Strona główna / Pracownicy merytoryczni / mgr inż. Grzegorz Bruzda

mgr inż. Grzegorz Bruzda

 • Inżynieria materiałowa,
 • Wysokotemperaturowe badania właściwości ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami ceramicznymi bądź metalicznymi,
 • Badania lutowności,
 • Preparatyka próbek do badań strukturalnych,
 • Technika próżniowa,
 • Badania strukturalne materiałów ceramicznych i metalicznych (mikroskopia optyczna, mikroskopia ze skanującą sondą).
 1. Giuranno D., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Polkowski W., Kudyba A., Polkowska A., Novakovic R., Wetting and spreading behaviour of liquid Si-Ti eutectic alloy in contact with glassy carbon and SiC at T=1450oC, metallurgical and Materials Transactions A: Physical metallurgy and Materials Science, 10(50), 4814-4826, ISSN 1073-5623.
 2. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Pajor K., Kozieł T., Kaban I., The effect of  Boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, 7(28), 3819-3825, ISSN 1059-9494.
 3. Turalska P., Sobczak N., Bruzda G., Kaban I., Mattern N., High temperature interaction of liquid Gd with Y2O3, Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, doi.10.2298/JMMB1708150455T, ISSN 1059-9495.
 4. Bruzda G., Polkowski W., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A., Sobczak N., Karczewski K., Giuranno D., Experimental study on the feasibility of using liquid-assisted processing fabrication of Mo-Si-B alloys, Materials Letters, 2019, 253, 13-17, ISSN 0167-577X.
 5. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Giuranno D., Silicon as a phase change material: Performance of h-BN ceramic during multi-cycle melting/solidification of silicon, JOM, 2019, 4, 1492-1498, ISSN 1047-4838.
 6. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Giuranno D., Generosi A., Paci B., Trucci D.M., Ultra-high temperature interaction h-BN-based composite and molten silicon, Metalurgical and Materials Transaction, 2019, 2(50), 997-1008, ISSN 10-73-5623.
 7. Kudyba A., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Makaya A., Pambaguian L., Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni,  Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2018, 1(58), 47-53, ISSN 1899-9495.
 8. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, 2017, 87(1-2), 139-158, doi:10.1007/s11085-016-9662-8,  ISSN 0030-770X.
 9. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Wetting, reactivity, and phase formation at interfaces between Ni-Al melts and TiB2 ultrahigh-temperature ceramic, Journal of the American Ceramic Society, 2017, 101(2), 911-918, ISSN 000-2-7820.
 10. Turalska P., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 2017, 53(3), 285-293, ISSN 2217-7175.
 11. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Tangstad M., Safarian J., Moosavi-Khoonsari E., Datas A., Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(1), 1-14, ISSN 1059-9495.
 12. Turalska P., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 303-308, ISSN 1899-2439.
 13. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Shuleshova O., Kaban I., Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 321-326, ISSN 1899-2439.
 14. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Bacior M., Warmuzek M., Polkowska A., Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 345-350, ISSN 1899-2439.
 15. Bacior M., Sobczak N., Homa M., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pytel A. , High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 375-, ISSN 1899-2439.
 16. Turalska P., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3 / Wettability and reactivity of liquid Gd in contact with Al2O3  ceramics, Inżynieria Powierzchni, 2017, 22(4), 41-48, ISSN 1426-1723.
 17. Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Xi L., Sobczak N., Eckert J., Giebeler L., Wettability and work of adhesion of liquid sulfur on carbon materials for electrical energy storage applications, Carbon, 2016, 98, 702-707, ISSN 0008-6223.
 18. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Stoica M., Eckert J., Investigation of Ni-B alloys for joining of TiB2 ultra-high-temperature ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3204-3210, ISSN 1059-9495.
 19. Nowak R., Sobczak N., Bruzda G., Wojewoda-Budka J., Lityńska-Dobrzyńska L., Homa M., Kaban I., Xi L., Jaworska L., Wettability and reactivity of ZrB2 substrates with liquid Al, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3310-3316, ISSN 1059-9495.
 20. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, 2016, 51(4), 1779-1787, ISSN 0022-2461.
 21. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3317-3329, ISSN 1059-9495.
 22. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, 2016,  doi:10.1007/s11085-016-9662-8, ISSN 0030-770X.
 23. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC ) Proceedings, 2015.
 24. Sobczak N., Turalska P., Homa M., Bruzda G., Nowak R., Siewiorek A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., High temperature interaction of liquid Gd-Ti alloys with Y2O3 and ZrO2 substrates, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 25. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, 2015, doi: 10.1007/s10853-015-9538-3, ISSN 0022-2461.
 26. Xi L., Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiBceramic, Journal of Materials Science, 2015, 50(7), 2682–2690, DOI: 10.1007/s10853-015-8814-6, ISSN 0022-2461.
 27. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, 2015, 8(36),  309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 28. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 29. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 30. Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M., Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC, Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 2014, 66(3), 253-258, ISSN 1644-3470.
 31. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl H., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.
 32. Sobczak N., Nowak R., Siewiorek A., Korpala B., Bruzda G., Kaban I., Han J.H., Mattern N., Eckert J., High-temperature study of monotectic transformation, wetting and reactivity of liquid Gd-Ti alloys, Proceedings of 71st World Foundry Congress, 2014, 1-7, ISBN 978-84-617-0087-5.
 33. Xi L., Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, 2014, DOI: 10.1007/s10853-015-8814-6, ISSN 0022-2461.
 34. Ricci E., Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Tuissi A., Sobczak N., Nowak R., Korpala B., Bruzda G., Surface tension and density of Si-Ge melts, The Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 214704, doi: 10.1063/1.4879775, ISSN 0021-9606.
 35. Kaban I., Nowak R., Shuleshova O., Korpała B., Bruzda G., Siewiorek A., Han J.H., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., Sessile Drop Study of Gd–Ti Monotectic Alloys on Ceramic Substrates: Phase Transformations, Wetting, and Reactivity, Journal of Materials Science, 2012, 47(24), 8381–8386, ISSN 0022-2461.
 36. Siewiorek A., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Zastosowanie metody SPM do badania struktury powierzchni zgorzeliny utworzonej w trakcie utleniania stali Crofer22APU, Ochrona przed Korozją, 2010, 53(11), 626–629, ISSN 0473-7733.
 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 2016 roku.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij