Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 za „Specjalistyczne stanowisko do badań korozji wysokotemperaturowej, oszacowania straty metalu dla materiałów pracujących w sektorze energetycznym” – twórca dr inż. Tomasz Dudziak

 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018, w kategorii Innowacyjny młody lider nauki, za realizację projektu „Opracowanie składu i technologii wytwarzania nowej generacji bentonitu hybrydowego oraz mieszanki z jego udziałem” dla dr inż. Jadwigi Kamińskiej.

 • Wyróżnienie w Journal of the American Ceramic (Vol. 101, N. 2, February 2018) za najlepszy artykuł pt. „Wetting, Reactivity and Phase Formation at Interfaces Between Ni-Al Melts and TiB2 Ultra-High Temperature Ceramic” dla R. Nowaka,  G. Bruzdy,  N. Sobczak (Instytut Odlewnictwa), L. Xi (IFW Dresden, Institute for Complex Materials, Niemcy, TU Dresden, Institute of Materials Science, Niemcy), I. Kaban (IFW Dresden, Institute for Complex Materials, Niemcy), J. Eckert (Austrian Academy of Sciences, Erich Schmid Institute of Materials Science,  Austria, Department Materials Physics, Montanuniversität Leoben, Austria).
 • III miejsce dla mgr inż. Łukasza Boronia w Międzynarodowym Konkursie Metalograficznym (Columbus, Ohio, USA, 2018) zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Metalograficzne (The International Metallographic Society, Inc.) za mikrofotografię bizmutu, w kategorii Artistic Microscopy – Color.
 • Dyplom XXII Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa w Kielcach za „Specjalistyczne wysokotemperaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi” (Instytut Odlewnictwa, MeasLine sp. z o.o.).
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2018 za „Specjalistyczne wysokotemperaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi” (Instytut Odlewnictwa, MeasLine sp. z o.o.).
 • Srebrny Medal na XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 za wynalazek pt. ”Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D”, zgłoszenie patentowe nr P. 415793 z dnia 14/01/2016. Autorzy:  Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański (Instytut Odlewnictwa), Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych).
 • Tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Warnie dla prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Sobczaka.
 • Wyróżnienie TECHNICUS 2017 za najlepszą publikację techniczną dla Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa za książkę „Kolorowy świat struktury materiałów” autorstwa Łukasza Boronia, Janiny M. Radzikowskiej, Natalii Sobczak i Adama Tchórza.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2017 i Dyplom Międzynarodowych Targów Poznańskich WYBÓR KONSUMENTÓW 2017 za: „Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego i sposób wykonywania odlewów z żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego” (Instytut Odlewnictwa, Pedmo SA).
 • Złoty Medal i Dyplom Międzynarodowych Targów Poznańskich WYBÓR KONSUMENTÓW 2017 dla Instytutu Odlewnictwa za: „Stanowisko do oceny wysokotemperaturowej korozji materiałów w środowiskach agresywnych”.
 • Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE 2016, Kaohsiung
  • ZŁOTY MEDAL za „Soldering module for electronic devices” (N. Sobczak, A. Kudyba – Instytut Odlewnictwa, M. Markiewicz),
  • Nagroda za Najlepszy Wynalazek Europejski: „Soldering module for electronic devices”
   (N. Sobczak, A. Kudyba – Instytut Odlewnictwa, M. Markiewicz),
  • Nagroda specjalna od delegacji z Tajlandii za „Soldering module for electronic devices”
   (N. Sobczak, A. Kudyba – Instytut Odlewnictwa, M. Markiewicz).
 • Brązowy Medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Technicznych Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2016 za: „The family of specialized vehicles to carry out restoration and conservation treatments on wetlands” (P. Kowalski – Instytut Odlewnictwa, A. Typiak, Z. Zienowicz, J. Rutkowski, T. Muszyński, K. Zembrowski).
 • Złoty Medal i Dyplom XXI Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa w Kielcach dla Instytutu Odlewnictwa za „Innowacyjne stanowisko do badań korozji wysokotemperaturowej oraz oszacowania straty metalu w różnych środowiskach dla materiałów pracujących w sektorze energetycznym i lotnictwie”.
 • Honorowe Wyróżnienie Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN „TIBI POLONIA PER SCIENTIAM” dla prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Sobczaka za „ogromny, osobisty wkład w rozwój polskiego odlewnictwa, za umiejętne połączenie i wykorzystanie wiedzy i praktyki przemysłowej, za otwarty, humanistyczny umysł daleko wykraczający poza metalurgię i inżynierię materiałową, za wieloletnią współpracę i życzliwość”.
 • Wyróżnienie Specjalne TECHNICUS dla Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa za książkę Jerzego J. Sobczaka „Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu” przyznane przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 • ZŁOTY MEDAL 2016 Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Instytutu Odlewnictwa za: „Stanowisko do oceny wysokotemperaturowej korozji materiałów w środowiskach agresywnych”.
 • ZŁOTY MEDAL 2016 Międzynarodowych Targów Poznańskich WYBÓR KONSUMENTÓW dla Instytutu Odlewnictwa i PREVAC sp. z o.o. za: „Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z materiałami ogniotrwałymi (ciałami stałymi) w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych”.
 • Instytut Odlewnictwa otrzymał certyfikat „Solidna Firma 2015” w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Tytuł „Solidna Firma 2015” został przyznany Instytutowi Odlewnictwa za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenckich.
 • „LEADING INNOVATION AWARD” przyznane przez International Intellectual Property Network Forum podczas Kaohsiung International Invention and Design Expo 2015 (Tajwan) dla Pawła Darłaka i Piotra Długosza (Instytut Odlewnictwa) za „Kompozytowy pasywny pancerz ochronny”.
 • BRĄZOWY MEDAL podczas Kaohsiung International Invention and Design Expo 2015 (Tajwan) dla Pawła Darłaka i Piotra Długosza (Instytut Odlewnictwa) za „Kompozytowy pasywny pancerz ochronny”.
 • CERTYFIKAT w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom organizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 • Dyplom za udział w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2014” dla PREVAC sp. z o.o. i Instytutu Odlewnictwa za wspólne wdrożenie rozwiązania „Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z materiałami ogniotrwałymi w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych – realizacja badań z zachowaniem parametrów realnych procesów odlewniczych”.
 • Dyplom i Statuetka „Złota Gąska” dla prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka za „wieloletnią, owocną współpracę z IMN – Oddziałem Metali Lekkich w Skawinie na rzecz rozwoju przemysłu aluminiowego w Polsce”.
 • II miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process EUROMAT 2015 dla: Roberta Purgerta, Jerzego J. Sobczaka, Natalii Sobczak, Rafała Nowaka, Marty Homy, Artura Kudyby, Rajiva Asthany i Jerzego Morgiela.
 • ZŁOTY MEDAL 15 edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości BIS 2015 w Londynie dla Instytutu Odlewnictwa za „Kompozytowy pasywny pancerz ochronny”.
 • II miejsce dla mgra inż. Łukasza Boronia w Międzynarodowym Konkursie Metalograficznym 2015 w Portland, USA zorganizowanym przez International Metallographic Society w kategorii kolorowej mikroskopii artystycznej „Artistic microscopy – color” za zdjęcie przedstawiające mikrostrukturę połączenia warstwy węglowej z tytanem, trawionego selektywnie odczynnikiem Wecka.
 • ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Instytutu Odlewnictwa i PREVAC sp. z o.o. za: „Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z materiałami ogniotrwałymi (ciałami stałymi) w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych”.
 • Dyplom i Odznaka honorowa dla prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka za „zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” przyznane przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.
 • Wyróżnienie za najlepszy poster podczas Konferencji Naukowo-Biznesowej: INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 dla Piotra Dudka, Jerzego J. Sobczaka, Aleksandra Fajkiela, Pawła Darłaka, Piotra Długosza.
 • Honorowe Wyróżnienie Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma „Piramida Solidności” za „wybitny wkład w rozwój Instytutu Odlewnictwa oraz budowę jego pozycji naukowej i nowoczesnej infrastruktury badawczej” dla prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Sobczaka.
 • Instytut Odlewnictwa otrzymał certyfikat „Solidna Firma 2014” w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Tytuł „Solidna Firma 2014” został przyznany Instytutowi Odlewnictwa za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenckich.
 • „Srebrny Laur Innowacyjności 2014” w Konkursie im. Stanisława Staszica zorganizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych dla Instytutu Odlewnictwa i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za innowacyjny projekt pt. „Grupa odlewanych narzędzi rolniczych pracujących bezpośrednio w glebie” (twórcy: Z. Pirowski, J. Olszyński, J. Wodnicki, M. Kranc – IOd; T. Pawłowski, M. Gościański, B. Dudziak, K. Żurowski, R. Ciechacki, D. Kapcińska-Popowska – PIMR).
 • Złoty Medal z Wyróżnieniem podczas 63. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014 za wynalazek „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania mediów wysokoporowatych (gazarów oraz struktur typu „lotos”) (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko, N. Sobczak) oraz Złoty Medal za wynalazek „Masa ceramiczno-węglowa do wytworzenia filtrów piankowych” (Aleksander Karwiński, Piotr Wieliczko – Instytut Odlewnictwa; Barbara Lipowska, Jerzy Witek – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach; Roksana Muzyka, Zbigniew Robak, Marek Ściążko – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski – Ferro-Term sp. z o.o.).
 • Statuetka i dyplom dla prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Sobczaka uhonorowanego tytułem „Honorable Research Fellow” przyznanym przez Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamic Center Bulgarian Academy of Sciences.
 • Srebrny Medal podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” iENA 2014 w Norymberdze za wynalazek „Masa ceramiczno-węglowa do wytworzenia filtrów piankowych” (A. Karwiński, P.Wieliczko – Instytut Odlewnictwa; Barbara Lipowska, Jerzy Witek – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach; Roksana Muzyka, Zbigniew Robak, Marek Ściążko – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski – Ferro-Term sp. z o.o.).
 • „Glory Medal” w 4. Konkursie Wynalazków Ekologicznych „Green Inventions” podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty” iENA 2014 w Norymberdze za wynalazek „Masa ceramiczno-węglowa do wytworzenia filtrów piankowych” (Aleksander Karwiński, Piotr Wieliczko – Instytut Odlewnictwa; Barbara Lipowska, Jerzy Witek – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach; Roksana Muzyka, Zbigniew Robak, Marek Ściążko – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski – Ferro-Term sp. z o.o.).
 • Srebrny Medal podczas 8. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2014 za wynalazek „Masa ceramiczno-węglowa do wytworzenia filtrów piankowych” (Aleksanedr Karwiński, Piotr Wieliczko – Instytut Odlewnictwa; Barbara Lipowska, Jerzy Witek – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach; Roksana Muzyka, Zbigniew Robak, Marek Ściążko – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski – Ferro-Term sp. z o.o.).
 • Statuetka i dyplom dla Instytutu Odlewnictwa – laureata konkursu Panteon Administracji Polskiej pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki za „Zintegrowany System Zarządzania Instytutem Odlewnictwa – efektywne i nowoczesne narzędzie do zarządzania jednostką badawczą i naukową”.
 • Złoty Medal i Dyplom XX Międzynarodowych Targów Technologii dla Instytutu Odlewnictwa za „Reaktor syntezy mediów wysokoporowatych (gazarów oraz struktur typu „lotos”)” (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko, N. Sobczak).
 • Dyplom Targów Kielce przyznany Instytutowi Odlewnictwa za udział w dotychczasowych edycjach Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL.
 • Podziękowanie dla prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Sobczaka za „aktywne wsparcie i życzliwość podczas wspólnej drogi do sukcesu Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL”.
 • Brązowy Medal na 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2014 w Paryżu za „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania gazarów” (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko).
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania materiałów wysokoporowatych (gazarów struktur typu „lotus”)” (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko).
 • STATUETKA dla Instytutu Odlewnictwa od Małopolskich Targów Innowacji 2014.
 • ODZNAKA II stopnia „Za zasługi dla OPZZ” dla mgr. inż. Jacka Przybylskiego od Ogólnopolskiego Poroozumienia Związków Zawodowych.
 • Instytut Odlewnictwa otrzymał certyfikat członkostwa w 2014 r. w stowarzyszeniu European Investment Casters‘ Federation.
 • Instytut Odlewnictwa otrzymał certyfikat „Solidna Firma 2013” oraz Złoty Certyfikat „Solidna Firma 2013” w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Tytuł „Solidna Firma 2013” został przyznany Instytutowi Odlewnictwa za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenckich, zaś Złoty Certyfikat „Solidna Firma 2013” jest specjalnym wyróżnienie dla firm, które pięciokrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji.
 • DYPLOMY od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dla Instytutu Odlewnictwa za:
  – „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
  – „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak),|
  – „Ceramiczna kształtka z kordierytu wysokotemperaturowego (indialitu) wytworzona z popiołów lotnych” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak).
 • DYPLOMY dla prof. Jerzego J. Sobczaka i Instytutu Odlewnictwa za Nominację do Konkursu Serwisu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej S.A. przyznane przez Polską Agencję Prasową S.A. oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • DYPLOM i STATUETKA „Perła Innowacji – Progress 2013” w kategorii Jednostka Naukowa przyznane Instytutowi Odlewnictwa przez angielskojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market” i Radę Główną Instytutów Badawczych.
 • ZŁOTY MEDAL dla Instytutu Odlewnictwa za „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” na Międzynarodowych Targach BRUSSELS INNOVA 2013 (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak).
 • I miejsce dla mgra inż. Łukasza Boronia w Międzynarodowym Konkursie Metalograficznym 2013, Indianapolis, USA zorganizowanym przez International Metallographic Society w kategorii kolorowej mikroskopii artystycznej „Artistic microscopy – color only” za zdjęcie przedstawiające mikrostrukturę wtrącenia niemetalicznego w żeliwie.
 • ZŁOTE MEDALE TARGÓW KIELCE dla Instytutu Odlewnictwa za:
  – „Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne stopów żelaza” (Andrzej Pytel, Krzysztof Jaśkowiec, Tadeusz Grochal).
  – „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” (Rudolf Krzyżak, Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz).
 • ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Instytutu Odlewnictwa za: „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” (Rudolf Krzyżak, Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz).
 • STATUETKA dla Instytutu Odlewnictwa od Małopolskich Targów Innowacji 2013 i DYPLOM od Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Marka Sowy.
 • SREBRNE MEDALE dla Instytutu Odlewnictwa na targach CONCOURS LEPINE 2013 za: „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz) i „Ceramiczną kształtkę z kordierytu wysokotemperaturowego (indialitu) wytworzoną z popiołów lotnych” (Rudolf Krzyżak, Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz).
 • DYPLOM i ZBIOROWA ODZNAKA HONOROWA I STOPNIA od Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Odlewnictwa w Krakowie za wieloletnią działalność na rzecz pracowników, emerytów i rencistów, ich godnego statusu materialnego, wypoczynku, za obronę praw pracowniczych osób zatrudnionych w przemyśle hutniczym.
 • DYPLOM od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Barbary Kudryckiej dla Instytutu Odlewnictwa oraz Konsorcjum PANCERMET za „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz).

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij