Strona główna / Pracownicy merytoryczni / dr hab. inż. Edward Czekaj, prof. IOd.

dr hab. inż. Edward Czekaj, prof. IOd.

 • Prace badawcze w zakresie obróbki cieplnej stopów metali nieżelaznych,
 • Projektowanie procesów technologicznych stopów aluminium,
 • Wszechstronne badania nad praktycznym zastosowaniem nowoczesnych technik odlewniczych stopów metali w motoryzacji,
 • Prace badawcze w zakresie opracowania nowych gatunków stopów metali nieżelaznych,
 • Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne,
 • Współpraca z przemysłem odlewniczym, motoryzacyjnym.
 1. Leśniewski W., Czekaj E., Wieliczko P., Wawrylak M., Novel method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzman law, Archives of Metallurgy and Materials, 2019, 1(64), 311-315, ISSN 1733-3490.
 2. Czekaj E., Nykiel J., Kwak Z., Garbacz-Klempka, Nykiel M., The influence of selected refining methods of AlSi7Mg0.3 Silumin on its Quality Index, Archives of Foundry Engineering, 2018, 2(18), 72-78, ISSN 2299-2944.
 3. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Design of new casting alloys of Al-Mg-Si-Mn system with alloying additions, its structure, and mechanical properties, Metallurgy and Foundry Engineering, 2018, 3(43), 141-152, ISSN 1230-2325.
 4. Czekaj E., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3,  Metallurgy Foundry Engineering, 2018, 3(43), 153-168, ISSN 1230-2325.
 5. Boyko V., Czekaj E., Warmuzek M., Mykhalenkov K., Effect of edditional alloying and heat treatment on phase composition and morphology in Al-Mg-Si-type casting alloy, Metallurgy and Foundry Engineering, 2018, 3(42),  219-239, ISSN 1230-2325.
 6. Pisarek B.P., Czekaj E., Pacyniak T., Study of the influence of additions on the formation of microstructure of Al-Zn-Mg-Cu alloys, Archives of Foundry Engineering, 2018, 18, 39-44, ISSN 2229-2944.
 7. Czekaj E., Pysz S., Boyko V., Mykhalenkov K., Warmuzek M., Odlewnicze stopy aluminium układów Al-Mg-Si, Al-Mg-Si-X-Y – aspekty poznawcze oraz praktyczne związane z ich wytwarzaniem, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2017, 15-35, ISBN 978-83-63663-92-6.
 8. Garbacz-Klempka A., Kwak Z., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Formy odlewnicze i opis technologii procesów odlewniczych w epoce brązu, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2017, 37-62, ISBN 978-83-63663-92-6.
 9. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Piekło J., Maj M., Porównanie właściwości odlewów prototypowych z odlewami otrzymywanymi w produkcji seryjnej, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2017, 165-176, ISBN 978-83-63663-92-6.
 10. Warmuzek M., Czekaj E., Boyko V., Mykhalenkov K., Investigation of the Al-Mg-Si casting alloys with Cu and Zn additions by the X-ray diffraction, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2017, 187-198, ISBN 978-83-63663-92-6.
 11. Pysz S., Żuczek R., Małysza M., Czekaj E., Tchórz A., The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 297-302, ISSN 1899-2439.
 12. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016, 42(1), 21-39, ISSN 1230-2325.
 13. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Maj M., Piekło J., Low cycle mechanical and fatigue properties of AlZnMgCu alloy, Archives of Foundry Engineering, 2016, 16(1), 55-60, ISSN 1897-3310.
 14. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Perek-Nowak M., Piękoś M., Influence of Al and Fe additions on structure and properties of Cu-Sn alloys, Key Engineering Materials, 2016, 682, 226-235, ISSN 1662-9795.
 15. Czekaj E., Zych J., Kwak Z., Garbacz-Klempka A., Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminium casting alloy depending on the heat treatment parameters, Archives of Foundry Engineering, 2016, 16(3), 25-28, ISSN 1897-3310.
 16. Garbacz-Klempka A., Czekaj E., Kozana J., Piękoś M., Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia Odlewnictwo Metali Nieżelaznych , Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków 2015, 63-76, ISBN 978-83-63663-61-2
 17. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Wprowadzenie do zagadnień konwersji elementów konstrukcyjnych – w tym wytwarzanych poprzez odlewanie, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Monografia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2015, 45-62, ISBN 978-83-63663-61-2.
 18. Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Kozana J., Piękoś M., Czekaj E., Perek-Nowak M., Research of Aluminium Influence on Tin Bronzes, Archives of Foundry Engineering, 2015, 15(sp.is. 1), 93-98, ISSN 1897-3310.
 19. Fajkiel A., Dudek P., Czekaj E., Kierunki rozwoju materiałów pomocniczych stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2015, 8(3-4), 6-14, ISSN 1898-7257.
 20. Czekaj E., Pysz S., Optymalizacja składu chemicznego siluminów odlewniczych z uwagi na rozproszoną mikroporowatość skurczową przy zastosowaniu techniki komputerowej, Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych „Nauka i Technologia”. Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków-Starachowice, 5-7 czerwca 2014, 57-66, ISBN 978-83-63663-45-2.
 21. Czekaj E., Eksploaracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, XVI Konferencja Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii PAN; Metalurgia 2014; Krynica – publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR.
 22. Pysz S., Maj M., Czekaj E., High-Strenght Aluminium Alloys and Their Use in Foundry Industry, Archives of Foundry Engineering, 2014, 14(3), 71-76, ISSN 1897-3310.
 23. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of AM60 and AZ91 alloy crystallisation in ceramic moulds by thermal derivative analysis (TDA), Archives of Metallurgy and Materials, 2014, 59(4), 1449-1455, ISSN 1733-3490.
 24. Rapiejko C., Pisarek B., Czekaj E., Pacyniak T., Analysis of the Crystallization of AZ91 Alloy by Thermal and Derivative Analysis Method Intensively Cooled in Ceramic Shell, Archives of Foundry Engineering, 2014, 14(1), 97-102, ISSN 1897-3310.
 25. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Heuristic model of the mechanical properties of a hypoeutectic EN-AC-42100 (EN AC-AlSi7Mg0.3) silumin alloy subjected to heat treatment, Archives of Foundry Engineering, , 2014, 14(4), 35-38, ISSN 1897-3310.
 26. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Saja K., Wilk-Kołodziejczyk D., Regulski K., Eksploracyjna analiza wyników ulepszania cieplnego brązu z zastosowaniem wybranych metod sztucznej inteligencji, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, Kraków, 2014, 283-294, ISBN 978-83-63663-47-6.
 27. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Wpływ dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu / The effect of the addition of circulating scrap on the tensile properties of die cast magnesium alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(3), 29-42, ISSN 1899-2439.
 28. Fajkiel A., Dudek P., Reguła T., Czekaj E., Saja K., Lech-Grega M., Boczkal S., Bigaj M., Mitka M., Gawlik M., Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M. Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2014, 597-612, ISBN 978-83-938792-1-2.
 29. Gazda A., Warmuzek M., Czekaj E., Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej wybranych odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn) / The optimisation of heat treatment parameters for selected cast AlZnMgCu(Mn) alloys, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(1), 33–48, ISSN 1899-2439.
 30. Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Czekaj E., Mielniczuk J., Badania wpływu dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VII, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2014, 17-30.
 31. Czekaj E., Pysz S., The application of a computer technique to assess the impact of chemical composition on dispersed shrinkage microporosity of hypoeutectic cast silumins, Metallurgy and Foundry Engineering MaFE, 2014, 40(3), 125-140, ISSN 1230-2325.
 32. Pysz S., Żuczek R., Czekaj E., Karwiński A., Małysza M., Sprawka P., Integration of numerical procedures in the design and manufacturing technology on the example of a cast component for the automotive industry, Foundry Trade Journal International, 2014, 188(3711), January/February, 26-29, ISSN 1758-9789.
 33. Dudek P., Fajkiel A., Czekaj E., Lech-Grega M., Wpływ zawartości złomu obiegowego we wsadzie na właściwości mechaniczne wybranych odlewniczych stopów magnezu, Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2013, 26–38, ISBN 978-83-88770-88-3.
 34. Pysz S., Maj M., Czekaj E., Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane, Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Odlewnictwa Metali Nieżelaznych „Nauka i Technologia”. Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ZG STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. Muszyna 6-8 czerwca 2013, 57-66.
 35. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Czekaj E., Wilk-Kołodziejczyk D., Saja K., Badania właściwości mechanicznych stopu aluminium EN AC-Al-Si17Cu4Mg poddanego różnym metodom obróbki cieplnej, z zastosowaniem heurestycznych modeli, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2013”, Cedzyna, Kielce 24-26 września 2013. PAN Komisja Odlewnictwa, Katowice 2013.
 1. Urządzenie do ciągłego pomiaru temperatury krzepnięcia metali i stopów, Wojciech Leśniewski, Edward Czekaj, 170669, data zgłoszenia: 1993-03-04, data udzielenia: 1997-01-31,
 2. Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów ceramicznych, Wojciech Leśniewski, Edward Czekaj, 210610, data zgłoszenia: 2008-08-11, data udzielenia: 2012-02-29,
 3. Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Jerzy Tybulczuk, Edward Czekaj, Krzysztof Jaśkowiec, Igor Tybulczuk, Zenon Pirowski, 215772, data zgłoszenia: 2009-11-27, data udzielenia: 2014-01-31,
 4. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, 216825, data zgłoszenia: 2011-08-19, data udzielenia: 2014-05-30,
 5. Bezniklowy okołoeutektyczny silumin wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych , Edward Czekaj, 217649, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-08-29,
 6. Bezniklowy podeutektyczny silumin wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, 217653, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-08-29,
 7. Bezniklowy okołoeutektyczny silumin wytwarzany z czystych wyjściowych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, 218277, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-10-31,
 8. Bezniklowy podeutektyczny silumin stopowy wytwarzany z czystych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, 218278, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2014-10-31,
 9. Odlewniczy bezniklowy okołoeutektyczny silumin stopowy wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, 218945, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2015-02-27,
 10. Odlewniczy okołoeutektyczny silumin, Edward Czekaj, 218946, data zgłoszenia: 2010-07-14, data udzielenia: 2015-02-28,
 11. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, 2744612, data zgłoszenia: 2014-02-13, data udzielenia: 2015-10-21, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 12. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, UA109823, data zgłoszenia: 2014-02-12, data udzielenia: 2015-10-12, zgłoszony za granicą, Ukraina
 13. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, Ru2579841, data zgłoszenia: 2014-02-12, data udzielenia: 2016-03-11, zgłoszony za granicą, Rosja
 1. ZŁOTY MEDAL za „Odlewy artystyczne wykonane z wytapianych lub wypalanych modeli syntetycznych i naturalnych” na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2010 w kategorii Transfer wyników naukowych do praktyki gospodarczej (Edward Czekaj, Jacek Krokosz, Aleksander Karwiński, Stanisław Młodnicki, Ryszard Ćwiklak, Rafał Pabiś).
 2. ZŁOTY MEDAL za „Opracowanie technologii wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem naturalnych modeli flory i fauny” na 58 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2009” (Edward Czekaj, Jacek Krokosz, Aleksander Karwiński, Stanisław Młodnicki, Ryszard Ćwiklak).
 3. Brązowy Krzyż Zasługi.
 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 2008 roku.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij