Jerzy Józef Sobczak, prof. dr hab. inż. – publikacje

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016

2016

 1. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), ISSN 1059-9495
 2. Klasik A., Pietrzak K., Makowska K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Wear resistance of aluminium matrix composites reinforced with Al2O3 particle after multiple remelting, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), 1-7, ISSN 1059-9495
 3. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., Sienicki E., Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie, Prace Instytutu Odlewnictwa, (2016), 56(2), 87-112, ISSN 1899-2439
 4. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A., Kozera R., Boczkowska A., High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2016), ISSN 1059-9495

2015

 1. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J. , High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, (poster).

 2. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Malczyk P., Kozera R., Czulak A., Boczkowska A., Gude M., Synthesis of aluminum-fly ash composites with halloysite addition by GPDI method and their characterisation, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).

 3. Sobczak J.J., Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941558-3-4.

 4. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Kowalski P., Sobczak N., Making artificial heart components – selected aspects of casting technology, Archives of Metallurgy and Materials, (2015), 60(3B), ISSN 1733-3490.

 5. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.

2014

 1. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439

 2. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl K., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute (2014), 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.

 3. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), ISBN 978-83-88770-63-0.

 4. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.

 5. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow (2014), 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.

 6. Sobczak J.J. Rozdział IV „Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 668-710

 7. Sobczak J.J. Rozdział IV.1.5 „Praktyka odlewanych kompozytów metalowych” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 725-771

 8. Sobczak J.J., Darłak P.  Rozdział IV.2 „Materiały wysokoporowate” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 801-821

 9. Sobczak J.J., Sobczak N.  Rozdział IV.4 „Ciecze metalowe na podłożu stałym” Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISBN: 878-83-904306-9-0, s. 829-844

 10. Ludmil Drenchev, J.J. Sobczak: Self-herling materials as biomimetic smart structures, ISBN 978-83-88770-98-2, 120 stron.

 11. T. Reguła, J. J. Sobczak, A. Fajkiel, P. Dudek, K. Saja, P. Darłak, P. Długosz, J. Morgiel, K. Berent  Rozdział „Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie” rozdział w monografii „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” Wyd. IMN, Gliwice 2014 s. 263-278

 12. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2014), ISBN 978-83-88770-63-0.

 13. Sobczak J.J. (redaktor naczelny I tomu) Poradnik Odlewnika, Kraków 2013, ISB: 878-83-904306-9-0, s. 1097

2013

 1. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 13-14 czerwca 2013
 2. Sobczak J.J., Drenchev L., Sobczak N., Asthana R., On Design of Metal-Matrix Composites Lighter than Air, Materials Science Forum, Vol. 736 (2013), pp. 55-71

 3. Sobczak J. J., Drenchev L., Metallic Functionally Graded Materials: A Specific Class of Advanced Composites, Journal of Materials Science & Technology, Vol. 29, No 4, 2013, pp. 297-316

 4. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Materiały Konferencji Naukowej „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii”, ISBN 978-83-88770-87-6, Kraków 13-14 czerwca 2013, Instytut Odlewnictwa, 2013

 5. Sobczak J.J. Die Polnische Giesserei industrie – Produktion und Kosten (The Polish Foundry Industry – Production and Costs). Giesserei – Rundschau, Jhg.60, Hf. 5/6 (2013), s.128-131

 6. Sobczak J. J., Drenchev L., R. Asthana, Nomograms for rapid assessment of particle sedimentation behavior in liquid phase processing of particle reinforced metal composites, International Journal of Cast Metals Research, Vol. 26, no 2, 2013, pp. 122 – 128

2012

 1. Sobczak J.J, Asthana R., Coleman B., Purgert M. R., Vademecum of cast metal matrix composite materials – a set of basic concepts, 978-83-88770-74-6, Instytut Odlewnictwa, 2012

 2. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, 978-83-88770-78-4, Instytut Odlewnictwa, 2012

 3. Forecasts and Development trends in global and national foundry industry”/Praca zbiorowa – ISBN 978-83-88770-83-8, Instytut Odlewnictwa 2012

 4. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A. Influence of multiple remelting of particulate reinforced cast aluminium composites on thier properties and structure, ISBN 978-83-60965-37-5, Instytut Transportu Somochodowego, 2012

 5. Sobczak J., Sobczak N., Pirowski Z., Purgert R. M., Uhl W., Jaśkowiec K., Boroń Ł., Pysz S. Castabillity of HAYNES 282 alloy, Worshop”Advanced Ultrasupercritical Coal-fired Power Plants”, EVN Forum Maria Enzedorf Vienna, Austria

 6. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Sobczak J.J., Gil A., Pysz S., Kowalski P. Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca – rozdział „Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca ISBN 978-83-63310-04-2, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi

 7. J.J. Sobczak, Drenchev L., R. Asthana, Nanograms for rapid assessment of particie sedimentation behaviour in liquid phase processing of particle reinforced metal composites, International Journal of Cast Metals Research / ISSN: 13640461, DOI: 10.1179/1743133612Y.0000000045. Appeared or available online: 14 December 2012

 8. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A., Influence of multiple remelting of particulate reniforced cast aluminium composites on their properties and structure, ISBN 978-83-60965-37-5, Instytut Transportu Samaochodowego

 

2011

 1. Sobczak J.J. Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji. ISBN 978-83-88770-68-5, Instytut Odlewnictwa, 2011

 2. Sobczak J.J. Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych – zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami. 978-88-88770-66-1, Instytut Odlewnictwa, 2011

 3. 65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2011, pod redakcją J. J. Sobczaka, ISBN 978-83-88770-70-8, Instytut Odlewnictwa, 2011

 4. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Sobczak J.J., Effect of applied pressure on the quality of squeeze cast parts made from AlSi9Mg alloy, Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice, tom 11, nr 12/3, str. 55-60

 5. Długosz P., Dudek P., Morgiel J., Reguła T., Sobczak J.J., Wpływ ciśnienia prasowania na charakterystyki mikrostrukturalne stopu AlSi7Mg alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa, Kraków, tom 60, nr 1, str. 5-14

 6. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J.J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa Kraków, tom 60, nr 1, str. 15-21

 7. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J.J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych ceno sferami, Prace Instytutu Odlewnictwa, tom 60, nr 2, str. 35-44

 8. Sobczak J.J., Kryczek A., Balcer E., Sytuacja Odlewnictwa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa, tom.61, nr 1-2, str. 16-21

 9. Klasik A., Pietrzak K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Praktyczna weryfikacja recyklingu kompozytowych tarcz hamulcowych, Problemy recyklingu 2011, Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, str. 223-225

 10. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Praca zbiorowa (pod redakcja J.J. Sobczaka) ISBN 978-83-88770-56-2

 11. Długosz P., Reguła T., Sobczak J.J., Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym, cz. IV Proces prasowania w stanie ciekłym jako technologia umożliwiająca wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, str. 91-105

 

2010

 1. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym (pod red. J. Sobczaka), ISBN 978-83-88770-48-7, IOd, Kraków, 2010

 2. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, Proceedings of 69th World Foundry Congress, Hangzhou China, 16-20 October 2010, pp. 0019-0032

 3. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, China Foundry, November 2010, pp. 425-437

 4. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R., Sobczak J., Structural and thermophysical properties characterization of continuously reinforced cast Al Matrix composite, China Foundry, November 2010, pp. 456-462

 5. Drenchev L., Sobczak J.J., Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field, ISBN 978-83-88770-55-5, IOd Krakow, 2010

 6. Darłak P., Długosz P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – Analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa, ISSN 1899-2439, tom 50, nr 3, s. 39-51

 7. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J.J., Tchórz A., Computed tomography for quality assessment of composite castings made by pressure infiltration of porous preforms, High-Resolution X-Rey CT Symposium, Book of Abstracts Niemcy, Dresden, pp. 40

 8. Sobczak J.J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of computer tomography for characterization of lead-free solder materials and joint In electronic components, High-Resolution X-Rey CT Symposium, Book of Abstracts Niemcy, Dresden, pp. 60

 

2009

 1. Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa – liczby i fakty. Przegląd Odlewnictwa, Nr 1-2, 2009, s.10-17

 2. Sobczak J.J, Drenchev L.B. Metal Based Functionally Graded Materials, http://www.bentham.org/ebooks/9781608050383/index.htm

 3. Sobczak J., Gil M., Krokosz J., Kowalski P. Próba wykorzystania skanera przestrzennego dla odlewanych z brązu obiektów muzealnych, Mat. XII Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych „Nauka i Technologia”, Iwonicz, 4-6 czerwca 2009, s.107-110

 4. Drenchev L., Sobczak J. J. Gasars – a specific class of porous materials. Advanced porous Materials by knowledge-based design. ISBN 978-83-60965-60-3, ISBN 978-83-88770-40-1, MTI & FRI, Warsaw-Cracow, 2009

 5. Sobczak J. Odlewnictwo – zagrożenia, nadzieje, szanse i perspektywy, Przegląd Odlewnictwa ISSN 0033-2275, nr 11-12, 2009, s.632-638

 6. Sobczak J. Purgert R., Sobczak N., Darlak P., Wojciechowski A. Low-cost Light-weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Materiały Xth Polish-American Conference on Science and Technology „Transfer of Technology and Knowledge”, Washington, 3-4 grudnia 2009, s. 10

 7. Sobczak J., Sobczak N., Asthana R., Singh M., Seal S. Recent developments in high-temperature liquid state materials science, Materiały Xth Polish-American Conference on Science and Technology „Transfer of Technology and Knowledge”, Washington, 3-4 grudnia 2009, s. 14

 8. Darłak P., Drenchev L., Lesniewski W., Sobczak J., Wieliczko P. Using Lorentz force for sythesis of functionally graded materials. Materiały VI International Conference „High Temperature Capillarity HTC-2009”, Ateny, 6-9 maj, 2009, s.100

 9. Klasik A., Wojciechowski A.,  Sobczak N., Sobczak J., Structure and properties of aluminium matrix composite reinforced with SiC particles after multiple remelting. Materiały  VI International Conference „High Temperature Capillarity HTC-2009”, Ateny, 6-9 maj, 2009, s.165

 10. Asthana R., Sobczak N. Sobczak J., Metal-ceramic interactions in cast composites – a foundry perspective. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.16-17

 11. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A. Homa M., Aluminium castings reinforced with ceramic preforms of graded structure by pressure infiltration. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.19-20

 12. Drenchev L., Sobczak J., Lesniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of particie distribution in Al-Si/SiCp composite by means of Lorentz force. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.27-28

 13. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J., Darłak P., Wear charactersistics of traditional and New generation brake discs. Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.31-32

 14. Purgert R. M., Sobczak J., Sobczak N., Darlak P., Wojciechowski A., ALFA composites -the state of the art and future perspectives Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.40-41

 15. Darłak P., Lasota P., Pietrzak K., Przetakiewicz W., Rudnik D., Sobczak J., Wojciechowski A. Selected material characteristics of ceramic preforms infiltrated  by AlSi9Mg Alloy, Materiały International Conference „Cast Composites‘2009″, Kocierz, 11 października 2009, s.42-43

 16. Innowacje w Odlewnictwie (pod red. J. Sobczaka), IOd, Komitet Organizacyjny PBZ-KBN-114/T08/2004, ISBN 978-83-88770-26-5, IOd, Kraków, 2009

 17. Sobczak J. Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej (Innowacje w odlewnictwie, cz. III  pod red. J. Sobczaka), IOd, Komitet Organizacyjny PBZ-KBN-114/T08/2004, ISBN 978-83-88770-45-6, s. 189-200, 2009

 18. Sobczak J. Przyczynek do ekspertyzy z dawnych lat – metalowe materiały kompozytowe. Inżynieria Materiałowa, Nr 6, 2009, s.543-544

 19. Sobczak J. Z ostatniej chwili…, Przegląd Odlewnictwa, nr 11-12, 2009, s. 686

 20. Sobczak J. List z podróży do Ameryki…(I). Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich – ASF i ASM International, Przegląd Odlewnictwa, tom 59, nr 4, s. 224-229

 21. Sobczak J. List z podróży do Ameryki…(II). Odlewnictwo współczesne -quo vadis? Aktualna sytuacja w branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Przegląd Odlewnictwa, tom 59, nr 4, s. 230-239

 22. Sobczak J., Krokosz J., Gil A., Wirtualne muzeum – Metal w historii człowieka, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, nr 2, 2009, s. 30-33

2008

 1. Rudnik D., Pietrzak K., Wojciechowski A., Sobczak J., Kowalewski Z.L., Material investigations of composites and their selected applications in motor transport, Journal of Kones Powertrain and Transport, ISSN 1231-4005, vol. 15, nr 2, 2008, pp. 399-407.

 2. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak J., Sobczak N., Effect of multiple remelting on selected properties of dispersed reinforced aluminum matrix composite, Journal of Kones Powertrain and Transport, ISSN 1231-4005, vol. 15, nr 3, 2008, pp. 399-407.

 3. Sobczak J., Wojciechowski A., Rudnik D. Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. ISBN 978-83-60695-36-8, ISBN 978-83-88770-30-2, ITS & IOd, Warszawa-Kraków, 2008

 4. Sobczak J., Drenchev L. Functionally Graded Materials, Processing and Modeling. ISBN 978-83-60965-28-3, ISBN 978-83-88770-31-9, MTI & FRI, Warsaw-Cracow, 2008

 5. Sobczak J., Darłak P. Synthesis of Alloys, ISBN 978-83-60965-32-0, ISBN 978-83-88770-29-6, MTI & FRI, Warsaw-Cracow, 2008

 6. Sobczak J., Darłak P., Technologie wytwarzania kompozytów ALFA. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji PAN – Oddział w Poznaniu, vol. 28, nr 3, 2008, s. 103-115

  2007

 7. Sobczak J., Sobczak N., Asthana R., Wojciechowski A., Pietrzak K., Rudnik D. Atlas of Cast Metal Matrix Composites Structures, MTI & FRI, ISBN978-83-60965-00-9, under the auspices of WFO, 2007

 8. Innowacje w Odlewnictwie (pod red. J. Sobczaka), IOd, Komitet Organizacyjny PBZ-KBN-114/T08/2004, ISBN 978-83-88770-26-5, 2007

 9. Sobczak J. Gradientowe wyroby metalowo-ceramiczne wytwarzane z zastosowaniem zaawansowanych technik odlewniczych, Innowacje w Odlewnictwie (pod red. J. Sobczaka), IOd, Komitet Organizacyjny PBZ-KBN-114/T08/2004, ISBN 978-83-88770-26-5, s. 135-150, 2007.

 10. Drenchev L., Sobczak J., Sobczak N., Sha W., Malinov S. A comprehensive model of ordered porosity formation. Acta Materialia, 2007, vol. 55, pp. 6459-6471

 11. Drenchev L., Sobczak J., Sobczak N., Theoretical approaches for analysis of gasar (lotus type) materials formation. Abstract Book, Proc. 4th Int. Conf. High Temperature Capillarity, Alicante, Spain, 2007

 12. Drenchev L., Sobczak J., Theoretical aspects of ordered porosity metallic materials produced by unidirectional solidification of gas saturated melt. Abstract Book, Int. Conf. „Bubble & Drop Interfaces”, Granada 2007

 13. Wojciechowski A., Sobczak J., Drenchev L. Quantitative characterization of heterogeneous reactions of Ti alloy in organic and inorganic media. Nauchni Izvestiya na NTSM, 2007, No 3 (98), vol. XIV, pp.337-342

 14. Sobczak J., Wojciechowski A., Drenchev L. Gas phase nucleation on solid/liquid interface in ordered gas porosity formation. Nauchni Izvestiya na NTSM, 2007, No 3 (98), vol. XIV, pp.330-336

  2006

 15. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W., Modelling of structural formation in ordered porosity metal materials, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 2006, Nr 14, pp. 663-675

 16. Sobczak J. Kompozyty w projekcie zamawianym PBZ-KBN-114/2003 „Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie” (2005-2008), Kompozyty, 2006, t.6, Nr 1, s. 95

 17. Sobczak J., Darłak P., Purgert R.M., Sobczak N., Wojciechowski A. The Technological Aspects of ALFA Composites Sythesis, Solidification Processing of Metal Matrix Composites, Rohatgi Honorary Symposium, Publication of TMS, 2006, pp. 93-106 (rozdział w książce)

 18. Sobczak J. Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie. Nowa ramowa ogólnokrajowa propozycja badawczo-rozwojowa, ISSN 1730-2250, Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, 2006, Rocznik 8, Zeszyt Specjalny Nr 4      (monografia)

 19. Sobczak J., Krokosz J., Darłak P., Przybylski J., Rudnik D. Ars Creatio czyli zmysłowość odlewów, ISBN 83-88770-25-X, Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa, Kraków, 2006      (monografia)

 20. Sobczak J. List z podróży do Ameryki (3). Odlewnia Forda w Cleveland. Przegląd Odlewnictwa, 2006, nr 9, s.498-505

 21. Purgert R., Baliński A., Darłak P., Sobczak J. Using fly ash-based foundry composition for molds and cores (FASAND) to pour iron castings, Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, Kraków, 2006

 22. Purgert R., Baliński A., Sobczak J. , Darłak P., Szolc M., Sobczak N. Fly ash for sythesis of new moulding sands (FASAND), Archiwum Technologii Maszy i Automatyzacji PAN, vol. 26, nr 1, 2006, pp. 123-130, ISSN 1233-9709

 23. Sobczak J., Darłak P., Purgert R.M., Sobczak N., Wojciechowski A. The Technological Aspects of ALFA Composites Sythesis, Int. Symp. Solidification Processing of Metal Matrix Composites, TMS 135th Annual Meeting, 12-16.03.2006, San Antonio, USA, Abstarct Book, p.91

  2005

 24. Drenchev L., Sobczak J., Sha W., Malinov S. Mathematical model for simultaneous growth of gas and solid phases in gas-eutectic reaction, Journal of Materials Science, 2005, No.40, pp. 2525 – 2529

 25. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. Calculation of Parameters in Ordered Porosity Metallic Materials, Proceedings of Second International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Marine Industry, October 7 – 9, 2005, Varna, Bulgaria, ISBN 954-20-0314-5, vol.2, pp.151-159

 26. Curran J., Sobczak J., Drenchev L., Malinov S. Characterisation and Properties of Ultra Light Gas Reinforced Magnesium Alloys, poster kogresowy – Second International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Marine Industry, October 7 – 9, 2005, Varna, Bulgaria      (poster)

 27. Górny Zb., Sobczak J. Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych, ISBN 83-918918-1-X, Wydawnictwo ZA-PIS, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2005, wyd. I (publikacja dofinansowana przez MeiN)     (monografia)

 28. Sobczak J., Wojciechowski A., Boyko L., Drenchev L., Darłak P., Dudek P. Materiały wysokoporowate, ISBN 83-88770-20-9, Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa, Kraków, 2005     (monografia)

 29. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. High Porosity Metallic materials with Ordered Structure, Journal of Materials Science and Technology. Part I: General Characteristics and Relations, 2005, vol.13, No.2, pp.128 – 159

 30. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. High Porosity Metallic materials with Ordered Structure, Journal of Materials Science and Technology. Part II: Modelling and Structure Formation, 2005, vol.13, No.3, pp.207 – 225

 31. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W., Long A. Discussion of „A theoretical study of Gasarite eutectic growth”. Scripta Materialia, 2005, vol. 52, p.799-801

 32. Sobczak J., Sobczak N., Wojciechowski A., Pietrzak K., Rudnik D. Atlas struktur kompozytów metalowych, ISBN 83-919774-2-0, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa, 2005 (wydanie II-gie, poprawione)      (monografia)

  2004

 33. Sobczak J., Darłak P., Wojciechowski A., Pietrzak K., Rudnik D. Wybrane aspekty technologii kompozytów ALFA, Kompozyty, ISSN 1641-8611, 2004, t.5, nr 3, s.3-9

 34. Dryzek J., Dryzek E., Sobczak J., Darłak P. Próby zastosowania metod anihilacji pozytonów do badań strukturalnych metalowych materiałów kompozytowych, Kompozyty, ISSN 1641-8611, 2004, t.5, nr 2, s.74-80
 35. Górny Zb., Sobczak J., Sławinski Z. Aspekty odlewnicze i charakterystyki eksploatacyjne tłoków kompozytowych zbrojonych lokalnie. Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr.2 , s.4-14

 36. Sobczak J. List z podróży do Gdańska (nowej propozycji badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjności wyrobów finalnych ciąg dalszy), Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr 4, s.33-35

 37. Sobczak N., Sobczak N., Mikulowski B., Wojciechowski A., Kudyba A., Nowak R., Darłak P. Effect of Alloying Additions on Wettability and Bonding of Lead-Free Solder/Cu Couples. Proceedings of Fourth International Congress „Mechanical Engineering Technologies‘04” , September 23-25.20045, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946, vol. 1, pp.68-71

 38. Sobczak J., Drenchev L. Squeeze Casting of Metal Matrix Composites, Proceedings of Fourth International Congress „Mechanical Engineering Technologies‘04”, September 23-25.2004, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946, Plenary Papers, pp.50-43

 39. Sobczak J. High Porosity Media – Part I: General Characteristics and Methods of Production, Mashinostroenie & Elektrotechnika, ISSN 0025-455X, 2004, Vol. LIII, No.9, p.53-55

 40. Sobczak J. High Porosity Media – Part II: Monolithic Foams, Mashinostroenie & Elektrotechnika, ISSN 0025-455X, 2004, Vol. LIII, No.9, pp.56-60

 41. Sobczak J. High Porosity Media – Part III: Composite Foams, Mashinostroenie & Elektrotechnika, ISSN 0025-455X, 2004, Vol. LIII, No.9, pp.61-64

 42. Sobczak J. Przesłanki działalności naukowo-badawczej Instytutu Odlewnictwa w sferze wysokich technologii (high-tech), Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr 2, s.26-32

 43. Purgert R., Sobczak J., Balinski A., Darlak P. Szolc M., Sobczak N. Fly Ash as a Component of Grain Matrix for the New Generation of Moulding and Core Sands (FASANDS), Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2004, Nr 6, s.4-19

 44. Sobczak J., Sobczak N., Wojciechowski A., Pietrzak K., Rudnik D. Atlas struktur kompozytów metalowych, ISBN 83-919774-2-0, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa, 2004

  2003

 45. Baliński A., Sobczak J. Nowe możliwości wykorzystania odpadowych popiołów lotnych w odlewnictwie. Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, 2003, Nr. 5, s. 8 – 17.

 46. Wojciechowski A., Sobczak J. Alternative composite material solution in the frictional connections. Journal of KONES – Internal Combustion Engines, ISSN 1231-4005, 2003, pp. 379 – 390.

 47. Sign N. P., Boyd L.C. Jr., Purgert R.M., Sobczak J. Aluminum syntactic foams ALFA for automotive applications. Journal of KONES – Internal Combustion Engines, ISSN 1231-4005, 2003, pp. 329 – 340.

 48. Sobczak J. High porosity media for transportation – selected aspects. Journal of KONES – Internal Combustion Engines, ISSN 1231-4005, 2003, pp. 341 – 356.

 49. Bienias J., Walczak M., Surowska B., Sobczak J. Microstructure and Corrosion Behaviour of Aluminum Fly As Composites. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2003, Vol.5, No.2, pp.493-502.

 50. Sobczak J., Tybulczuk J. Nanomateriały i nanotechnologie. Odlewnictwo – Nauka i Praktyka, ISSN 1730-2250, 2003, Nr 4, s.9-26.

 51. Sobczak J., Boyko L.., Sobczak N., Drenchev L., Górny Zb., Wojciecho wski A., Darłak P., Dudek P. Opracowanie podstaw technologii gazarów – nowych materiałów wysokoporowatych o zadanym przestrzennym rozkładzie por. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego KBN Nr 7 TO8 B 014 19, 31.05.2003, 104 (plus załączniki)

 52. Sobczak N., Sobczak J., Seal S., Morgiel J. TEM examination of the effect of titanium on the Al/C interface. Materials Chemistry and Physics, 2003, No.81, pp. 319-322.

 53. Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Stobierski L. TEM characterization of the reaction products in aluminum – fly ash couples. Materials Chemistry and Physics, 2003, No.81, pp.296-300.

 54. Sobczak J., Tybulczuk J. Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji od zarania ludzkości po dzień dzisiejszy. ISBN 83-88770-13-6, 111 str., Kraków, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2003, 300 egz. (plus CD)

 55. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. Numerical simulation of macrostructure formation in centrifugal casting of particle reinforced metal matrix composites. Part 2: simulations and practical applications. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2003, No. 11, pp. 651-674.

 56. Drenchev L., Sobczak J., Malinov S., Sha W. Numerical simulation of macrostructure formation in centrifugal casting of particle reinforced metal matrix composites. Part 1: model description. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2003, No. 11, pp. 635-649.

 57. Wojciechowski A., Sobczak J. Metalowe materiały kompozytowe w motoryzacji. Materiały IV Krajowej Konferencji Materiałograficznej „MATERIAŁOGRAFIA 20 03”, 23-25 kwietnia 2003, Bieliny-Huta Szklana, s.71-77.

 58. Pietrzak K., Wojciechowski A., Rudnik D., Sobczak J. Ilościowe charakterystyki metalograficzne wybranych materiałów kompozytowych. Materiały IV Krajowej Konferencji Materiałograficznej „MATERIAŁOGRAF IA 2003”, 23-25 kwietnia 2003, Bieliny-Huta Szklana, s.47-55.

 59. Sobczak J., Tybulczuk J., Górny Zb., Sobczak N., Białobrzeski A., Stachańczyk J., Fajkiel A. Rozwój nowych materiałów na bazie metali nieżelaznych. Odlewnictwo – nauka i praktyka, 2003, Nr 2, s. 3 – 19.

 60. Sobczak J. Wybrane aspekty nanotechnologii i nanomateriałów. Kompozyty, 2003, PTMK, ISSN 1641-8611, rocznik 3, Nr 8, s.385-391.

  2002

 61. Górny Zb, Sobczak J., Sławiński Z., Foundry Aspects and Performance Characteristics of Locally Reinforced Composite Pist ons. Proceedings of the 65th World Foundry Congress, October 20-24, 2002, Gyeongju, Korea, The Korean Foundrymen‘s Society, pp.387-400.

 62. Sobczak J., Sobczak N., Boyko L., Asthana R., Solidification Processing and Structural Features of Advanced Composites and GASARS in „Recent Research Development Materials Sciences”, Research Signpost, ISBN: 81-7736-141-4, 2002, pp. 743-773 (chapter of the book)

 63. Sobczak J., Przesłanki działalności naukowo-badawczej Instytutu Odlewnictwa w sferze wysokich technologii ( high-tech), Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, 2002, Rocznik 4, Nr 6, s.12-17.

 64. Sobczak J., Slawinski Z., Sobczak N., Darlak P., Asthana R., Rohatgi P., Thermal Fatigue Resistance of Discontinuously Reinforced Cast Aluminum-Matrix Composites. Journal of Materials Engineering and Performance, 2002, vol. 11(6), pp.695-602.

 65. Wojciechowski A., Sobczak J., Recykling metali lekkich i kompozytów na ich osnowie z samochodów wycofanych z eksploatacji. Recenzowane materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Proble my Recyklingu, SGGW – Politechnika Warszawska, Rogów, 20-21 listopada, 2002. s.338-349.

 66. Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Stobierski L., TEM Characterization of Reaction Products in Aluminum – Fly Ash Couples. XI International Conference on Electron Microscopy of Solids – Abstract, Krynica – Poland, 19-23 May, 2002, 142 p.

 67. Sobczak N., Sobczak J. Seal S., Morgiel J., TEM Examinations on the Effect of Titanium on Structure and Chemistry of Al/C Interfaces. XI International Conference on Electron Microscopy of Solids – Abstract, Krynica – Poland, 19-23 May, 2002, 129 p.

 68. Drenchev L., Sobczak J., Gasars – Ultra Light Materials with Ordered Porosity (Mathematical Modeling), Journal of the Foundry Research Institute Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp.45-56

 69. Sobczak J , Drenchev L., Squeeze Casting of Metal Matrix Composites – Backgrounds and Numerical Simulations, Journal of the Foundry Research Institute (Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp.24-44

 70. Sobczak J., Drenchev L., Centrifugal Casting of Metal Matrix Composites, Journal of the Foundry Research Institute (Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp. 9-23

 71. Boyko L., Sobczak J., Pietrzak K., Wojciechowski A., Preparation and Quantitative Evaluation of Gasars Structure, Journal of the Foundry Research Institute Special Issue), 2002, Vol.4, No.1, pp.5-8

 72. Rudnik D., Sobczak J., Wybrane właściwości mechaniczne materiału tłoka kompozytowego do silnika spalinowego. Kompozyty, 2002, Nr 5, s. 342-347

 73. Wojciechowski A., Sobczak J., Bojar Z., Pietrzak K., Ocena właściwości tribologicznych kompozytowych tarcz hamulcowych. Kompozyty, 2002, Nr 4, s. 223-228

 74. Sobczak J., Wojciechowski S., Współczesne tendencje praktycznego zastosowania kompozytów metalowych. K ompozyty, 2002, Nr 3, s.24-37

 75. Drenchev L., Sobczak J., Sobczak N., Sedimentation Phenomenon and viscosity of water-SiC Suspension Under Gravity Conditions – a Water Model Study For Composites Synthesis. Colloids and Surfaces, 2002, 197, pp. 203-211

  2001

 76. Sobczak J., Kompozyty metalowe, Instytut Odlewnictwa – Instytut Transportu Samochodowego, ISBN 83-913045-8-2, Kraków – Warszawa, 2001, 200 egz.

 77. Wojciechowski A., Sobczak J., Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych, Instytut Transportu Samochodowego, ISBN 83-913045-6-6, 162 s., Warszawa, 2001, 100 egz.

 78. Rudnik D., So bczak J., Tłoki kompozytowe do silników spalinowych, Instytut Transportu Samochodowego, ISBN 83-913045-7-4119 s., Warszawa, 2001, 100 egz

 79. Sobczak J., Uporaba pepela za sintezo lahkih in cenenih kompozitiv ALFA (Fly Ash Material for Synthesis of Light Weight Low Cost ALFA Composites) . Livarsky Vestnik, 2001, Vol.48, No. 5/6, pp.3-21

 80. Wojciechowski A., Sobczak J., Rudnik D., Pietrzak K., Optymalizacja właściwości użytkowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do produkcji łożysk ślizgowych. Prace Instytutu Transportu Samochodowego, 2001, Zesz. 91, s.105 -113

 81. Pietrzak K., Sobczak J., Sobczak N., Wojciechowski A., Rudnik D., Lasota P., Optymalizacja właściwości części samochodowych drogą kształtowania struktury nowoczesnych materiałów kompozytowych. Prace Inst ytutu Transportu Samochodowego, 2001, Zesz. 91, s.86 -104

 82. Sobczak J., Wojciechowski A., Sobczak N., Pietrzak K., Rudnik D., Structure and Chemistry Characterization of Interfaces in Squeeze Cast Al and Mg Matrix Composites Reinforced with Short Alumina Based Fibers. Transactions of JWRI (Japan), 2001, Vol.30 (Special Issue), pp.455-462

 83. Drenchev L., Sobczak J., A Mathematical Model of Solid Particles Behavior in Solidifying Rotating Slurry. Transactions of JWRI (Japan), 2001, Vol.30 (Special Issue), pp.437-442

 84. Sobczak J., Some Aspects of High Porosity Metallic Materials as an Example of Composite Structures. Transactions of JWRI (Japan), 2001, Vol.30 (Special Issue), pp.383-390

 85. Asthana R., Sobczak N., Sobczak J., Cast Composites: Solidification Process, Structure, Properties and Applications – Recent Developments. Edited by WFO Technical Forum-2001: „New Materials in Casting Engineering‘ World Foundry Organization, Warsaw, Poland, September 20-22, 2001 (w postaci CD)

 86. Sławiński Z., Sobczak J., Sarnowski C., Nykiel J., Charakterystyki eksploatacyjne silników z tłokami kompozytowymi zbrojonymi lokalnie. Journal of KONES. International Combustion Engines, 2001, Vol.8, No.3-4, s.231-241

 87. Bieniaś J., Surowska B., Sobczak J., Zastosowanie i wybrane właściwości kompozytó w aluminium-grafit. Journal of KONES. International Combustion Engines, 2001, Vol.8, No.3-4, s.191-198

 88. Bieniaś J., Surowska B., Sobczak J., Structure and Potentiondynamic Polarization Study of Aluminium Matrix-Graphite particles Composite. Inżynieria Materiałowa, 2001, Vol.XXII, No.4, pp.224-226

 89. Boyko L., Sobczak J., Pietrzak K., Wojciechowski A., Preparation and Quantitative Evaluation of Gasar Microstructure. Reviewed Proceedings of 11th Symposium on Metallography „Metallography‘2001”, Kosice – Stara Lesna, Slovakia, 235-27th April, 2001, pp.1-5

 90. Wojciechowski A., Sobczak J., Rudnik D., Pietrzak K., Optymalizacja właściwości użytkowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do produkcji łożysk ślizgowych stosowanych w motoryzacji. Instytut Transportu Samoc hodowego – Prace 2001, 2001, zesz.91, s.86-104

 91. Pietrzak K., Sobczak J., Sobczak N., Wojciechowski A., Rudnik D., Lasota P., Optymalizacja właściwości części samochodowych drogą kształtowania struktury nowoczesnych materiałów kompozytowych. Instytut Transpor tu Samochodowego – Prace 2001, 2001, zesz.91, s.86-104

 92. Sobczak J., Metallic Foams on the Example of Composite Structures. Archives of Mechanical Technology and Automatization. Polish Academy of Sciences (Special Issue). 2001, Vol.21, pp.161 – 170

 93. Pietrzak K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Lasota P., Relacje w układzie struktura – właściwości materiałów kompozytowych. Kompozyty, 2001, Nr 1, s. 237 – 241

 94. Sobczak J., Rudnik R., Sławiński Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi P.K., Darłak P., Odporność na szoki cieplne odlewanych materiałów kompozytowych. Kompozyty, 2001, Nr 1, s.219 – 223

 95. Sobczak J., Rudnik D., Sobczak N., Wojciechowski A., Pietrzak K., Squeeze Cast Aluminum and Magnesium Matrix Composites with Short Alumina Fibers – Structure and Chemistry Characterization. Composites, 2001, No.1, pp.155-158

 96. Sobczak J., Metallic Foams on the Example of Composite Structures. Archives of Mechanical Technology and Automatization. Polish Academy of Sciences (Special Issue). 2001, Vol.21, pp. 161 – 170

 97. Pie trzak K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Lasota P., Relacje w układzie struktura – właściwości materiałów kompozytowych. Kompozyty, 2001, Nr 1, s. 237 – 241

 98. Sobczak J., Rudnik R., Sławiński Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi P.K., Darłak P., Odporność na szoki cieplne odlewanych materiałów kompozytowych. Kompozyty, 2001, Nr 1, s.219 – 223

 99. Sobczak J., Rudnik D., Sobczak N., Wojciechowski A., Pietrzak K., Squeeze Cast Aluminum and Magnesium Matrix Composites with Short Alumina Fibers – Structure and Chemistry Characterization. Composites, 2001, No.1, pp.155-158

  2000

 100. Sobczak J., Sławinski Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi K.P., The Thermal Shock Resistance of Cast Composite Materials for Pistons. Eksploatacja I Niezawodność, PAN O/Lublin, P NTTE, Nr 5/2000, s.5-14

 101. Sobczak N., Sobczak J., Rohatgi P.K., Using Fly Ash Waste Material for the Synthesis of Light Weight Low Cost Aluminum Matrix Composites. Proceedings of the Symposium „State of Art in Cast Metal Matrix Composites in the Next Millenium” sponsored by ASM International Materials Science Critical Technology Sector, Structural Materials Division, Materials Processing and Manufacturing Division, Jt. Composite Materials Committee, Solidification Committee at the 2000 TMS Fall Meeting , St. Louis, Missouri, USA, October 8-12, 2000, pp. 313-324

 102. Drenchev L., Sobczak J., A New Model of Solid Particle Segregation During Centrifugal Casting. Proceedings of the Symposium „State of Art in Cast Metal Matrix Composites in the Next Millenium” sponsored by ASM International Materials Science Critical Technology Sector, Structural Materials Division, Materials Processing and Manufacturing Division, Jt. Composite Materials Committee, Solidification Committee at the 2000 TMS Fall Meeting , St. Louis, Missouri, USA, October 8-12, 2000, pp.23-44

 103. Sobczak J., Sławinski Z., Sobczak N., Asthana R., Rohatgi K.P., The Thermal Shock Resistance of Particulate and Short-Fiber Reinforced Cas Aluminum Matrix Composites. Proceedings of the Symposium „State of Art in Cast Metal Matrix Composites in the Next Millenium” sponsored by ASM International Materials Science Critical Technology Sector, Structural Materials Division, Materials Processing and Manufacturing Division, Jt. Composite Materials Committee, Solidification Committee at the 2000 TMS Fall Meeting , St. Louis, Missouri, USA, October 8-12, 2000, pp.189-201

 104. Sobczak J., Sobczak N., Rohatgi P.K., Purgert R.M., Squeeze Casting of ALFA (AK12 Aluminum Alloy – Fly Ash) Composites. Proceedings of Seventeenth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, September 11-14, 2000, pp.1-23

 105. Rohatgi P.K., Sobczak J., Purgert R.M., The Properties of ALFA Composites. Proceedings of Seventeenth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, September 11-14, 2000, pp.15-29

 106. Sobczak J., Sobczak N., Purgert R.M., Rohatgi P.K., New Alfa Composites (Aluminum Alloys and Fly Ash: Fly Ash Waste Material for the Synthesis of Light Weight Low Cost Aluminum Matrix Composites. Proceedings of Seventeenth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, September 11-14, 2000, pp.1-14

 107. Sobczak J., Wojciechowski A., Sobczak N., Pietrzak K., Rudnik D., Structure and Chemistry Characterization of Interfaces in Squeeze Cast Al and Mg Matrix Composites Reinforced with Short Alumina Fibers. Abstracts of Third International Conference „High Temperature Capillarity”, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000, p.114

 108. Drenchev L., Sobczak J., A Mathematical Model of Solid Particles Behavior in Solidifying Rotating Slurry. Abstracts of Third International Conference „High Temperature Capillarity”, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000, pp. 103-104

 109. Sobczak J., Some Aspects of Metallic Foams on the Example of Composite Structures. Abstracts of Third International Conference „High Temperature Capillarity”, Kurashiki, Japan, 19-22 November, 2000, p.30

 110. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J., Sobczak N., Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w ilościowej ocenie mikrostruktury metalowych materiałów kompozytowych. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.191-200

 111. Wojciechowski A., Rudnik D., Pietrzak K., Sobczak J., Stachańczyk J., Nowak A., Nowa generacja tarcz hamulcowych z materiałów kompozytowych. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.180-190

 112. Rudnik D., Wojciechowski A., Pietrzak K., Sobczak J., Sławiński Z., Perspektywy rozwoju materiałów kompozytowych w silnikach spalinowych – wstępna ilościowa ocena metalograficzna struktury tłoka kompozytowego. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.171-179

 113. Sobczak J., Wojciechowski A., Kompozyty metalowe w przemyśle samochodowym. Kompozyty 2000. Teoria i praktyka, PTMK – Politechnika Częstochowska, Sekcja Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Częstochowa – Jaszowiec, 29-31.03.2000. s.159-169

  1999

 114. Sobczak J., Wojciechowski A., Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu, Materiały Forum Technicznego „Nowe materiały i technologie w przemyśle samochodowym – nadzieje i oczekiwania”, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 30.06.1999, 26 s.

 115. Sobczak J., Sobczak N., Przystaś G., Zastosowanie materiałów odpadowych w odlewnictwie na przykładzie popiołów lotnych. Stan aktualny i perspektywy zastosowania.Skrypt Instytutu Odlewnictwa ISBN 83-91112-3-4, Kraków, 1999, 107 s.

 116. Drenchev L., Sobczak J., Theoretical and Numerical Analysis of Segregation of Solid Particles in Centrifugal Casting Process, Journal of Material Science and Technology, vol.7, No.2, 1999, pp.34-51

 117. Drenchev L., Sobczak J., Theoretical and Numerical Analysis of Segregation of Solid Particles in Centrifuge Casting Process. The 4th International Conference Simulation, Designing and Control of Foundry Process FOCOMP‘99, Krakow – Aachen – Sofia, 1999, pp. 91-99

 118. Sobczak J., Perspektywy rozwoju metalowych kompozytów w przemyśle samochodowym. Przegląd Odlewnictwa, No. 4, 1999, s.127-134

 119. Drenchev L., Sobczak J., Calculation of Some Thermal Parameters in Squeeze Casting of Metal Matrix Composites. Proceedings of the International Conference „Light Alloys and Composites, Zakopane, 13-16 May, 1999, pp. 85-90

 120. Sobczak J., Squeeze Casting of Al and Mg Metal Matrix Composites, Proceedings of the International Conference „Light Alloys and Composites, Zakopane, 13-16 May, 1999. pp.31-41

 121. Sobczak J., Gazary-metalowe materiały kompozytowe zbrojone gazami. Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, Kraków, No.1/99, 1999, s.3-18

 122. Drenchev L., Sobczak J., Ivanova P., Mathematical Modeling and a Software Product for Thermal Analysis in Squeeze Casting of Metal Matrix Composites. Journal of Materials Sciences and Technology, 1998, Vol.6, No.4, pp. 21-36

  1998

 123. Sobczak N., Sobczak J., Rohatgi P.K., Using Waste Materials for the Synthesis of Composites – ECOMAP-98, Nov. 23-29, 1998, Kyoto, Japan – Abstract Book, p. 99

 124. J. Sobczak, Piany metalowe monolityczne i kompozytowe oraz gazary. Kompendium wiedzy o metalowych strukturach komórkowych stosowanych w nowoczesnym projektowaniu technicznym, Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa – Kraków, ISBN 83-909110-9-4, 1998, 76 s

 125. Sobczak J., Rohatgi P.K., Sobczak N., Sławiński Z., Wykorzystanie materiałów odpadowych w otrzymywaniu kompozytów metalowych – Materiały IV Konferencji „Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych” Poznań-Kołobrzeg, 1998, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, s. 225-236

 126. J. Sobczak, List z podrózy do Ameryki (AFS -Amerykańskie Stowarzyszenie Odlewników) Przegłąd Odlewnictwa, 1998, nr 12, s. 446-449

 127. Drenchev L., Sobczak J., Inverse Heat Condition Problems and Application to Estimate of Heat Parameters in 2-D Experiments – in Reviewed Proceedings International Conference „High Temperature Capillarity‘98”, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 355-361

 128. Drenchev L., Sobczak J., Determination of the Heat Exchange Coefficient on the Casting-die Interface – in Reviewed Proceedings of International Conference „High Temperature Capillarity‘98”, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 349-354

 129. Hathaway R.M, Rohatgi, P.K.., Sobczak N., Sobczak J., Ferrous Composites: A Review – Reviewed Proceedings International Conference „High Temperature Capillarity‘98”, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 267-276

 130. Sobczak N., Sobczak J., Rohatgi P.K., Ksiazek M., Radziwill W., Morgiel J., The Interaction Between Ti or Cr Containing Copper Alloys and Porous Graphite Substrate – Reviewed Proceedings International Conference „High Temperature Capillarity‘97 „, 29 June-2 July, 1997, Cracow, Poland, published by Foundry Research Institute, Poland, 1998, pp. 145-151

 131. Rohatgi P.K., Sobczak J., Asthana R., Kim J.K., Inhomogeneties in silicon carbide distribution in stirred liquids – a water model study for synthesis of composites – Materials Science and Engineering, 1998, No. 252, pp. 98-108

 132. Sobczak J., Sobczak N., Rohatgi P.K., Using of Fly Ash for the Production of Light Weight Composites – in „Advanced Light Alloys and Composites” NATO ASI Series, 3. High Technology -vol. 59, Ed. by R. Ciach, Kluwer Academic Publishers 1998, pp.109-116

 133. Sobczak J., Struktury komórkow e – nowe ultralekkie metalowe materiały kompozytowe. Mater. III Seminarium „KOMPOZYTY‘98”, Teoria i praktyka, Warszawa, 10.12.1998, Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa, 1998, pp. 94-106

 134. Drenchev L., Sobczak J., Qualitative and Quantitative Estimation of Thermal Conditions and Local Criteria in Squeeze Casting Experiments for Particulates Reinforced Cast Composites – Proceedings Second International Conference „Cast Composites‘98”, 4-6.06. 06.1998, Polanica Zdrój, Poland, CIATF, Commision 8.1., 1998, pp. 17-22

 135. Rohatgi P.K, Sobczak J., Kim J.K., Sobczak N., Casting of Copper Alloys Containing Dispersed Graphite Particles in Rotating Molds – Proceedings Second International Conference „Cast Composites‘98”, 4-6.06.1998, Polanica Zdrój, Poland, CIATF, Commision 8.1., 1998, pp. 23-28

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij