracowanie procedury usuwania nanopowłoki tlenkowej z próbki metalowej oraz wykonanie prób wpływu pierwotnego utleniania na napięcie powierzchniowe czystej cyny (kierownik R. Nowak, zlecenie 7035/00)

Współpraca zagraniczna z:

 • University of Wisconsin-Stout, USA (Prof. R. Asthana)
 • NASA Glenn Research Center, Ohio Aerospace Institute, USA (Prof. M. Singh)
 • Institute of Energies and Interfaces, CNR, Genua, Włochy (Prof. A. Passerone)
 • Institute of Materials Science, Bulgarian Academy of Sciences (Prof. L. Drenchev)

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Trzecie miejsce w konkursie International Metallographic Contest organizowanego przez ASM International oraz International Metallographic Society przyznana w kategorii „The Unique, Unusual and New Techniques in Microscopy”, 1997 (S. Seal, A. Warwick, N. Sobczak, A. Garcia, H. Ade, J. Denlinger, B. Tonner)
 • Nowy bezołowiowy odlewniczy stop miedzi – Złoty Medal przyznany na 49. Światowym Salonie BRUSSELS – EUREKA, Bruksela 2000.
  Aluminiowe tarcze i bębny kompozytowe – Wyróżnienie w kategorii Technologia Przyszłości w VI Edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, 2002.
 • Nagroda Naukowa IV Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac pt. „Wpływ zjawiska zwilżania na kształtowanie struktury i właściwości materiałów metalowo-ceramicznych” (N. Sobczak)
 • Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Stypendia Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych” (Artur Kudyba)
 • Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości za opracowanie Complexe experimental d‘investigation des propertes a haute temperature des metaux (N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch), Genewa, Szwajcaria, 04.04.2008.
 • Brązowy Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Brussels-Eureka za opracowanie „Experimental complex for investigation of high temperature properties of molten metals and alloys” (N. Sobczak, R. Nowak, W. Radziwiłł, A. Glenz, J. Budzioch), Bruksela, 15.11.2008.

Wykłady zamawiane

 • N. Sobczak, The state of the art of high temperature liquid state materials science studies at the Center for High Temperature Studies, FRI, Poland, Seminarium naukowe w CNR-Inst. for Energetics and Interphases, IENI-CNR, Genua, Włochy, 18.10.2008
 • N. Sobczak, Metody badań wysokotemperaturowych ciekłych metali i stopów, II Seminarium Sekcji Metod Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN, IMIM, Kraków, 4.04.2008.
 • R. Nowak, Rola zwilżalności i reaktywności w układach Al/MgO i Al/MgAl2O2 w kształtowaniu struktury kompozytów in-situ typu Al-Al2O3, Seminarium naukowe, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, 07.03.2008
 • N. Sobczak, Metody badań wysokotempe-raturowych ciekłych metali i stopów, IV Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, AGH, Kraków, 21.11.2008.
 • P. Fima, Metoda kropli leżącej w pomiarach napięcia powierzchniowego, Seminarium naukowe, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, 24.10.2008

Staże naukowe odbyte w Centrum Badań Wysokotemperaturowych

 • Fabrizio Valenza: 07/04/2008-30/04/2008 – sztaż naukowy nt „Specific experimental techniques and apparatuses for high temperature measurements of interfacial phenomena in liquid and liquid/solid systems” organizowany w ramach zadania Short Term Scientific Mission programu COST Action MP0602 „Advanced Solder Materials for High-Temperature Application – HISOLD”.
 • Thomas C. Spalding (Mechanical, Materials and Aerospace Engineering, Advanced Materials Processing and Analysis Center, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA): 25.05.2008-14.07.2008 – staż naukowy w ramach projektu CMS 0548815 „High Temperature Wettability Studies of Nano-ceria and Nano-Gold with Select Substrates” realizowany we współpracy z University of Central Florida w ramach programu NSF INTERNATIONAL RESEARCH AND EDUCATION IN ENGINEERING (IREE)
 • Steven A. Klatt-Lasso (Washington University in St. Louis, One Brookings Dr., St. Louis, Missouri, USA): staż naukowy w ramach projektu CMS 0548815 „High Temperature Wettability Studies of Nano-ceria and Nano-Gold with Select Substrates” realizowany we współpracy z University of Central Florida w ramach programu NSF INTERNATIONAL RESEARCH AND
 • EDUCATION IN ENGINEERING (IREE)
 • Tiziana Lanata (DICAT-University of Genoa, Genua, Włochy): 26/05/2008-08/08/2008 – staż naukowy nt. „Specific experimental techniques and apparatuses for high temperature measurements of interfacial phenomena in liquid and liquid/solid systems and research on high temperature measurements of surface tension of liquid metals and alloys” realizowany w ramach współpracy z IENI-CNR, Genua, Włochy
 • Tizaiana Lanata (DICAT-University of Genoa, Genua, Włochy): 26/09/2008-1/10/2008 staż naukowy nt. „Research on high temperature measurements of surface tension of liquid metals and alloys as well as on high temperature wettability studies of reactive metal/ceramic systems” ” realizowany w ramach współpracy z IENI-CNR, Genua, Włochy.
 • Karolina Sosnowska (EMPA Dübendorf, Szwajcaria) 23-25.06.2008 staż naukowy

Szkolenia pracowników

 • Fima P., Kudyba A., Seminarium „System akwizycji i analizy obrazu” National Instruments & Imaco, Kraków, 20.02.2008 r.
 • Fima P., Homa M., Korpała B., Kudyba A., Nowak R, Siewiorek A., Sobczak N., Warsztaty mikroskopii SPM (Scanning Probe Microscopy), Instytut Odlewnictwa, 01.12.2008 r.

Aparatura:

 • Unikalny w skali krajowej zespół aparaturowy do badań zjawisk powierzchniowych ciekłych metali i stopów, charakteryzujący się szerokimi możliwościami badawczymi, w tym (Rys.1):
 • Stanowisko 1: w temperaturze do 900°C; próżnia rzędu 10-6 hPa lub atmosfera ochronna; obserwacje i rejestracja kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej; możliwość obserwacji i rejestracji kinetyki rozpływania się w płaszczyźnie pionowej lub/i poziomej; jednoczesne wprowadzenie do komory 10 próbek.
 • Stanowisko 2: w temperaturze do ok. 1500°C; próżnia rzędu 10-6 hPa lub atmosfera ochronna; obserwacja i rejestracje kinetyki zwilżania w płaszczyźnie pionowej; dodatkowe możliwości do realizacji bezpośrednio w trakcie badań – oczyszczanie kropli z powłoki tlenkowej poprzez wyciskanie kropli z kapilary specjalnej konstrukcji; realizacji szoków cieplnych.
 • Stanowisko 3: wysokotemperaturowy mikroskop Leitza umożliwiający badanie właściwości powierzchniowych różnych układów ciecz/ciało stałe w temperaturze do 1000°C w warunkach otoczenia.

Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze

 • Aparaturę do badań przemian fazowych i analizy termicznej w próżni lub atmosferze ochronnej, w tym:Dylatometr LINSEIS L75
 • Dylatometr NETZSCH 402E
 • Dylatometr hartowniczy (High Speed Quenching Dilatometer) RITA L78 firmy LINSEIS
 • Dylatometr wysokotemperaturowy DIL 402C/4/G firmy NETZSCH
 • Mikrokalorymetr i DTA SETARAM 1500
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Netzsch 404 C Pegasus
 • Wysokotemperaturowy mikroskop optyczny
 • Stanowisko do sprawdzania termoelementów i przyrządów
 • Stanowisko do badań materiałowych w podwyższonej temperaturze z zastosowaniem sił atomowych typu NTEGRA THERMA firmy NT-MDT Europe BV
 • Analizator termiczny STA 449 F3 Jupiter sprzężony z QMS 403C Aëolos firmy NETZSCH
 • Uniwersalny zestaw aparaturowy do badania przewodnictwa temperaturowego i cieplnego materiałów (typ LFA 427 firmy NETZSCH)
 • Piła ACCUTOM-50 firmy Struers do precyzyjnego cięcia i szlifowania materiałów
 • Polerki ręczne
 • Płuczkę ultradźwiękową.

KONTAKT

tel. +48 12 26 18 324
fax +48 12 26 60 870
email: iod@iod.krakow.pl
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków, Polska
NIP: 675-000-00-88
Regon: 000031331
KRS: 0000109686
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Kraków
Nr konta: 20 1240 4722 1111 0000 4856 6733
Wjazd od ulicy Zbrojarzy
GPS: N 50 01.210 E 19 55.737

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij