Strona główna / Pracownicy merytoryczni / mgr inż. Mieczysław Kuder

mgr inż. Mieczysław Kuder

 • Badania materiałowe w zakresie:
  • Żeliwa sferoidalnego, w tym hartowanego izotermicznie (ADI),
  • Staliwa stopowego ferrytycznego, austenitycznego i dwufazowego (duplex),
 • Konwersja materiałowo-technologiczna,
 • Technologia wytapiania stopów żelaza,
 • Procesy obróbki pozapiecowej,
 • Analiza termiczna procesu krystalizacji,
 • Procesy obróbki cieplnej stopów żelaza,
 • Oznaczanie aktywności tlenu i zawartości wodoru w ciekłym żeliwie.
 1. Kuder M., Jaśkowiec K., Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych / Thermal shock resistance of solution-hardened spheroidal cast iron with selected alloy elements, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(3), 169-180, ISSN 1899-2439.
 2. Kuder M., Jaśkowiec K., Analiza porównawcza krzywych krzepnięcia uzyskanych za pomocą systemu analizy termicznej oraz rejestratora cyfrowego / Comparative analysis of solidification curves obtained by thermal analysis system and multichannel digital recorder, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2015, 55(4), 11–20, ISSN 1899-2439.
 3. Kuder M., Zastosowanie próbników kubkowych o obniżonej objętości do badań krzepnięcia żeliwa / The use of low-volume cup samplers for test solidification of cast iron, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(4), 13-22, ISSN 1899-2439
 4. Kuder M., Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Nowoczesne metody kontroli procesu metalurgicznego wytapiania stopów żelaza, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Tendencje i kierunki rozwoju produkcji walców i odlewów”, 17–19 października 2013 r., Białka Tatrzańska. Huta Buczek, Instytut Odlewnictwa, 2013, 83–100.
 5. Kuder M., Badanie czynników zmieniających stan fizykochemiczny ciekłego żeliwa i wybrane właściwości tworzywa / The Study of Factors Altering Physical and Chemical State of Liquid Cast Iron and a Selection of the Material Properties, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013, 53(2), 13–28, ISSN 1899-2439.
 6. Małysza M., Kuder M., Nowak M., Badania symulacyjne przepływu medium przez kulowy zawór zwrotny przy zróżnicowanej gęstości kuli tonącej z wykorzystaniem programu Flow-3D / Simulation Research of the Flow Media through a Ball Reflux Valve at Various Densities of the Floating Ball with the Use of Flow-3D Software, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013, 53(2), 41–52, ISSN 1899-2439.
 7. Kuder M., Żuczek R., Optymalizacyjna analiza numeryczna rozkładu naprężeń i przemieszczeń w procesie wulkanizacji kul do zaworów zwrotnych / An Optimising Numerical Analysis of the Distribution of Stresses and Displacements in the Rubber Curing Process of Check Valve Balls, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013, 53(2), 53–74, ISSN 1899-2439.
 8. Kuder M., Pysz S., Prognozowanie wybranych właściwości cienkościennych odlewów czasz z żeliwa sferoidalnego na drodze badań symulacyjnych / Simulation Tests to Forecast Selected Properties of Thin-Walled Casts of Ductile Iron Domes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013, 53(3), 3–18, ISSN 1899-2439.
 9. Czawa B., Kozieł S., Kuder M., Tchórz A., Warmuzek M., Nowoczesne metody kontroli jakości stosowane w odlewnictwie. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, 35–57, ISBN 978-83-88770-80-7.
 10. Kuder M., Nowoczesna aparatura badawcza stosowana w technologii wytopów żeliwa odpornego na zmęczenia cieplne. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, 54–65, ISBN 978-83-88770-81-4.
 11. Kuder M., Pytel A., Ocena stanu metalurgicznego żeliwa z grafitem wermikularnym w oparciu o pomiar aktywności tlenu i wybrane parametry krzywej krzepnięcia. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, 66–74, ISBN 978-83-88770-81-4.
 12. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, ISBN 978-83-88770-77-7.
 13. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kuder M., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012 (wyd. uzup. i popr.).
 14. Kuder M., Zastosowanie nowatorskiej metody pomiaru aktywności tlenu w kontroli procesu wytwarzania żeliwa sferoidalnego, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(3), 31–44, ISSN 1899-2439.
 15. Górny Z., Kuder M., Leśniewski W., Saja K., Struktura odlewów. Wybrane zagadnienia, Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, 11–26, ISBN 978-83-88770-58-6.
 16. Kowalski A., Turzyński J., Kuder M., Računalniško podprta analiza zgradbe duktilne litine in bainitno poboljšane duktilne litine / Computer-Aided Analysis of the Structure of Spheroidal Graphite Cast Iron and ADI, Livarski vestnik, 2011, 58(2), 70-86, ISSN 0024-5135.
 17. Kuder M., Jaśkowiec K., Nowa aparatura pomiarowa w zakładzie stopów żelaza Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. MCITiM – Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa, red. N. Sobczak, M. Homa, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, 87–116, ISBN 978-83-887-70-8.
 18. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Kuder M., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa. Materiały szkoleniowe, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, wyd. IV uzup. i popr.
 19. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 20. Kowalski A., Kuder M., Turzyński J., Racunalnisko Krmiljena Analiza Zgradbe Navadne Duktile Litine in Bainitno Poboljsane Duktilne Litine (ADI), Mednarodno 50.Livarsko Posvetovanje Portoroz, 2010, Zbornik Referatov, Słowenia Portoroz, 2010, 48; ISBN 978-961-90130-4-5.
 21. Kluska-Nawarecka S., Kowalski A., Kuder M., Regulski K., Wójcik T., Tworzenie modeli decyzyjnych z zastosowaniem logiki rozmytej w obszarze rozpoznawania gatunków żeliwa poprzez automatyczną analizę obrazu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 239–249, ISBN 978-83-88770-45-6.
 22. Kuder M., Właściwości mechaniczne wysokostopowego, utwardzanego dyspersyjnie staliwa martenzytycznego, poddanego wielostopniowej obróbce cieplnej, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(3), 5–11, ISSN 1899-2439.
 23. Kuder M., Ocena wpływu zawartości azotu na właściwości mechaniczne staliwa martenzytycznego, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(3), 13–23, ISSN 1899-2439.
 1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij