Strona główna / Pracownicy merytoryczni / dr inż. Marta Homa

dr inż. Marta Homa

 • Badania termofizycznych właściwości materiałów w tym krytycznych temperatur przemian, rozszerzalności i przewodności cieplnej z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej, dylatometrii oraz laserowej analizy impulsowej. Identyfikacja powstających faz metodą skaningowej mikroskopii elektronowej połączonej z spektroskopią EDS,
 • Badania stabilności termicznej materiałów w kontakcie z atmosferami gazowymi oraz towarzyszących jej reakcji chemicznych i efektów energetycznych za pomocą metody termograwimetrycznej oraz termicznej analizy różnicowej. Identyfikacja gazowych produktów reakcji metodą spektroskopii mas,
 • Wysokotemperaturowe badania oddziaływanie i reaktywności ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami stałymi.
 1. Homa M., Pirowski Z., Turalska P., Bitka A., Jaśkowiec K., Właściwości termofizyczne staliwa 30 MCDB64-M oraz 30 NSCDV86-M w stanie odlewanym, Journal of Applied Materials Technology, 2019, 2(59), 71-77, ISSN 2658-0152.
 2. Bacior M., Sobczak N., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Warmuzek M., Pytel A., The influence of alloying additions on theinteraction between re-melted vermiculargraphite cast iron alloys and Al2O3 substrate, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, 283-284, ISBN 978-83-904306-3-8.
 3. Giuranno D., Novakovic R., Nowak R., Petrin D., Polkowski W., Homa M., Bruzda G., Kudyba A., Narciso J., Sobczak N., Design of competitive light-weight composite materials: SiC/TiSi2, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, 2533-25
 4. Homa M., Sobczak N., Hodor K., Gezgin S., Simultanoeus TG-DTA thermal analysis of Si-30B alloy, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, 279-280, ISBN 978-83-904306-3-8.
 5. Homa M., Sobczak N., Nowak R., Bruzda G., Turalska P., Seal S., Wettability of two-dimensional MoS2 layer by liquid tin, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, 281-282, ISBN 978-83-904306-3-8.
 6. Homa M., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Pietrzak K., Chmielewski M., Interaction between liquid siolver and graphene-coated SiC substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27, 4140-4149, ISSN 1059-9495.
 7. Dudziak T., Medvedovski E., Homa M., Multiyered coatings for high-temperature steam oxidation: TGA studies up to 1000oC, Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27(8), 4317-4335, ISSN 1059-9495.
 8. Homa M.,  Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pietrzak K., Chmielewski M., Strupiński W., Interaction between graphene-coated SiC single crystal and liquid copper, Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27(5), 2317-2329, ISSN 1059-9495.
 9. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Kosiba K., Thermal conductivity of selected vermicular cast iron alloys, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, 277-278, ISBN 978-83-904306-3-8.
 10. Sobczak N., Kruczek P., Homa M., Kwinta P., A new microscopic insight into the thromboqenicity of umbilical catheters, Thrombosis Research, 2018, 168, 80-82, doi.org/10.1016/j.thromres.2018.06.007, ISSN 0049-3848.
 11. Sobczak J.J., Sobczak N., Drenchev L;, darłak P., Długosz P., Turalska P., Homa M., Tchórz A., Krzak i., Makaya A., Pambaguian L., Conventional and hybrid gasars: Light-weight materials with pressure-temperature managed porosity, Proceedings of 73rd World Foundry Congress, 23-27 September 2018, Kraków, Poland, Polish Foundrymen’s Association, 289-2, ISBN 978-83-904306-3-8.
 12. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(1), 239-249, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5.
 13. Turalska P., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 2017, 53(3), 285-293, ISSN 2217-7175.
 14. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Tangstad M., Safarian J., Moosavi-Khoonsari E., Datas A., Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(1), 1-14, ISSN 1059-9495.
 15. Turalska P., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 303-308, ISSN 1899-2439.
 16. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Shuleshova O., Kaban I., Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 321-326, ISSN 1899-2439.
 17. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Bacior M., Warmuzek M., Polkowska A., Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 345-350, ISSN 1899-2439.
 18. Bacior M., Sobczak N., Homa M., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pytel A., High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2017, 4(57), 375-384, ISSN 1899-2439.
 19. Nowak R., Sobczak N., Bruzda G., Wojewoda-Budka J., Lityńska-Dobrzyńska L., Homa M., Kaban I., Xi L., Jaworska L., Wettability and reactivity of ZrB2 substrates with liquid Al, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3310-3316, ISSN 1059-9495.
 20. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3317-3329, ISSN 1059-9495.
 21. Pietrzak K., Sobczak N., Chmielewski M., Homa M., Gazda A., Zybała R., Strojny-Nędza A., Effects of carbon allotropic forms on microstructure and thermal properties of Cu-C composites produced by SPS, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3077-3083, ISSN 1059-9495.
 22. Babul T., Baranowski M., Sobczak N., Homa M., Leśniewski W., Thermophysical properties of Cu-matrix composites manufactured using Cu powder coated with graphen, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3146-3151, ISSN 1059-9495.
 23. Homa M., Gazda A., Sobczak N., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Termofizyczne właściwości kompozytów Cu-C otrzymanych metodą metalurgii proszków/Thermophysical properties of Cu-C composites obtained by powder metallurgy, Prace Instytutu Odlewnictwa/Transactions of the Foundry Research Institute, 2016, 56(3), 205-220, ISSN 1899-2439.
 24. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5. ISSN 1059-9495.
 25. Siewiorek A., Malczyk P., Sobczak N., Sobczak J.J., Czulak A., Kozera R., Gude M., Boczkowska A., Homa M., Effect of HNT on the microstructure, thermal and mechanical properties of Al/FACS-HNT composites produced by GPI, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3194-3203, ISSN 1059-9495.
 26. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, Vol. 36, Is. 8, 309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 27. Homa M., Przewodnictwo cieplne kompozytów o osnowie metalowej zbrojonych węglem/Thermal conductivity of carbon-reinforced metal-matrix composites, Prace Instytutu Odlewnictwa/Transactions of the Foundry Research Institute, 2016, 56(4), 329-350, ISSN 1899-2439.
 28. Turalska P., Sobczak N., Kudyba A., Nowak R., Homa M., Siewiorek A., Boroń Ł., Klasik A., Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni / The influence of the drop-size effect on the wetting kinetics in SAC305/Ni system, Prace Instytutu Odlewnictwa/Transactions of the Foundry Research Institute, 2015, 55(2), 3–18, ISSN 1899-2439.
 29. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2Owith liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.
 30. Zapała R., Pach S., Górny M., Homa M., Siewiorek A., Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2015, 55(3), 61–70, ISSN 1899-2439.
 31. Sobczak N., Turalska P., Homa M., Bruzda G., Nowak R., Siewiorek A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., High temperature interaction of liquid Gd-Ti alloys with Y2O3 and ZrO2 substrates, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 32. Sulima I., Homa M., Malczewski P., High-temperature corrosion resistance of steel-matrix composites, Metallurgy and Foundry Engineering, 2015, 41(2), 71-84, ISSN 2300-8377.
 33. Homa M., Sobczak N., Gazda A., Siewiorek A., Kudyba A., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 2015, 67(3), 4-12, ISSN 1505-1269.
 34. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula M., Masłoń S., Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, 2015, 24(2), 754-758, ISSN 1059-9495.
 35. Bobrowski P., Faryna M., Bigos A., Homa M., Sypień A., Bieda M., Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of Metallurgy and Materials, 2014, 59(4), 1313-1319, ISSN 2300-1909.
 36. Homa M., Siewiorek A., Gazda A., Sobczak N., Kudyba A., Turalska P., Pietrzak K., Frydman K., Wójcik-Grzybek D., Strojny-Nędza A., Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C domieszkowanych nanorurkami węglowymi / Thermophysical properties of Ag-C composites doped with carbon nanotubes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(1), 13–24, ISSN 1899-2439.
 37. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K. J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 38. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 39. Kruk A., Stygar M., Krauz M., Homa M., Adamczyk A., Kucza W., Rutkowski P., Bobruk M., Gil A., Brylewski T., Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 2014, 66(3), 235-244, ISSN 1644-3470.
 40. Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M., Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC, Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2014, 66(3), 253-258, ISSN 1644-3470.
 41. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl H., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.
 42. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula M., Masłoń S., Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, 2014), doi: 10.1007/s11665-014-1357-1, ISSN 1059-9495.
 43. Sobczak N., Purgert R., Sobczak J.J., Nowak R., Homa M., Korpala B., High temperature behaviour of liquid Ni-based alloys with oxide ceramics, EUROSUPERALLOYS, 2014, Giens, France.
 44. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Huber Z., Adamek Z., Wojewoda-Budka J., Effects of PCB Substrate Surface Finish and Flux on Solderability of Lead-Free SAC305 Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, 2013, 22(8), 2247–2252, doi: 10.1007/S11665-013-0492-4, ISSN 1059-9495.
 45. Kudyba A., Sobczak N., Siewiorek A., Homa M., Wpływ utleniania podłoża niklowego na zwilżanie w układzie stop przemysłowy 226D/Ni / Effect of Substrate Oxidation of Nickel on Wetting Behaviour in Industrial Alloy 226D/Ni System, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013, 53(3), 27–44, ISSN 1899-2439.
 46. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Monographs of COST Action MP0602, 2012, (3), Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 47. Jaroń A., Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., The Structure of External Surfaces of State Forming on Crofer22APU Steel in Atmosphere Containing H2/H2S, Archives of Metallurgy and Materials, 2012, 57(1), 237–244, ISSN 1733-3490.
 48. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Wpływ rodzaju pokrycia oraz stosowanego topnika na lutowność płytek PCB stopem SAC305, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(3), 77–92, ISSN 1899-2439.
 49. Gazda A., Homa M., Makowska K., Pietrzak K., Rudnik D., Siewiorek A., Sobczak N., Właściwości termofizyczne żeliwa przeznaczonego do produkcji tarcz hamulcowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, (3)51, 23–35, ISSN 1899-2439.
 50. Żurek Z., Jaroń A., Morgiel J., Homa M., Morphology of the Scale Formed on Crofer22APU Steel in Atmospheres AIR + SO2, Ochrona przed Korozją, 2011, 54(6), 325–328, ISSN 0473-77-33.
 51. Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Homa M., Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer22APU w atmosferach zawierających SO2, Ochrona przed Korozją, 2011, (6), 330–332, ISSN 0473-77-33.
 52. Żurek Z., Homa M., Jaroń A., Stawiarski A., Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej, Ochrona przed Korozją, 2011, (6), 349–352, ISSN 0473-77-33.
 53. Homa M., Siewiorek A., Wykorzystanie metody TG oraz SPM w badaniach wysokotemperaturowego utleniania. MCITiM – Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, 155–173, ISBN 978-83-88770-70-8.
 54. Czawa B., Czekaj E., Górny Z., Gwiżdż A., Homa M., Jaśkowiec K., Kozieł S., Leśniewski W., Pirowski Z., Pytel A., Saja K., Sobczak N., Stefański Z., Warmuzek M., Wójcicki M., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca. Badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 105–161, ISBN 978-83-88770-47-0.
 55. Siewiorek A., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU, Ochrona przed Korozją 2010, 53(11), 626–629, ISSN 0473-7733.
 56. Żurek Z., Homa M., Stawiarski A., Jaroń A., Gilewicz-Wolter J., Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego SO2, Ochrona przed Korozją 2010, 53(11), 643–646, ISSN 0473-7733.
 57. Homa M., Jaroń A., Morfologia zgorzelin siarczkowych tworzących się na stali Crofer 22APU w atmosferze H2/H2S, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Krynica 2010, 323–328, ISBN 978-83-929445-0-2.
 58. Gilewicz-Wolter J., Homa M., Jaroń A., Stawiarski, Żurek Z., Określenie Stali Crofer 22APU – Materiala, Primenjaemogo dlja Interkonektorov v Toplivnykh E’lementakh Sofc – v Atmosferakh, Soderzhashhikh SO2, IX Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konferencija, Svornik Trudov, Rosja, Ivanovo, 2010, 69–75, ISBN 978-5-9616-0377-4.
 59. Darłak P., Homa M., Kudyba A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 189–200, ISBN 978-83-88770-45-6.
 60. Gazda A., Homa M., Określenie przewodności cieplnej wybranych gatunków żeliwa sferoidalnego za pomocą pomiaru przewodnictwa temperaturowego metodą laser-flash, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(2), 5–18, ISSN 1899-2439.
 61. Moskal G., Rozmysłowska A., Gazda A., Homa M., Wybrane termofizyczne właściwości proszków cyrkonianowych na bazie pierwiastków ziem rzadkich typu RE2Zr2O7 (RE-Gd, La, Sm, Nd) przeznaczonych do natryskiwania cieplnego powłokowych warstw, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(4), 15–26, ISSN 1899-2439.
 62. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Aluminum Castings Reinforced with Ceramic Preforms of Graded Structure by Pressure Infiltration, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 19–20, ISBN 978-83-88770-42-5.
 63. Sobczak N., Homa M., Lech-Grega M., Zybura M., Zięba P., Malopolskie Centre of Innovative Technologies and Materials (MCITiM): Facility and Activities, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 35–36, ISBN 978-83-88770-42-5.
 64. Homa M., Karwiński A., Kudyba A., Leśniewski W., Nowak R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 79–80, ISBN 978-83-88770-42-5.
 65. Homa M., Nowak R., Purgert R., Sienicki E., Sobczak N., Interaction between Molten Inconel 740 Alloy and Oxide Ceramics, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 84–85, ISBN 978-83-88770-42-5.
 66. Karwiński A., Sobczak N., Nowak R., Leśniewski W., Jaszczółt K., Homa M., Sienicki E., Interaction between Liquid Titanium and ZrO2-Based Ceramics Containing CeO, ZrO2, Y2O3 and CaO Nanoparticles, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 147.
 67. Purgert R.M., Sobczak N., Nowak R., Homa M., Sienicki E., Wettability and Reactivity between Liquid Ni-Superalloy and Oxide Ceramics, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 155.
 1. II miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process EUROMAT 2015 dla: Roberta Purgerta, Jerzego J. Sobczaka, Natalii Sobczak, Rafała Nowaka, Marty Homy, Artura Kudyby, Rajiva Asthany i Jerzego Morgiela.
 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 2013 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij