Strona główna / Pracownicy merytoryczni / dr inż. Jadwiga Kamińska

dr inż. Jadwiga Kamińska

 • Masy formierskie i rdzeniowe,
 • Nowe tworzywa na formy i rdzenie,
 • Regeneracja mas formierskich,
 • Zagospodarowanie odpadów odlewniczych.
 1. Puzio S., Kamińska J., Angrecki M., Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., Utwardzane mikrofalowo masy formierskie ze spoiwami nieorganicznymi przeznaczone do odlewania ablacyjnego, Przegląd Odlewnictwa, 2019, 5-6, 114-120, ISSN 0033-2275.
 2. Angrecki M., Kamińska J., Jakubski J., Wieliczko P., Strengh properties of ceramic moulds containing  spent moulding sand after initial reclamation, 2019, 3(19), 5-10, ISSN 1897-3310.
 3. Puzio S., Kamińska, Major-Gabryś K., Angrecki M., Hosadyna-Kondracka M., Microwave-hardened moulding sands with hydrated sodum silicate for modified ablation scasting, Archives of Foundry Engineering, 2019, 2(19), 91-96, ISSN 1897-3310 .
 4. Hosadyna-Kondracka M., Major-Gabryś K., Kamińska J., Grabarczyk A., Angrecki M., Moulding sand with inorganic cordis binder for ablation casting, Archives of Foundry Engineering, 2018, 4(18), 110-115, ISSN 1897-3310.
 5. Kamińska J., Basińska E., Angrecki M., Palma A., Effect of mechanical reclamation cycle on the strenght parameters of loose self-hardening sands based on furfuryl resin, Archives of Metallurgy  and Materials, 2018, 63, 1843-1846, ISSN 1733-3490.
 6. Kamińska J., Angrecki M., Stefański Z., Palma A.,  Effect of wall thickness on the microstructure of ductile iron castings manufactured by the inmold process using a reaction chamber, Archives of Foundry Engineering, 2018, 4(18), 50-54, ISSN 1897-3310.
 7. Kamińska J., Angrecki M., Pamuła E., Palma A., Zmodyfikowana metoda oceny wybijalności rdzeni przy odlewaniu do form metalowych. Przegląd Odlewnictwa, 2017, 1-2, s. 14-16, ISSN 0033-2275.
 8. Izdebska-Szanda, Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Stefański Z., The Effect of Additive „B” on the Properties of Foundry Sands with Hydrated Sodium Silicate Made by Floster Technology. Archives of Foundry Engineering, 2017, 17(2), s. 31-34, ISSN 1897-3310.
 9. Stefański Z., Kamińska J., Angrecki M., Pamuła E., Palma A., Nowa, ekologiczna metoda uszlachetniania żeliwa w formie odlewniczej. Odlewnictwo Współczesne Polska i Świat, 2017, 1, s. 5-11, ISSN 1898-7257.
 10. Stefański Z., Kamińska J., Pamuła E., Angrecki M., Palma A., Wpływ temperatury ciekłego metalu na efektywność sferoidyzacji przeprowadzonej metodą inmould z zastosowaniem komory reakcyjnej. Przegląd Odlewnictwa, 2017, 7-8, s. 286-288, ISSN 0033-2275.
 11. Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Jakubski J., Wildhirt E., The effect of additive “b” on the properties of CO2-hardened foundry sands with hydrated sodium silicate, Archives of Mettalurgy and Materials, 2017, 62(3), s. 1637-1641, ISSN 1733-3490.
 12. Kamińska J., Basińska E., Stefański Z., Angrecki M., A comparison of the oxygen, nitrogen and hydrogen content in ductile iron castings and their effect on microstructure and mechanical properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 357-362, ISSN 1899-2439.
 13. Izdebska-Szanda I., Kamińska J., Angrecki M., Palma A., Madej W., An innovative method for the dehydration hardening of modified inorganic binders. Archives of Metallurgy and Materials, 2016, 61(4), s. 2097-2102., ISSN 1899-2439.
 14. Kamińska J., Kmita A., Pamuła A., Preliminary attempts of agglomerations of after reclamation dusts originated from the reclamation of spent moulding sand with furan resin, Journal of Manufacturing Technologies, 2015, 1(40), s. 11-15, ISSN 2392-3938.
 15. Kamińska J., Marcinkowski A., Dąbek P., Wpływ czasu odstawania na właściwości mas na osnowie regeneratu wiązanych bentonitem. Przegląd Odlewnictwa, 2015, 9-10, s. 384-389, ISSN 0033-2275.
 16. Kamińska J., Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji. Prace Instytutu Odlewnictwa, 2015, 55(4), s. 51–58, ISSN 1899-2439.
 17. Dańko J., Kamińska J., Skrzyński M.: Reclamation of spent moulding sands with inorganic binders in the vibratory reclaimer REGMAS, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 3(58), s. 993–996, ISSN 1733-3490.
 18. Kamińska J., Kmita A., Reclaiming ability of spent sands with modified, hydrated sodium silicate, Archives of Foundry Engineering, 2014, 1 (14), 41–44, ISSN 1897-3310.
 19. Kamińska J., Kmita A., Pamuła A., Sposoby wykorzystania pyłów pochodzących z procesu regeneracji zużytych mas formierskich. Cluster – casting – future: international scientific conference, Rzeszów, 09–12.09.2014, s. 25–28.
 20. Kamińska J., Dańko J., Granulation of after reclamation dusts from the mixed sands technology: water glass – resolit, Archives of Foundry Engineering, 2013,  2(13),  65–70, ISSN 1897-3310.
 21. Kamińska J., Dańko J., Granulation process of foundry dusts originated from bentonite sand processing plants. Metalurgija = Metallurgy, 1(52), 59–61, ISSN 0543-5846.
 22. Kamińska J., Investigations of the influence of the matrix recycling on properties of the moulding sand with Geopol 618 binder, Archives of Foundry Engineering, 2013,  1(13), 69–72, ISSN 1897-3310 .
 23. Kamińska J. Ogólna charakterystyka procesu regeneracji. Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. IX Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID’2013. Ustroń–Jaszowiec, 20–22 maja 2013, 127–132.
 24. Gdowska K. Z., Jakubiak M., Kamińska J., Kmita A., Kolczyk J., Korzeń A., Książek R., Madej D., Madejski P., Pięta A., Polończyk A., Prorok R., Schmidt N., Szczerba J., Śliwka M., Śnieżek E., Taler D., Żymankowska-Kumon S, Selected aspects of modern engineering. Monografia. Kraków, AGH University of Science and Technology Press, 2013.
 25. Kamińska J., Kolczyk J., Pamuła E., Gospodarka zużytych mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie najlepszych dostępnych technik (BAT). Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej. XXXVII studencka sesja naukowa. Częstochowa, 5 czerwiec 2013, 253-259.
 26. Skrzyński M., Dańko R., Kamińska J., Reclamation of mixtures of spent sands of inorganic and organic type. Archives of Foundry Engineering, 2013, 4(13), 93–96, ISSN 1897-3310.
 27. Kamińska J., Badanie wybranych właściwości pyłów z regeneracji zużytej masy z żywicą furanową. VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID’2012. Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. Ustroń-Jaszowiec, 31 maja – 2 czerwca 2012, — 2012, z. 12, 77–82.
 28. Kamińska J., Skrzyński M., Ogólna charakterystyka pyłów ze stacji regeneracji zużytych mas furanowych. Rozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej. Materiały Konferencyjne z „XXXVI międzynarodowa studencka sesja naukowa”, Częstochowa, 30 maj 2012,  94–97.
 29. Kamińska J., Dańko J., Preliminary research on granulation process of dust waste from reclamation process of moulding sands with furan resin. Archives of Foundry Engineering, 2012, 3(12), 53–58, ISSN 1897-3310.
 30. Kamińska J., Kmita A., Kolczyk J., Żymakowska-Kumon S., Reclamation of spend moulding sands with the Carbophen 8178 resin. Metallurgy and Foundry Engineering,  2012, 2(38), 163–170, ISSN 1897-3310.
 31. Kamińska J., Kmita A., Kolczyk J., Żymakowska-Kumon S., Reclamation of spent moulding sands originated from the alpha-set technology. Materiały konferencyjne Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych ProFuturo 2012. Kraków, 27–29 września 2012,  95–97.
 32. Kamińska J., Kmita A., Kolczyk J., Malatyńska P., Strength parameters and a mechanical reclamation together with the management of its by-products. Metallurgy and Foundry Engineering, 2012, 2(38), 171–178, ISSN 1897-3310.
 33. Kamińska J., Kmita A., Malatyńska P., The issue of the moulding sands masses reclaimed with including the management of waste products of the process. Materiały konferenecyjne z „Quo vadis zlievarenstvo, 4. ročník medzinárodnej konferencje. Tále, 10–12.10.2012,  96–103.
 34. Kamińska J., Dańko J., The study of the granulation process of dust generated in bentonite sand processing station. Materiały konferencyjne z “SHMD’2012: 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society. Metalurgija = Metallurgy, 2012, 3(51), 414, poz. 107.
 35. Kamińska J., Dańko J., Wstępne badania procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji osnowy piaskowej mas z żywicą furanową. Archives of Foundry Engineering, 2012, 1(12),  97–102, ISSN 1897-3310.
 1. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2017 za: „Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego i sposób wykonywania odlewów z żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego”.
 2. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich WYBÓR KONSUMENTÓW 2017 za: „Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego i sposób wykonywania odlewów z żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego”.
 1. Przewodnicząca Koła Zakładowego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP) przy IOd
 2. Członek Interaktywnej Platformy Internetowej kwartalnika AFE
 3. Recenzent czasopisma Archives of Foundry Engineering
 4. Redaktor Tematyczny Przeglądu Odlewnictwa

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij