Opublikowane dnia 05-10-2017 o godz.10:12

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja „Metale, Ceramika i Kompozyty”

W dniach 14–17 września 2017 r. odbyła się w Warnie (Bułgaria) Międzynarodowa Konferencja 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, która została zorganizowana przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Technical Univeristy of Varna i Institute of Metal Science, Equipment and Technologies „Acad. A. Balevski” with Hydroaerodynamics Centre Bulgarian Academy of Sciences.

Celem Konferencji było ustanowienie nowej międzynarodowej platformy służącej wymianie wiedzy oraz doświadczenia w zakresie skutecznego wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych w warunkach przemysłowych. Szczególny nacisk został położony na prezentację wyników badań związanych z nowoczesnymi technologiami syntezy i przetwarzania materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych.

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z:

 • odlewnictwem,
 • obróbką plastyczną,
 • metalurgią proszków,
 • przyrostowymi technikami wytwarzania,
 • inżynierią powierzchni,
 • zaawansowanymi metodami charakteryzacji materiałów.

Sesje plenarne oraz panele dyskusyjne odbywały się w następujących sekcjach tematycznych:

 • technologie i materiały metalowe specjalnego przeznaczenia,
 • materiały ceramiczne do specjalnych zastosowań,
 • oddziaływanie w układach metalowo-ceramicznych oraz kompozyty na osnowie metalowej,
 • metale i stopy metali lekkich.

Hasłem tegorocznej konferencji była fraza: „Towards a successful transfer of materials science into industry”.

Konferencja objęta została patronatem The World Foundry Organization i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:

 • Rosen Vasilev, Technical University of Varna, Bułgaria – Honorowy Przewodniczący
 • Hristo Skulev, Technical University of Varna, Bułgaria – Przewodniczący
 • Stefan Vodenicharov, Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Hydroaerodynamics Centre, Bułgaria – Wiceprzewodniczący
 • Ludmil Drenchev, Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Hydroaerodynamics Centre, Bułgaria – Wiceprzewodniczący
 • Jerzy J. Sobczak, Instytut Odlewnictwa, Polska – Wiceprzewodniczący
 • Rajiv Asthana, University of Wisconsin, USA
 • Tomasz Babul, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Polska
 • Rafał Dańko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Vinay Deodeshmukh, Haynes International, USA
 • Dr inż. Tomasz Dudziak, Instytut Odlewnictwa, Polska
 • Roberto Fedele, Politecnico di Milano, Włochy
 • Jolanta Janczak-Rusch, Forschungsinstitution fur Materialwissenschaften Und Technologie Eth-Bereichs, Laboratory of Joining and Corrosion, Szwajcaria
 • Lucyna Jaworska, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Polska
 • Philip J. Maziasz, Oak Ridge National Laboratory, USA
 • Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska w Szczecinie, Polska
 • Dr Robert M. Purget, Energy Industries of Ohio, USA
 • Pradeep K. Rohatgi, University of Wisconsin, USA
 • Jan Sieniawski, Politechnika Rzeszowska, Polska
 • Natalia Sobczak, Instytut Odlewnictwa, Polska
 • Lenko Milenov Stanev, Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Hydroaerodynamics Centre, Bułgaria
 • Józef S. Suchy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 • Stoil Todorov, Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Hydroaerodynamics Centre, Bułgaria
 • Andrew Turner, World Foundry Organization, Wielka Brytania.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w 4 sesjach plenarnych oraz w sesji posterowej. Zostało wygłoszonych 7 wykładów plenarnych, 12 referatów, a także zaprezentowano 31 posterów.

Moderatorami pierwszej sesji byli Prof. Hristo Skulev i Prof. Natalia Sobczak. W tej sesji wygłoszono następujące referaty:

 1. Savko Malinov, Paddy Byrnes, Patrick Byrnes: 3D printing of titanium based materials for bio-medical applications.
 2. Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Ludmil Drenchev, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Patrycja Turalska, Marta Homa, Adam Tchórz, Izabela Krzak, Advenit Makaya, Laurent Pambaguian: Hybrid gasars – a new class of light-weight functional materials.
 3. Sergei Mileiko: High temperature metal matrix composites.

Podczas drugiej sesji referatowej, której przewodniczył Prof. Savko Malinov, zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. Adel Nofal: ADI – the revolutionary material and its novel applications.
 2. Nelly Gidikova, Radoslav Valov, Vladimir Petkov, Elmas Salamci, Zeynep Bilgili, Rahmi Unal: Electrolyte coatings of chromium with nanodiamonds on sintered materials of iron powders.
 3. Mohamed A. Abdelazim, Khalid Abdel-Ghany, Nahed El-Mahallawy, Taha Mattar: Additive manufacturing as an innovative technique for AISI H13 tool steel part production.
 4. Marcin Latałło-Anulewicz: Strengthening the cooperation between European stakeholders in material science through the involvement in Horizon 2020 projects.
 5. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Artur Kudyba, Grzegorz Bruzda, Adelajda Polkowska, Marta Homa, Patrycja Turalska: Selection of refractory materials for Latent Heat Thermal Energy Storage devices.

Pierwszy dzień obrad zakończyła sesja posterowa, podczas której zaprezentowano aż 31 posterów:

 1. Ivan Penkov, Vladimir Petkov, Radoslav Valov: Cermet composite material based on aluminothermy.
 2. Marta Homa, Natalia Sobczak, Magdalena Bacior, Grzegorz Bruzda, Karina Kosiba, Tomasz Fudyma, Aleksandra Krężel: Thermophysical properties of selected vermicular cast iron alloys.
 3. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Artur Kudyba, Grzegorz Bruzda, Adelajda Polkowska, Marta Homa, Patrycja Turalska: Effect of h-BN spray coatings on wetting and reactivity in Si/SiC system.
 4. Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Artur Kudyba, Grzegorz Bruzda, Adelajda Polkowska, Marta Homa, Patrycja Turalska, Olga Shuleshova, Ivan Kaban: Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates.
 5. Rafał Nowak, Grzegorz Bruzda, Natalia Sobczak, Joanna Wojewoda-Budka, Lidia Litynska-Dobrzynska, Marta Homa, Ivan Kaban, Lixia Xi, Lucyna Jaworska: High temperature interaction of liquid Al alloys with ZrB2.
 6. Rafał Nowak, Lixia Xi, Natalia Sobczak, Ivan Kaban, Grzegorz Bruzda, Olga Shuleshova: Wettability and reactivity of Ni-Cr alloys with TiB2 substrates.
 7. Artur Kudyba, Natalia Sobczak, Grzegorz Bruzda, Janusz Budzioch, Wojciech Polkowski: High temperature device for investigation of thermophysical properties of molten Mg alloys and their interaction with refractory materials.
 8. Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Krzysztof Saja, Zofia Kwak, Piotr Dudek, Piotr Długosz, Paweł Darłak: Intelligent ways of selection of chemical composition and heat treatment parameters of new Al-Zn-Mg-Cu alloys for the responsible construction elements.
 9. Alina Sobczak, Marta Homa, Rafał Nowak, Piotr Kruczek, Przemko Kwinta: Microstructure analysis for thrombogenic investigation of the umbilical catheters.
 10. Zenon Pirowski, Krzysztof Jaśkowiec, Waldemar Uhl, Małgorzata Grudzień, Robert M. Purgert: Fabrication of castings with specific shapes made of Haynes 282 alloy – trials of the material processing.
 11. Patrycja Turalska, Rafał Nowak, Grzegorz Bruzda, Natalia Sobczak, Ivan Kaban, Norbert Mattern, Juergen Eckert: Wettability, reactivity and interfaces in Gd/TiO2 system.
 12. Magdalena Bacior, Natalia Sobczak, Grzegorz Bruzda, Artur Kudyba, Marta Homa, Rafał Nowak, Patrycja Turalska: High temperature behavior of cast iron on alumina substrate upon melting, heating and solidification on polycrystalline alumina substrates.
 13. Adelajda Polkowska, Małgorzata Warmuzek, Julia Kalarus, Wojciech Polkowski, Natalia Sobczak: Scanning electron microscopy evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperatures.
 14. Jordan Graham, Savko Malinov: Systematic investigations of the high temperature behavior of materials for application in aggressive environments.
 15. Spasova, N. Atanasov, R. Radev: Investigation of the interaction between the CuZn38Pb2 matrix and the Fe reinforcement phase during the production of the complex relief MMCs.
 16. Zenon Pirowski, Krzysztof Jaśkowiec, Waldemar Uhl, Małgorzata Grudzień: The influence of carbon, aluminium and titanium on strengthening of Haynes 282 superalloy.
 17. Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Adam Kowalski, Krzysztof Jaśkowiec, Zenon Pirowski, Adam Bitka: Influence of copper and nickel additions on elongation of ADI castings.
 18. Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak: Modelling and theoretical achievements in development of gasar technology applied to production of high porosity Mg composites.
 19. Monika Berendt-Marchel, Krzysztof Krupa, Dariusz Siemiaszko: Analysis of heterogeneity of the structure and properties of sintered samples obtained by PAIS method.
 20. Tomasz Dudziak, Małgorzata Witkowska, Wiktoria Ratuszek, Krzysztof Chruściel: XRD phase investigations of the steam oxidized Fe and Ni rich Cr alloys.
 21. Artur Kudyba, Natalia Sobczak, Grzegorz Bruzda, Patrycja Turalska, Advenit Makaya, Laurent Pambaguian: High temperature interaction of molten Mg with Ni and Ti substrates.
 22. Stanisław Pysz, Robert Żuczek, Edward Czekaj, Marcin Małysza, Adam Tchórz: The evaluation of microporosity and mechanical properties in the high strength aluminium alloys with the use of numerical analysis and computed tomography.
 23. Dariusz Siemiaszko, Iwona Nowakowska: Analysis of the influence of soaking time on the structure and properties of the Fe40Al sintered materials.
 24. Alexander Rudnev, Rida Gallamova, Andrew Kolchin, Sergey Galyshev, Fanil Musin, Sergey Mileiko: Carbon-fibre/metal-matrix composites.
 25. Izabela Krzak, Adam Tchórz, Zenon Pirowski, Krzysztof Jaśkowiec, Małgorzata Grudzień, Robert M. Purgert: Quality check of H282 castings by Computed Tomography (CT) technique.
 26. Lyuben Lakov, Yonka Ivanova, Bojidar Jivov, Mihaela Aleksandrova, Nikolay Barovsky: Investigation of mechanical properties and coefficients of sound insulation of innovative silicone composite material.
 27. Piotr Klimczyk, Lucyna Jaworska, Sławomir Cygan, Jerzy Morgiel, Łukasz Major, Andrzej Olszyna: Mechanical properties of Si3N4 – graphene composites sintered with SPS method.
 28. Marcin Małysza, Piotr Kowalski, Krzysztof Wańczyk, Andrzej Gil, Sebastian Dziedzic, Robert Żuczek: Development and optimization of the casting technology for crawler vehicle suspension used in wetlands.
 29. Wojciech Leśniewski, Marek Wawrylak, Piotr Wieliczko, Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz: Development of a technology for the production of ceramic molds with reduced thermal conductivity to control the solidification of thin-walled castings.
 30. Jadwiga Kamińska, Zbigniew Stefański, Ewa Basińska, Michał Angrecki: Comparison of the oxygen, nitrogen and hydrogen contents of casts made of spheroidal cast iron and their effect on the microstructure and mechanical properties.
 31. Lyudmil Lyutov, Boris Yanachkov, Ludmil Drenchev: Mechanical properties of electroless deposited Ni/P coating on aluminum alloy.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja trzecia, którą poprowadzili Prof. Adel Nofal i Prof. Ludmil Drenchev. Podczas niej wygłoszono referaty:

 1. Tomasz Dudziak: High temperature corrosion of metallic materials for coal fired power plant boilers.
 2. Lenko Stanev, Mihail Kolev, Anton Yotov, Boris Drenchev, Ludmil Drenchev: Tribological characterization of high porosity aluminium based composite materials.
 3. Islam Salem, Mohamed Elfawakhry, Abdelhakeem Kandil, Taha Mattar: Effect of nano-ceramic inoculants on the properties of steel.
 4. Tony Spassov, Georgi Stefanov, Stoyko Gyurov: Viscous flow features of amorphous Zr65(Ni,Pd)35 alloy.
 5. Natalia Sobczak, Jerzy J. Sobczak, Rajiv Asthana, Robert Purgert: Survey on high temperature interaction between molten Ni superalloys and oxide-based ceramics.

W czasie ostatniej sesji, której przewodniczyli Prof. Jerzy J. Sobczak i Dr Mihail Kolev, zaprezentowano:

 1. Nelly Gidikova, Radoslav Valov, Vladimir Petkov, Maciej Sulowski, Małgorzata Witkowska, Grzegorz Cempura: Nanocomposite coatings of chromium on aluminum alloys.
 2. Hristo Kondov, Plamen Tashev: Influence of nano TiN particles on the microstructure and hardness of the arc overlaid – welding layers.
 3. Yavor Lukarski, Plamen Tashev, Hristo Argirov, Hristo Kondov: Technological solutions to extend the operating cycle of tools and industrial machinery.
 4. Grzegorz Włoch, Antoni Woźnicki, Bartosz Niziołek: Influence of the solution heat treatment temperature on selected physical properties of AlCuMg alloys.
 5. Ludmil Drenchev, Boris Yanachkov, Lyudmil Lyutov: High porosity fly ash/Ni/P composite produced by electroless deposition.
 6. Sergei Galyshev, Andrew Kolchin, Natalia Novokhatskaya, Nelly Prokopenko, Olga Shakhlevich, Vladimir Chumichev, Sergei Mileiko: Mullite-ZrO2 fibres: fabrication, microstructure and strength properties.

W konferencji 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites wzięło udział 42 uczestników z 6 krajów, w tym z Bułgarii, Egiptu, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii i USA. Konferencja stanowiła forum do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów na temat najnowszych osiągnięć i trendów w zakresie badań metali, ceramiki i kompozytów. Zapewniła również możliwość promowania współpracy między uczelniami, instytucjami badawczymi i przemysłem. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa wydawnictw anglojęzycznych wydanych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie, a także promocja jego działalności naukowo-badawczej, w tym realizowanych projektów.

Artykuły zaprezentowane w trakcie Konferencji zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie „Prace Instytutu Odlewnictwa” i będą dostępne w trybie open access na stronie internetowej periodyku www.prace.iod.krakow.pl.

KONTAKT

tel. +48 12 26 18 324
fax +48 12 26 60 870
email: iod@iod.krakow.pl
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków, Polska
NIP: 675-000-00-88
Regon: 000031331
KRS: 0000109686
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Kraków
Nr konta: 20 1240 4722 1111 0000 4856 6733
Wjazd od ulicy Zbrojarzy
GPS: N 50 01.210 E 19 55.737

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij