Strona główna / Pracownicy merytoryczni / mgr inż. Adam Tchórz

mgr inż. Adam Tchórz

 • Badanie nieciągłości wewnętrznych odlewów metodą tomografii komputerowej
 1. Tchórz A., Książek M., Krzak I., Szczepaniak-Lalewicz K., Zaba K., Mizera J., Sitek R., Kurdziel P., Dydak A., Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy and Mining, 2018, (1)7, ISSN 2168-9806.
 2. Krzak I., Tchórz A., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Grudzień M., Purgert R., Tomograficzna ocena jakości odlewów ze stopu Hayness 282, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2018, 4(58), 219-225, ISSN 1899-2439.
 3. Żaba K., Puchlerska S., Mizera J., Sitek R., Książek M., Tchórz A., Application of termography, tomography and photogrammetry for quality assessment of unit manufacturing processes of aircraft angines critical parts, XXVI International Materials Research Congress.
 4. Książek M., Tchórz A., Szczepaniak-Lalewicz K., Krzak I., Wieliczko P., Gil A., Zaba K., Mizera J., Sitek R., Kurdziel P., Dydak A., Influence of physicochemical and technological properties of ceramic powders and binders on the quality of the multilayer ceramic moulds for precision casting critical parts of aircraft engines, The 14th Asian Foundry Congress, 2017.
 5. Pysz S., Żuczek R., Małysza M., Czekaj E., Tchórz A., The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 297-302, ISSN 1899-2439.
 6. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Structure, Mechanical Properties and Erosion Resistance of HVOF sprayed Cr3C2+NiCr coating on the surface of castings made from Al-Si alloy, Proceedings of the 72nd World Foundry Congress, 21-25th May 2016, Nagoya, Japan.
 7. Boroń Ł., Radzikowska J.M., Sobczak N., Tchórz A., Kolorowy świat struktury materiałów, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-941558-9-6
 8. Książek M., Boroń Ł., Radecka M., Richert M., Tchórz A., The structure and bond strengh of composites carbide coating (WC-Co+Ni) deposited on ductile iron by thermal spraying, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 502-509, ISSN 1059-9495
 9. Godlewska E.M., Mars K., Drozd P., Tchórz A., Książek M., Reaction and diffusion phenomena in Ag-doped Mg2Si, Journal of Alloys and Compounds, 2016, 657, 755-764, ISSN 0925-8388
 10. Książek M., Boroń Ł., Radecka M., Richert M., Tchórz A., Mechanical and tribological properties of HVOF-sprayed (Cr3C2-NiCr+Ni) composite coating on ductile cast iron, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3185-3193, ISSN 1059-9495.
 11. Książek M., Boroń Ł., Tchórz A., Grzelka R., Mikrostruktura i właściwości mechaniczne powłok kompozytowych (WC-Co+Al) natryskiwanych metodą HVOF na żeliwo sferoidalne, IX Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria Badawcze – Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, „Polsko-Niemieckie Forum Badań Materiałowych – Prezentacja Doświadczeń”, Drezno, Saksonia 9-11 czerwca 2016 r., 93-103
 12. Krzak I., Tchórz A., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałowych odlewów / The use of X-ray computed tomography as a tool in assisting cast material testing, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2015, 55(3), 33–42, ISSN 1899-2439.
 13. Krzak I., Jaśkowiec K., Tchórz A., Boroń Ł., Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do porównania metody niskociśnieniowego odlewania przeciwgrawitacyjnego i metody odlewania grawitacyjnego / Application of X-ray computed tomography to compare gravity casting to counter-gravity low-pressure air-melted process, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2015, 55(1), 11–22, ISSN 1899-2439.
 14. Książek M., Tchórz A., Boroń Ł., Mechanical Properties and the Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with the Surface Modification of Alumina by a Thin Layer of Ti + Nb, Journal of Materials Engineering and Performance, 2014, 23(5), 1635-1640, ISSN 1059-9495.
 15. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 16. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 17. Książek M., Richert M., Boroń Ł., Tchórz A., Characterization of Al2O3/Al/Al2O3 joints with Ti+Cr interlayer, International Journal of Materials Science, 2014, 3(5), 152-158, ISSN 2327-26354.
 18. Tchórz A., Gil A., Porównanie wyników badań metrologicznych uzyskanych za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej i skanera optycznego 3D / Comparison of the results of metrological tests obtained from X-ray computed tomography and optical 3D scanner, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(4), 63-76, ISSN 1899-2439.
 19. Ignaszak Z., Tchórz A., Metody kontroli jakości metalu i odlewu. Metody kontroli jakości metalu i odlewu, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 913-937, ISBN 978-83-904306-9-0.
 20. Tchórz A., Boroń Ł., Książek M., Quantitative 3D characterization of morphology of graphite in ductile iron by x-ray computed tomography, 71st World Foundry Congress „Advanced Sustainable Foundry”, 19-21 May 2014, Bilbao.
 21. Karwiński A., Małysza M., Tchórz A., Gil A., Lipowska B., Integration of Computer Tomography and Simulation Analysis in Evaluation of Quality of Ceramic-Carbon Bonded Foam Filter, Archives of Foundry Engineering, 2013, 13(4), 67–72, ISSN 1897-3310.
 22. Mrzygłód B., Matusiewicz P., Tchórz A., Olejarczyk-Wożeńska I., Quantitative Analysis of Ductile Iron Microstructure – A Comparison of Selected Methods for Assesment, Archives of Foundry Engineering, 2013, 13(3), 59–63, ISSN 1897-3310.
 23. Tchórz A., Boroń Ł., Ilościowa charakterystyka 3D morfologii grafitu w żeliwie sferoidalnym przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej, Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej, red. J. Pacyna. Kraków, Krynica, 2013, 392–395, ISBN 978-83-63663-35-3.
 24. Uniwersał A., Wróbel M., Wroński S., Bonarski J., Tchórz A., Kania B., Comparison of Selected Methods of the Porosity Testing in Pressure Die-Castings of the AZ91 Alloy / Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91, HUTNIK – Wiadomości Hutnicze, 2013, 80(4), 235–241, ISSN 1230-3534.
 25. Lesiak P., Ambroziński Ł., Tchórz A., Ultrasonic Immersion Method for Testing Weelding Joints in Railway Rails, Technika Transportu Szynowego, 2013, (10), 49–57; 1925–1932, ISSN 1232-3829.
 26. Książek M., Tchórz A., Boroń L., Mechanical Properties and Microstructure of Al2O3/Al/Al2O3 Joints with Surface Modification of Alumina by Thin Layer of Ti + Nb, EUROMAT 2013 European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes. Sevilla, 8–13 September 2013.
 27. Czawa B., Kozieł S., Kuder M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości stosowane w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012, 35–57, ISBN 978-83-88770-80-7.
 28. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012, ISBN 978-83-88770-77-7.
 29. Książek M., Richert M., Tchórz A., Boroń Ł., Effect of Ti, Nb and Ti+Nb Coatings on the Bond Strength-Structure Relationship, Journal of Materials Engineering and Performance, 2012, 21(5), 690–695, ISSN 1059-9495.
 30. Boroń Ł., Tchórz A., Warmuzek M., Aparaturowe i metodologiczne aspekty ilościowej analizy mikrostruktury żeliwa, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(3), 59–87, ISSN 1899-2439.
 31. Richert M.W., Richert J., Książek M., Tchórz A., Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CWS, Rudy i Metale Nieżelazne, 2011, 56, 766–771, ISSN 0035-9696.
 32. Czawa B., Książek M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości odlewów. Wybrane zagadnienia. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2011, 29–42, ISBN 978-83-88770-58-6.
 33. Tchórz A., Kozieł S., Książek M., Wykorzystanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w inżynierii materiałowej. MCITiM – Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2011, 63–73, ISBN 978-83-88770-70-8
 34. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2010, 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 35. Reguła T., Darłak P., Tchórz A., Lech-Grega M., Próba wytworzenia kompozytu na osnowie CuXAlY zbrojonego cząsteczkami Al2O3 przy pomocy procesu mechanosyntezy, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(1), 29–35, ISSN 1899-2439.
 36. Boroń Ł., Tchórz A., Application of EDS Microanalysis in the Identification of Inhomogeneities in Surface Protective Layers on Ductile Cast Iron Parts, Journal IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering ,2010, 7(1), 1–6, ISSN 1757-899X.
 37. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J., Tchórz A., Computed Tomography for Quality Assessment of Composite Castings Made by Pressure Infiltration of Porous Preforms, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 40.
 38. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computed Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 60.
 39. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computer Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, COST Action MPO602 “Advanced Solder Materials for High Temperature Application”, 2010, Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava,  P9.
 1. Wyróżnienie TECHNICUS 2017 za najlepszą publikację techniczną dla Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa za książkę „Kolorowy świat struktury materiałów” autorstwa Łukasza Boronia, Janiny M. Radzikowskiej, Natalii Sobczak i Adama Tchórza.
 1. Polski Komitet Normalizacyjny – Komitet Techniczny nr 7 ds. badan Nieniszczących
 2. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 2016 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij