Strona główna / Pracownicy merytoryczni / prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak, dr h.c.

prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak, dr h.c.

 • odlewnictwo,
 • Specjalne techniki wytwarzania,
 • Teoria i praktyka kompozytów metalowych,
 • Synteza stopów,
 • Specjalne sposoby odlewania,
 • Technologie zaawansowane (high-tech).
 1. Dudek P., Sobczak J.J., Hybrydowa technologia HPFC&HSC, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of The Foundry Research Institute, 2019, 1(59), ISSN 1899-2439.
 2. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak J. J., Wojciechowski A., Microstructure ana fatigue life of the A359 alloy reinforced with Al2O3 after multiple remelting, Archives of Foundry Engineering, 2018, 18, 39-44, ISSN 2299-2944.
 3. Sobczak J. J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo w kraju i na świeciem – status quo i tendencje rozwojowe, Przegląd Odlewnictwa, 2018, 1-2, 8-14, ISSN 0033-2975.
 4. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3 / Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminum alloy based composite reinforced with Al2 O3 particles, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 201), 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.
 5. Dudziak T., Boroń Ł., Deodeshmukh V., Sobczak J.J., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation behaviour of advanced steels and Ni-based alloys at 8000 C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(3), 1044-1056, ISSN 1059-9495.
 6. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, 2017, 87(1-2), 139-158, ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.
 7. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(1), 239-249, ISSN 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5.
 8. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Siewiorek A., Corrosion products development on HAYNES 282 gamma – prime (γʹ) strengthened alloy at 550°C under salt mist conditions for 500 hours, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, 2016, 1140-1150. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 9. Dudziak T., Sobczak N., Sobczak J., Deodeshmukh V., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Steam oxidation resistance of advanced austenitic steels with high Cr content and advanced Ni based alloys at high temperatures for A-USC coal fired power plant, Advanced in Materials Technology for Fossil Power Plants. Proceedings for the Eight International Conference October 11-14, 2016, Albufeira, Algrave, Portugal, eds. J. Parker, J. Shingledecker, J. Siefert, 2016, 901-912. USA: Electric Power Research Institute, Inc., ISBN-13: 978-1-62708-131-3.
 10. Sobczak J.J., Teoria, praktyka, stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewania pod ciśnieniem – Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo skryptowe, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016.
 11. Klasik A., Pietrzak K., Makowska K., Sobczak J., Rudnik D., Wojciechowski A., Wear resistance of aluminium matrix composites reinforced with Al2O3 particle after multiple remelting, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3084-3090, ISSN 1059-9495.
 12. Homa M., Sobczak N., Sobczak J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behaviour and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3317-3329, ISSN 1059-9495.
 13. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J., Kudyba A., Kozera R., Boczkowska A., High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3348-3357, ISSN 1059-9495.
 14. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., Sienicki E., Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie / Structural determinants of the mechanical properties of A359 + Al2O3 composites after multiple remelting , Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2016, 56(2), 87-112, ISSN 1899-2439
 15. Witkowski J., Sobczak J.J., Odlewnictwo. Fotoalbum, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-941558-0-3.
 16. Sobczak J.J., Maestro Leonardo da Vinci. Engineer of the Renaissance, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-941558-4-1.
 17. Sobczak J.J., On the role of metal casting in the development of civilization, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-944902-0-1.
 18. Sobczak J.J., O roli odlewnictwa metali w rozwoju cywilizacji, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-941558-7-2.
 19. Sobczak J. (red.), Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-941558-5-8.
 20. Sobczak J.J. (red.), Book of Innovations and Achievements of Polish Research Institutes 2014-2015, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016. ISBN 978-83-941558-6-5.
 21. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Kraków, Instytut Odlwnictwa, 2016, ISBN 978-83-9444902-3-2.
 22. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., Bruzda G., Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, 2016, ISSN 0030-770X, doi:10.1007/s11085-016-9662-8.
 23. Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The influence of fabrication process on the initial stages of steam oxidation performed on Haynes 282 alloy at 760°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016) DOI: 10.1007/s11665-016-2417-5. ISSN 1059-9495.
 24. Siewiorek A., Malczyk P., Sobczak N., Sobczak J.J., Czulak A., Kozera R., Gude M., Boczkowska A., Homa M., Effect of HNT on the microstructure, thermal and mechanical properties of Al/FACS-HNT composites produced by GPI, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(8), 3194-3203, ISSN 1059-9495.
 25. Sobczak J.J. (red.), Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2016, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-944902-1-8.
 26. Klasik A., Maj M. Pietrzak K., Wojciechowski A., Sobczak J., Fatigue life and microstructure after multiple remelting of A359 matrix composites reinforced with SiC particles, Archives of Metallurgy and Materials, 2016, 61(4), 2123–2128, ISSN 1733-3490, DOI: 10.1515/amm-2016-0340.
 27. Sobczak N., Purgert R., Sobczak J.J., Nowak R., Homa M., Korpala B., High temperature behaviour of liquid Ni-based alloys with oxide ceramics, EUROSUPERALLOYS, 2014, Giens, France.
 28. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 29. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Kowalski P., Sobczak N., Making artificial heart components – selected aspects of casting technology, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60(3B), ISSN 1733-3490.
 30. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.
 31. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Malczyk P., Kozera R., Czulak A., Boczkowska A., Gude M., Synthesis of aluminum-fly ash composites with halloysite addition by GPDI method and their characterisation, Euromat 2015, Warsaw Poland, 21-24.09.2015 (poster).
 32. Sobczak J.J., Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2015, ISBN 978-83-941558-3-4.
 33. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., Kurzydłowski K.J., Boczkowska A., Kozera R., Sałacińska A., Bieliński J., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 77-138, ISBN 978-83-88770-97-5.
 34. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Sobczak J.J., Nowak R., Bruzda G., Korpała B., Turalska P., Gazda A., Karpisz A., Tchórz A., In-situ observation of infiltration of CF and CF-fabrics with liquid matrix under vacuum, 3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications, Foundry Research Institute, Cracow 2014, 139-151, ISBN 978-83-88770-97-5.
 35. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439.
 36. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2014, ISBN 978-83-88770-63-0.
 37. Drenchev L., Sobczak J.J., Self-healing materials as biomimetic smart structures, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2014, ISBN 978-83-88770-98-2.
 38. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Bruzda G., Grobelny M., Kalisz M., Strobl H., Singhal R., Monville M., Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(3), 3–12, ISSN 1899-2439.
 39. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Małysza M., Gil A., Pabiś R., Żuczek R., Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu, Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Instytut Metali Nieżelaznych, red. Woch, Gliwice, 2014, 389-404, ISBN 978-83-938792-1-2.
 40. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 668-710, ISBN 978-83-904306-9-0.
 41. Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Praktyka odlewanych kompozytów metalowych, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 725-771, ISBN 978-83-904306-9-0.
 42. Sobczak J.J., Darłak P., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Materiały wysokoporowate, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 801-821, ISBN 978-83-904306-9-0.
 43. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 44. Reguła T., Sobczak J.J., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Darłak. P., Długosz P., Morgiel J., Berent K., Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2014, 263-278, ISBN 978-83-938792-1-2.
 45. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i światowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2013, ISBN 978-83-88770-92-0.
 46. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecasts and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow 2013, ISBN 978-83-88770-94-4.
 47. Sobczak J.J. (red.), Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2013, ISBN 978-83-88770-87-6.
 48. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów staliwnych w kraju i na świecie, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa, 2013 23–28.
 49. Sobczak J.J., Działalność naukowo-badawcza i innowacyjna Instytutu Odlewnictwa. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013, 208–223, ISBN 978-83-7789-248-0.
 50. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce, Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 13 grudnia 2013.
 51. Sobczak N., Sobczak J.J., Nowak R., Purgert R.M., Interactions Between Haynes 282 Nickel Alloy and Oxide Ceramics, Fireline, Inc. Youngstone (partner AUSCH), USA, 4 March 2013.
 52. Sobczak J.J., Pysz S., Małysza M., Purgert R.M., Numerical Analysis of the Casting Process of H282 Alloy – Valve Casting Simulation, Flowserve, Dayton, Ohio. USA, 5 March 2013.
 53. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Purgert R.M., Hot Isostatic Pressing as a Tool for an Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy Components, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 54. Gazda A., Sobczak N., Purgert R.M., Sobczak J.J., Thermophysical Properties of Haynes 282 Cast Alloy, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 55. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Sobczak N., Purger R.M., HIP Process – Tool for Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy, Bodycote, USA, 6 March 2013.
 56. Sobczak J.J., Foundry Research Institute as a Leading Scientific/Research and Development Center in Poland, Industries of Ohio, USA, 7–8 March 2013.
 57. Sobczak J.J., NMT – Novel Metalcasting Techniques available at Foundry Research Institute, Industries of Ohio, 7–8 March 2013.
 58. Sobczak J.J., Squeeze Casting of Non-Ferrous Metals and Alloys, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio, USA, 9 March 2013.
 59. Sobczak J.J., BATs at Foundry Research Institute, Krakow. Semi-solid Processing – the Theory and the Practice, Thompson Aluminium Casting, Cleveland, Ohio. USA, 9 March 2013.
 60. Sobczak J.J., Computer Simulation of the Casting Process of H282 Alloy on the Example of Power Plant Turbine Valve, USC (Ultra Super Critical) Steering Committee Meeting, Chicago, Illinois, USA, 13–14 March 2013.
 61. Sobczak J.J., Konferencja Komitetu Metalurgii „Polska Metalurgia w Unii Europejskiej 2005–2013”. Stan obecny i perspektywy rozwojowe przemysłu odlewniczego, Kraków – Przegorzały, 17–18 czerwca 2013.
 62. Sobczak J.J., Praktyczne zastosowania materiałów kompozytowych – wybrane przykłady aplikacyjne, XVII Sympozjum „Kompozyty 2013 – Teoria i praktyka”, CKS Poraj, 24–26 kwietnia 2013.
 63. Sobczak J.J., Odlewane metalowe materiały kompozytowe, Prezentacja, Konferencja „Nowoczesne tendencje w odlewnictwie w zakresie tworzyw i technologii”, Kraków, 13-14 czerwca 2013
 64. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Sobczak N., Asthana R., On Design of Metal-Matrix Composites Lighter than Air, Materials Science Forum 2013, 736, 55–71, ISSN 1662-9752.
 65. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Forecast and Development Trends in Global and National Foundry Industry, Foundry Research Institute, Krakow 2012, ISBN 978-83-88770-83-8.
 66. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A., Influence of Multiple Remelting of Particulate Reinforced Cast Aluminium Composites on their Properties and Structure, Motor Transport Institute, Foundry Research Institute, Warsaw–Krakow 2012, ISBN 978-83-60965-37-5, ISBN 978-83-88770-62-3.
 67. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Monographs of COST Action MP0602, 2012, Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 68. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Investigation on Factors Affecting Solderability and Structure-Properties Relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X Alloys. Chapter 8.4. Solderability of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Monographs of COST Action MP0602, 2012, Vol. 3, Advanced Solder Materials for High Temperature Application, European Commission, ISBN 978-80-86292-27-5.
 69. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Zagadnienia produkcji odlewów na bazie stopów żelaza w kraju i na świecie – stan aktualny. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne, Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012, 17–31, ISBN 978-83-88770-81-4.
 70. Sobczak J.J., Kryczek A., Balcer E., Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, ISBN 978-83-88770-78-4.
 71. Sobczak J.J., Asthana R., Coleman B., Purgert R.M., Vademecum of Cast Metal Matrix Composite Materials – A Set of Basic Concepts / Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych – zbiór podstawowych pojęć, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, ISBN 978-83-88770-74-6.
 72. Sobczak J.J., Casting in the Development of Civilization, Foundry Research Institute, Krakow 2012, ISBN 978-83-88770-75-3.
 73. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Wyd. 2 popr. i uzup., Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, ISBN 978-83-88770-76-0.
 74. Leśniewski W., Sobczak J.J., Drenchev B.L., Manipulation of Graded Particle Distribution in Aluminium Composites by Application of Lorentz Force, Second Conference Metal Science, Novel Materials, Hydro- and aerodynamics ’2012. Conference Proceedings 2012, ISSN 1313-8308.
 75. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2012), ISBN 978-83-88770-77-7.
 76. Darłak P., Długosz P., Sobczak J.J., Drzymała P., Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 77. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Gazda A., Sobczak N., Wybrane właściwości termofizyczne kompozytów aluminiowych poddanych wielokrotnemu przetopieniu, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(4), 43–54, ISSN 1899-2439.
 78. Pietrzak K., Klasik A., Makowska K., Sobczak J.J., Wojciechowski A., Rudnik D., O tłumieniu drgań w materiałach kompozytowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, t. 52, nr 4, s. 55–100, ISSN 1899-2439.
 79. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie – stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa, 2012, 62(1–2), 10–14, ISSN 0033-2275.
 80. Sobczak J.J., Balcer E., Kryczek A., Odlewnictwo ciśnieniowe w Polsce, Przegląd Odlewnictwa, 2012, 62(1–2), 34–37, ISSN 0033-2275.
 81. Sobczak J.J., Drenchev L., Metallic Functionally Graded Materials: A Specific Class of Advanced Composites, Journal of Materials Science & Technology , 2013, 29(4), 297-316, ISSN 1005-0302.
 82. Sobczak J.J., Drenchev L., Asthana R., Nomograms for Rapid Assessment of Particle Sedimentation Behaviour in Liquid Phase Processing of Particle Reinforced Metal Composites, International Journal of Cast Metals Research, 2013, 26(2), 122-128, ISSN (1988 – 1996.
 83. Sobczak J.J., Die Polnische Giessereiindustrie – Produktion und Kosten, Giesserei-Rundschau, 2013, 60(5/6), 128-131, ISSN 0016-979X.
 84. Reguła T., Sobczak J.J., Dudek P., Fajkiel A., Effect of Applied Pressure on the Quality of Squeeze Cast Parts Made from AlSi9Mg Alloy, Archives of Foundry Engineering, 2011, 11(3), 55–60, ISSN 1897-3310.
 85. Długosz P., Dudek P., Morgiel J., Reguła T., Sobczak J., Wpływ ciśnienia prasowania na charakterystyki mikrostrukturalne stopu AlSi7Mg, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(1), 5–14, ISSN 1899-2439.
 86. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(1), 15–21, ISSN 1899-2439.
 87. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(2), 35–44, ISSN 1899-2439.
 88. Balcer E., Kryczek A., Sobczak J., Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie. Stan aktualny i prognozy, Przegląd Odlewnictwa, 2011, 61(1–2), 16–21, ISSN 0033-2275.
 89. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Prace studialne nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania materiałów lżejszych od powietrza, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(4), 5–30, ISSN 1899-2439.
 90. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, ISBN 978-83-88770-56-2.
 91. Reguła T., Długosz P., Sobczak J., Proces prasowania w stanie ciekłym jako technologia umożliwiająca wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, 91–105, ISBN 978-83-88770-60-9.
 92. Długosz P., Darłak P., Sobczak J.J., Synteza ultralekkich materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Kompozyty, 2011, 11(4), 288–293, ISSN 1611-8611.
 93. Sobczak J., Od redakcji… Księga innowacji i osiągnięć instytutów badawczych –2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, 5, ISBN 978-83-88770-59-3.
 94. Sobczak J.J., Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych. Zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, ISBN 978-88-88770-66-1.
 95. Sobczak J.J. (ed.), Forecasts and Development Trends in Global and National Industry 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, ISBN 978-83-88770-61-0.
 96. Sobczak J.J. (red.), 65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946–2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011) ISBN 978-83-88770-71-5.
 97. Sobczak J.J., Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, ISBN 978-83-88770-68-5.
 98. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J.J., Sobczak N., Raport 2010, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, ISBN 978-83-88770-57-9.
 99. Klasik A., Pietrzak K., Sobczak J., Wojciechowski A., Praktyczna weryfikacja recyklingu kompozytowych tarcz hamulcowych. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka 2011 223–225, ISBN 978-83-60965-53-5.
 100. Antosiewicz A., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Fajkiel A., Głownia D., Karwiński A., Konieczna M., Krokosz J., Kryczek A., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Rabczak K., Sobczak J., Sobczak N., Raport 2009, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, ISBN 978-83-88770-46-3.
 101. Sobczak J., Przedmowa. Metale w literaturze świata starożytnego, Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków 2010, 9–10, ISBN 978-83-60958-65-0.
 102. Sobczak J.J. (red.), Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 7–113, ISBN 978-83-88770-48-7.
 103. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 104. Sobczak J.J. (ed.), 2010 Statistical Research in the Polish Foundry Industry, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, ISBN 978-83-88770-51-7.
 105. Drenchev L., Sobczak J., Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by Use of Electromagnetic Field, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, ISBN 978-83-88770-55-5.
 106. Długosz P., Darłak P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa 2010, 50(3), 39–51, ISSN 1899-2439.
 107. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, China Foundry, 2010, 7(4), 425–437, ISSN 1672-6421.
 108. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R.M., Sobczak J.J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, China Foundry, 2010, 7(4), 456–462, ISSN 1672-6421.
 109. Leśniewski W., Daskalov K., Wieliczko P., Darłak P., Drenchev L., Sobczak J., Use of Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, Journal of Materials Science and Technology, 2010, 18(1), 3–20, ISSN 1005-0302.
 110. Karwiński A., Kowalski P., Leśniewski W., Pysz S., Sobczak J., Investment Casting at Foundry Research Institute in Krakow, 27th International Conference „European Heritage”, 2010.
 111. Asthana R., Purgert R., Sobczak J., Sobczak N., Physico-Chemical Aspects of Structural Defects in Investment Castings, 27th International Conference „European Heritage”, 2010.
 112. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J., Tchórz A., Computed Tomography for Quality Assessment of Composite Castings Made by Pressure Infiltration of Porous Preforms, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden 2010, 40.
 113. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computed Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 60.
 114. Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Wójcicki M., Application of Computer Tomography for Characterization of Lead-Free Solder Materials and Joints in Electronic Components, COST Action MPO602 “Advanced Solder Materials for High Temperature Application” 2010 Annual Meeting. Program and Abstracts. Słowacja, Bratislava 2010, P9.
 115. Sobczak N., Sobczak J., Asthana R., Purgert R., The Mystery of Molten Metal, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou 2010, 19–32.
 116. Gordon B., Sobczak N., Warmuzek M., Gazda A., Boroń Ł., Purgert R., Sobczak J., Structural and Thermophysical Properties Characterization of Continuously Reinforced Cast Al Matrix Composite, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou 2010, 483–487.
 117. Antosiewicz I., Balcer E., Baliński A., Bielecka M., Budziaszek M., Czekaj E., Fajkiel A., Karwiński A., Konieczna M., Książek M., Latałło-Anulewicz M., Lisowska M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Pezarski F., Sobczak J., Sobczak N., Szymlet E., Turzyński J., Raport 2008, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, ISBN 978-83-88770-38-8.
 118. Drenchev L., Sobczak J., Gasars. A Specific Class of Porous Materials. Advanced Porous Materials by Knowledge-Based Design), Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Odlewnictwa, Warszawa–Kraków 2009, ISBN 978-83-88770-40-1.
 119. Darłak P., Homa M., Kudyba A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej, Innowacje w odlewnictwie. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 189–200, ISBN 978-83-88770-45-6.
 120. Sobczak J.J., Drenchev L., Metal Based Functionally Graded Materials, www.bentham.org/ebooks/9781608050383/index.htm
 121. Sobczak J.J., Przyczynek do ekspertyzy z dawnych lat – metalowe materiały kompozytowe, Inżynieria Materiałowa, 2009, 6, 543–544, ISSN 0208-6247.
 122. Sobczak J., Krokosz J., Gil A., Wirtualne Muzeum – metal w historii człowieka, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2009, 2(2), 30–33, ISSN 1898-7257.
 123. Sobczak J.J., Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa – liczby i fakty, Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(1–2), 10–17, ISSN 0033 2275.
 124. Sobczak J.J., List z podróży do Ameryki… (I). Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich – AFS i ASM International, Przegląd Odlewnictwa, 2009, t. 59, nr 4, s. 224–229, ISSN 0033 2275.
 125. Sobczak J.J., List z podróży do Ameryki… (II). Odlewnictwo współczesne – Quo vadis? Aktualna sytuacja w branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(4), 230–239, ISSN 0033 2275.
 126. Sobczak J.J., Odlewnictwo – zagrożenia, nadzieje, szanse i perspektywy, Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(11–12), 632–638, ISSN 0033 2275.
 127. Sobczak J.J., Z ostatniej chwili… , Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(11–12), 686, ISSN 0033 2275.
 128. Gil A., Kowalski M., Krokosz J., Sobczak J.J., Próba wykorzystania skanera przestrzennego dla odlewanych z brązu obiektów muzealnych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, 2009, 107–110, ISBN 978-83-60958-43-8.
 129. Asthana R., Sobczak N., Sobczak J.J., Metal-Ceramic Interactions in Cast Composites – A Foundry Perspective, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 16–17, ISBN 978-83-88770-42-5.
 130. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Aluminum Castings Reinforced with Ceramic Preforms of Graded Structure by Pressure Infiltration, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 19–20, ISBN 978-83-88770-42-5.
 131. Drenchev L., Sobczak J.J., Leśniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of Particle Distribution in Al-Si/SiCp Composite by Means of Lorentz Force, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 27–28, ISBN 978-83-88770-42-5.
 132. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Wear Characteristics of Traditional and New Generation Brake Discs, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 31–32, ISBN 978-83-88770-42-5.
 133. Purgert R.M., Sobczak J.J., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A., ALFA Composites – The State of the Art and Future Perspectives, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, (2009), 40–41, ISBN 978-83-88770-42-5.
 134. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Przetakiewicz W., Sobczak J.J., Lasota P., Darłak P., Selected Material Characteristics of Ceramic Preforms Infiltrated by AlSi9Mg Alloy, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 42–43, ISBN 978-83-88770-42-5.
 135. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Changes of Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 73–74, ISBN 978-83-88770-42-5.
 136. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Microstructure Differences of Composites Reinforced with SiC Particles, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 77–78, ISBN 978-83-88770-42-5.
 137. Drenchev L., Sobczak J.J., Theoretical Aspects of Ordered Porosity Metallic Materials Produced by Unidirectional Solidification of Gas Saturated Melt, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 94, ISBN 978-83-88770-42-5.
 138. Sobczak J.J., Purgert R., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A., Low Cost Light-Weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, 2009, 10.
 139. Sobczak J.J., Sobczak N., Asthana R., Singh M., Seal S., Recent Developments in High-Temperature Liquid State Materials Science, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, 2009, 14.
 140. Darłak P., Drenchev L., Leśniewski W., Sobczak J.J, Wieliczko P., Using if Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 100.
 141. Klasik A., Wojciechowski A., Sobczak N., Sobczak J.J., Structure and Properties of Aluminum Matrix Composite Reinforced with SiC Particles after Multiple Remelting, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 165.
 142. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A., Sobczak J., High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, (poster).
 143. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, 8(36), 309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 1. Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Jerzy J. Sobczak, Zbiegniew Stefański, Zdzisław Żółkiewicz, Jacek Krokosz, Małgorzata Niziurska, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, 228930, data zgłoszenia: 2016-01-14, data udzielenia: 2018-05-15
 2. Reaktor ciśnieniowy wytarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, 2,886,546, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-09-05, zgłoszony za granicą, Kanada
 3. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, EP2925469, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-07-05, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Szwajcaria
 4. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 232347, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-03-30, zgłoszony za granicą, Izrael
 5. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 232349, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-07-31, zgłoszony za granicą, Izrael
 6. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 232348, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-09-30, zgłoszony za granicą, Izrael
 7. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 222730, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31
 8. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 222728, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31
 9. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 222727, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31
 10. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, EP2776782, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 11. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2776781, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-03-30, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 12. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2776779, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 13. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, EP2776780, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja
 14. Sposób wykonywania modeli odlewniczych, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, 219198, data zgłoszenia: 2012-05-14, data udzielenia: 2015-03-31
 15. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 219174, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2015-03-31
 16. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02980, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 17. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02982, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 18. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02981, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 19. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02979, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki,
 20. Foremka do badania zjawisk wywoływanych oddziaływaniem elektromagnetycznym w cieczach przewodzących, Wojciech Leśniewski, Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak, 217471, data zgłoszenia: 2011-06-25, data udzielenia: 2014-07-31
 21. Sposób wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych fazą zbrojacą, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, 190371, data zgłoszenia: 2000-10-20, data udzielenia: 2005-12-30
 22. Forma metalowa z poziomą powierzchnią podziału do prasowania w stanie ciekłym stopów metali i metalowych materiałów kompozytowych, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Andrzej Janczur, Władysław Romek, Krzysztof Siwecki, 187462, data zgłoszenia: 1999-01-04, data udzielenia: 2004-07-30
 23. Forma metalowa do badania temperatury umożliwiająca otrzymywania odlewów warstwowych i kompozytowych metodą prasowania w stanie ciekłym, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, 54778, data zgłoszenia: 1993-05-28, data udzielenia: 1997-01-31
 24. Forma metalowa do prasowania w stanie ciekłym zestawu próbek, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, 54196, data zgłoszenia: 1993-04-05, data udzielenia: 1996-06-28, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 25. Sposób infiltracji ciśnieniowej porowatych preform ceramicznych ciekłym metalem, Zbigniew Górny, Natalia Sobczak, Jerzy J. Sobczak, Krystyna Piech, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, 170196, data zgłoszenia: 1992-10-21, data udzielenia: 1996-11-29
 26. Stop aluminium o wysokich własnościach mechanicznych, Jerzy J. Sobczak, Grażyna Sęk-Sas, Zbigniew Lech, 158879, data zgłoszenia: 1989-03-03, data udzielenia: 1992-10-30
 27. Odlewniczy stop aluminiowy o podwyższonych i wysokich własnościach mechanicznych, Jerzy J. Sobczak, Grażyna Sęk-Sas, Zbigniew Lech, 158900, data zgłoszenia: 1989-03-22, data udzielenia: 1992-10-30
 1. Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu oceny wniosków w ramach POIR 2014-2020 poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka” w obszarze kryteriów naukowo-technologicznych oraz gospodarczo-biznesowych – (19 maja 2017)
 2. Tytuł honorowy Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Technicznego w Warnie – (kwiecień 2017)
 3. dyplom za wygłoszenie referatu podczas Sesji Naukowej w ramach XL Międzynarodowej Konferencji z okazji 65-lecia Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej pt.: „Ultralekkie materiały o ukierunkowanej porowatości”, listopad 2016
 4. Honorowe wyróżnienie Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (3 czerwca 2016)
 5. Ekspert Ministerstwa Gospodarki (program POIR- Nr POIR_DPO-037/15)
 6. Honorowy członek Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (grudzień 2015)
 7. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (maj 2015)
 8. Wyróżnienie za najlepszy poster podczas Konferencji Naukowo-Biznesowej „Inżynieria Przyszłości” – 2015
 9. Wyróżnienie redakcji „China Foundry” dla artykułu „The mystery of molten metal” – 2014
 10. Tytuł honorowego pracownika nauki „Honorable Research Fellow” Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii (12 listopada 2014)
 11. Złoty Medal z wyróżnieniem 63 Targów Brussels Innova (listopad 2014)
 12. Złoty Medal i Dyplom XX Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL (wrzesień 2014)
 13. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich (czerwiec 2014)
 14. Brązowy Medal na 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2014 w Paryżu za „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania gazarów”
 15. członek Rady Programowej kwartalnika „Transoport Samochodowy”
 16. Srebrne medale na Targach Concours Lepine 2013 za „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” oraz „Ceramiczną kształtkę z kordierytu wysokotemperaturowego (indialitu) wytworzoną z popiołów lotnych”
 17. Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013
 18. Złoty medal Targów Kielce 2013
 19. Złoty medal Targów Brussels Innova (16 listopada 2013)
 20. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (19 grudnia 2012)
 21. członek Zespołu do Spraw Nagród, oceniającego wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (mianowany 13 kwietnia 2012)
 22. Recenzent czasopisma Journal of Microscopy
 23. Recenzent czasopisma Journal of Alloys and Compounds (ELSEVIER)
 24. Recenzent Board of Reviewers kwartalnika Archives of Metallurgy and Materials (mianowany 12 marca 2012)
 25. członek Editoral Board kwartalnika Archives of Metallurgy and Materials (mianowany 12 marca 2012)
 26. Srebrna Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej (listopad 2011)
 27. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP (wrzesień 2011)
 28. Vice Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (mianowany 30 czerwca 2011)
 29. członek Zespołu Specjalistycznego Nauk Ścisłych i Technicznych ds. projektów badawczych MNiSzW (mianowany 14 kwietnia 2011) (decyzja)
 30. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (marzec 2011)
 31. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce” (2011)
 32. członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (mianowany 30 grudnia 2010)
 33. Srebrny medal Belgijskich i Międzynarodowych Targów Innowacji Technologicznych (listopad, 2010)
 34. Tytuł „Srebrnego Inżyniera” w 17-tej Edycji Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”
 35. Medal im. Prof. Jana Adamczyka 65-lecia Tradycji Inżynierii Materiałowej na Śląsku
 36. Złota Gąska 2010, wyróżnienie przyznane przez Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (kwiecień, 2010)
 37. patent USA dotyczący lekkich materiałów konstrukcyjnych (1 września 2009)
 38. członek Małopolskiej Rady Innowacji (mianowany 17 marca 2009)
 39. członek Rady Społecznej Akademii Górniczo – Hutniczej (mianowany 6 marca 2009)
 40. Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości nadany przez najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii (listopad, 2008)
 41. Złoty Medal z Wyróżnieniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (czerwiec, 2008)
 42. medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich (maj, 2008)
 43. dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2008
 44. członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego (mianowany 15.01.2008)
 45. Złoty medal z wyróżnieniem 56 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych Nowych Technik Brussels EUREKA – 2007 (1, 2)
 46. Redaktor Naczelny czasopisma „Prace Instytutu Odlewnictwa” – od 2007
 47. członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (mianowany 09.03.2007)
 48. członek Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010
 49. członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat” (on-line) – od 2007
 50. Srebrny Krzyż Zasługi – 2006
 51. nominacja i wpis do ogólnopolskiej Złotej Księgi Nauk Technicznych – 2003 certyfikat
 52. certyfikat Polsko-Amerykańskiej Konferencji „Innowacyjność i Konkurencyjność”
 53. członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego (mianowany 07.11.2003) w Komisji ds. Kwalifikacji Kadr
 54. Srebrny Medal w kategorii „Mechanika i Inżynieria Materiałowa”, przyznany przez Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów – 2003
 55. Zasłużony Pracownik ITS – 2002
 56. Przedstawiciel Polski do Komitetu Wykonawczego (Management Committee) Programu COST Action 531, (desygnowany przez KBN)
 57. członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Kompozyty” (PTMK) (redaktor działu) – 2002
 58. wyróżnienie w kategorii „Technologia Przyszłości” w VI Edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” – od 2002
 59. adresat indywidualnego listu gratulacyjnego Prezydenta RP – 2002
 60. członek Rady Programowej czasopisma „Przegląd Odlewnictwa – Nauka i Praktyka” – od 2002
 61. dwa Złote Medale na Targach Invest -Technology – 2002 (1, 2)
 62. członek Kapituły Doradców ABI – 2001
 63. Człowiek Roku Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (ABI) – 2001
 64. Zasłużony Pracownik IOd – 2000
 65. Złoty Medal na 49 Światowym Salonie BRUSSELS EUREKA w Brukseli – 2000; list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów RP – 2000; list
 66. Europejski Koordynator Sympozjum organizowanego przez ASM International – 2000
 67. członek Sekcji Metalurgii, Odlewnictwa i Przetwórstwa Metali T08 (KBN) – 2000
 68. Ekspert Europejskiej Komisji Directorate-General XII Science, Research and Development (Nr EE 19981A19805) – 1999
 69. Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” – 1989
 70. Złota Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich – 1986
 71. Laureat Konkursu Czerwonej Róży studentów „Primi Inter Pares” – 1978
 1. Sekcja Kompozytów Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk
 2. Rada Główna Instytutów Badawczych – Komisja Polityki Naukowej
 3. MNiSW – Zespół Specjalistów nauk Ścisłych i Technicznych ds. Projektów Badawczych
 4. MNiSW – Zespół ds. Nagród
 5. Rada Główna Instytutów Badawczych – Komisja ds. zmian zasad oceny jednostek naukowych
 6. Bank Gospodarstwa Krajowego – Zespół Ekspertów BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 7. NCBR – Zespół Ekspertów NCBR w programie Inteligentny Rozwój
 8. Ministerstwo Rozwoju – Zespół Ekspertów Ministerstw Rozwoju w ramach działania 2.1. POIR
 9. TMS Minerals, Metals, Materials
 10. International Community for Composite Engineering (ICCE)
 11. American Society of Metals (ASM)
 12. American Foundry Society (AFS)
 13. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) – Członek od 1983 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij