Strona główna / Pracownicy merytoryczni / prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak

prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak

 • Zjawiska wysokotemperaturowe (np. stabilność materiałów w wysokiej temperaturze, korozja wysokotemperaturowa w atmosferze gazowej i w cieciach, w tym w ciekłych metalach i stopach)
 • Termofizyczne i termodynamiczne właściwości materiałów w stanie stałym, ciekłym i ciekło-stałym
 • Zwilżalność i reaktywność ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami metalowymi i ceramicznymi
 • Infiltracja tworzyw ceramicznych i metalowych ciekłymi metalami
 • Stopy na bazie Ag, Al, Cu, Mg, Ni, Sn, Ti, Zn
 • Materiały kompozytowe o osnowie metalowej i ceramicznej
 • Metalowe i ceramiczne tworzywa porowate
 • Technologie ciekło-fazowe (topienie, odlewanie, lutowanie, spawanie, spiekanie, technologie przyrostowe – addative manufactoring)
 • Teoria i praktyka lutowania bezołowiowego
 • Nowej generacji materiały dla energetyki, w tym materiały metalowe do magazynowania energii oraz baterii na bazie układu Li-S
 • Materiały dla elektroniki, w tym materiały 2D (grafen, h-BN)
 1. Giuranno D., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Polkowski W., Kudyba A., Polkowska A., Novakovic R., Studying the wettability and reactivity of liquid Si-Ti eutectic alloy  on glassy carbon, Journal of Materials Engineering and Performance, 6(28)3460-3467, ISSN1059-9495.
 2. Giuranno D., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Polkowski W., Kudyba A., Polkowska A., Novakovic R., Wetting and spreading behaviour of liquid Si-Ti eutectic alloy in contact with glassy carbon and SiC at T=1450oC, metallurgical and Materials Transactions A: Physical metallurgy and Materials Science, 10(50), 4814-4826, ISSN 1073-5623.
 3. Polkowski W., Sobczak N., Bruzda G., Nowak R., Giuranno D., Kudyba A., Polkowska A., Pajor K., Kozieł T., Kaban I., The effect of  Boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, 7(28), 3819-3825, ISSN 1059-9494.
 4. Baranowski M., Bober M., Kudyba A., Sobczak N., The effect of surface condition on wetting of HASTELLOY ® X by brazing filler metal of Ni-Pd-Cr-B-Si system, Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, 7(28), 3950-3959, ISSN 1059-9495.
 5. Turalska P., Sobczak N., Bruzda G., Kaban I., Mattern N., High temperature interaction of liquid Gd with Y2O3, Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, doi.10.2298/JMMB1708150455T, ISSN 1059-9495.
 6. Bruzda G., Polkowski W., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A., Sobczak N., Karczewski K., Giuranno D., Experimental study on the feasibility of using liquid-assisted processing fabrication of Mo-Si-B alloys, Materials Letters, 2019, 253, 13-17, ISSN 0167-577X.
 7. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Giuranno D., Silicon as a phase change material: Performance of h-BN ceramic during multi-cycle melting/solidification of silicon, JOM, 2019, 4, 1492-1498, ISSN 1047-4838.
 8. Polkowski W., Sobczak N., Polkowska A., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Giuranno D., Generosi A., Paci B., Trucci D.M., Ultra-high temperature interaction h-BN-based composite and molten silicon, Metalurgical and Materials Transaction, 2019, 2(50), 997-1008, ISSN 10-73-5623.
 9. Voigt C., Ditscherlein L., Werzner E., Zienert T., Nowak R., Peuker U., Sobczak N., Anezeris C.G., Wettability of AlSi7Mg alloy on aluminaspinel, mullite and rutile and its influence on the aluminium melt filtration, Materials and Design, 2018, 150, 75-85, ISSN 0264-1275.
 10. Mattern N., Han J.H., Nowak R., Fabrichnaya G., Kaban I., Shuleshova O., Sobczak N., Experimental and thermodynamic assesment of the Gd-Ti-Zr phase diagram, Calphad, 2018, 61, 237-245, ISSN 0364-5916.
 11. Dudziak T., Boroń Ł., Gupta A., Saraf S., Skierski P., Seal S., Sobczak N., Purgert R., Steam oxidation resistance and performance of newly delevoped coatings for Haynes® 282® Ni based alloy, Corrosion Science, 2018, 1(138), 326-339, ISSN 0010-938X.
 12. Kudyba A., Sobczak N., Budzioch J., Polkowski W., Giuranno D., Improvements in experimental investigation of molten, Materials and Design, 2018, 160, 915-917,  ISSN 0264-1275.
 13. Kudyba A., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Makaya A., Pambaguian L., Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni,  Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2018, 1(58), 47-53, ISSN 1899-9495.
 14.  Dudziak T., Boron L., Homa M., Nowak R., Horton N., Sheppard R., Purgert R.M., Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., The Influence of Fabrication Process on the Initial Stages of Steam Oxidation Performed on Haynes® 282® Alloy at 760° C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(1)  239-249, ISSN 1059-9495.
 15. Dudziak T., Deodeshmukh V., Backert L., Sobczak N., Witkowska M., Ratuszek W., Chruściel K., Zieliński A.,  Sobczak J.J., Bruzda G., Phase Investigations Under Steam Oxidation Process at 800°C for 1000 h of Advanced Steels and Ni-Based Alloys, Oxidation of Metals, 2017, 87(1-2)  139-158, ISSN 1573-4889.
 16. Dudziak T., Boroń Ł., Deodeshmukh V., Sobczak J.J., Sobczak N., Witkowska W., Ratuszek W., Chruściel K., Steam Oxidation Behavior of Advanced Steels and Ni-Based Alloys at 800° C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(3)  ISSN 1044-1056.
 17. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J.,  Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3, Transactions of Foundry Research Institute, 2017, 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.
 18. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Wojciechowski A., Sobczak N., Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free Sn-Zn solders with various Zn content, Archives of Foundry Engineering, 2017, 17(1), 131-136, ISSN 1897-3310.
 19. Pietrzak K., Klasik A., Maj M., Sobczak N., Wojciechowski A., Comparative studies of microstructure and fatigue life of selected lead-free alloys, Archives of Foundry Engineering, 2017, 17(3), 111-116, ISSN 1897-3310.
 20. Ummethala R., Fritzsche M., Jaumann T., Balach J., Oswald S., Nowak R., Sobczak N., Kaban I., Rümmeli M.H., Giebeler L., Lightweight, free-standing 3D interconnected carbon nanotube foam as a flexible sulfur host for high performance lithium-sulfur battery cathodes, Energy Storage Materials, 2017, 10, 206-215
  doi.org/10.1016/j.ensm.2017.04.004
 21. Xi L., Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Wetting, reactivity, and phase formation at interfaces between Ni–Al melts and TiB2 ultrahigh-temperature ceramic. J. Am. Ceram., 2017, https://doi.org/10.1111/jace.15188
 22. Turalska P., Homa M., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, J. Min. Metall. Sect. B-Metall., 2017,  doi:10.2298/
 23. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Tangstad M., Safarian J., Moosavi-Khoonsari E., Datas A., Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750C, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(1), 1-14, ISSN 1059-9495.
 24. Turalska P., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 303-308, ISSN 1899-2439.
 25. Polkowski W., Sobczak N., Nowak R., Kudyba A., Bruzda G., Polkowska A., Homa M., Turalska P., Shuleshova O., Kaban I., Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 321-326, ISSN 1899-2439.
 26. Polkowska A., Warmuzek M., Kalarus J., Polkowski W., Sobczak N., A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 337-344, ISSN 1899-2439.
 27. Homa M., Sobczak N., Turalska P., Bruzda G., Bacior M., Warmuzek M., Polkowska A., Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 345-350, ISSN 1899-2439.
 28. Bacior M., Sobczak N., Homa M., Turalska P., Kudyba A., Bruzda G., Nowak R., Pytel A., High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 375-, ISSN 1899-2439.
 29. Turalska P., Sobczak N., Polkowska A., Bruzda G., Kudyba A., Kaban I., Mattern N., Eckert J., Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3 / Wettability and reactivity of liquid Gd in contact with Al2O3 ceramics, Inżynieria Powierzchni, 2017, 22(4), 41-48, ISSN 1426-1723.
 30. Wojewoda-Budka J., Stan K., Nowak R., Sobczak N., High-temperature reactivity and wetting characteristics of Al/ZnO system related to the zinc oxide single crystal orientation, Journal of Materials Science, 2016, 51(4), 1692-1700, ISSN 0022-2461.
 31. Nowak R., Sobczak N., Bruzda G., Wojewoda-Budka J., Litynska-Dobrzynska L., Homa M., Kaban I., Xi L., Jaworska L., Wettability and Reactivity of ZrB2 Substrates with Liquid Al, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25, 3310–3316, ISSN 1059-9495.
 32. Xi L., Kaban I.,  Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Eckert J., Interfacial interactions between liquid Ti–Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, 2016, 51(4), 1779-1787, ISSN 0022-2461.
 33. Homa M., Sobczak N., Sobczak J.J., Morgiel J., Seal S., Nowak R., Bruzda G., Wetting behavior and reactivity between AlTi6 alloy and carbon nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25, 3317–3329, ISSN 1059-9495.
 34. Pietrzak K., Sobczak N., Chmielewski M., Homa M., Gazda A., Zybała R., Effects of Carbon Allotropic Forms on Microstructure and Thermal Properties of Cu-C Composites Produced by SPS, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25, 3077–3083, ISSN 1059-9495.
 35. Xi, L. Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Sobczak N., Stoica M., Eckert J., Investigation of Ni-B alloys for joining of TiB2 ultra-high-temperature ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 2, 3204–3210, ISSN 1059-9495.
 36. Siewiorek A., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Kozera R., Boczkowska A., High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 3, 3348–3357, ISSN 1059-9495.
 37. Kaban I., Nowak R., Bruzda G., Xi L., Sobczak N., Eckert J., Giebeler L., Wettability and work of adhesion of liquid sulfur on carbon materials for electrical energy storage applications, Carbon, 2016, 98, 702-707, ISSN 0008-6223.
 38. Novakovic R., Giuranno D., Caccia M., Amore S., Nowak R., Sobczak N., Thermophysical properties of liquid Co-Si alloys, Journal of Molecular Liquids, 2016, 221, 346-353, ISSN 0167-7322.
 39. Siewiorek A., Malczyk P., Sobczak N., Sobczak J. J., Czulak A., Kozera R., Gude M., Boczkowska A., Homa M., Effect of HNT on the microstructure, thermal and mechanical properties of Al/FACS-HNT composites produced by GPI, Journal of Materials Engineering and Performance 25, 2016, 3194-3203, ISSN 1059-9495.
 40. Babul T., Baranowski M., Sobczak N., Homa M., Leśniewski W., Thermophysical properties of Cu-matrix composites manufactured using Cu powder coated with graphene, Journal of Materials Engineering and Performance 25, 2016, 3146-3151, ISSN 1059-9495.
 41. Ploetz S., Nowak R., Lohmueller A., Sobczak N., Singer R.F., Wettability of low weight borides by commercial aluminum alloys − A basis for metal matrix composite fabrication: wettability of low weight borides, Advanced Engineering Materials, 2016, 1-5, ISSN 1527-2648.
 42. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Gil A., Pysz S., Kowalski P., Sobczak N., Making Artificial Heart Components–Selected Aspects of Casting Technology, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60(3), 2191–2208, ISSN 1733-3490.
 43.  Abidin Z., Kozera R., Höhn M., Endler I., Knaut M., Boczkowska A., Czulak A., Malczyk P., Sobczak N., Michaelis P., Preparation and characterization of CVD-TiN-coated carbon fibers for applications in metal matrix composites, Thin Solid Films, 2015, 589, 479-486, ISSN 0040-6090.
 44. Morgiel, N. Sobczak, M. Pomorska, R. Nowak, First stage of reaction of molten Al with MgO substrate, Materials Characterization, 2015, 103, 133-139, ISSN 1044-5803.
 45. Xi, Kaban I., Nowak R., Korpała B., Bruzda G., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., High-temperature wetting and interfacial interaction between liquid Al and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, 2015, 50(7), 2682-2690, ISSN 0022-2461.
 46. Bacior M., Sobczak N., Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Nowak R., Dziula, S. Masłoń S. Effects of PCB Substrate Surface Finish, Flux, and Phosphorus Content on Ionic Contamination, Journal of Materials Engineering and Performance, 2015, 24, 754-758, ISSN 1059-9495.
 47. Turalska P., Sobczak N., Kudyba A., Nowak R., Homa M., Siewiorek A., Boroń Ł., Klasik A., The influence of the drop-size effect on the wetting kinetics in SAC305/Ni system, Transactions of the Foundry Research Institute, LV, 2015, 3-17, ISSN 1899-2439.
 48. Obuchowicz Z., Baranowski M., Babul T., Sobczak N., Kompozyty Cu-Grafen 3D IMP, Inżynieria Powierzchni, 2015, 2, 10-14, ISSN: 1426-1723.
 49. Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Ricci E., Nowak R., Sobczak N., Thermodynamic and surface properties of liquid Ge–Si alloys, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2014, 44, 95–101, ISSN 0364-5916.
 50. Ricci E., Amore S., Giuranno D., Novakovic R., Tuissi A., Sobczak N., Nowak R., Korpala B., Bruzda G., Surface tension and density of Si-Ge melts, The Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 214704; doi: 10.1063/1.4879775
 51. Asthana R., Sobczak N., Wettability in joining of advanced ceramics and composites: Issues and challenges, Ceramic Transactions, 2014, 248, 591-600, ISSN 1042-1122.
 52. Wojewoda-Budka J., Stan K., Onderka B., Nowak R., Sobczak N., Microstructure, chemistry and thermodynamics of Al/NiO couples obtained at 1273 K, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 178–182, ISSN 0925-8388.
 53. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Kudyba, M. Homa, G. Bruzda, M. Grobelny, M. Kalisz, K. Strobl, R. Singhal, M. Monville, Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin, Transactions of Foundry Research Institute, 2014, 3(54), 3-11, ISSN 1899-2439.
 54. Homa, N. Sobczak, B. Korpała, G. Bruzda, M. Ciecińska, M. Krauz, A. Gazda, M. Stygar, T. Brylewski, M. Rękas, Właściwości termofizyczne szkła z układu SiO2-B2O3-BaO-MgO jako uszczelnienia szklistego w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC, Materiały Ceramiczne, 2014, 3, 66, 253-258, ISSN 1505-1269.
 55. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Gazda A., Sobczak N., Wybrane właściwości termofizyczne kompozytów aluminiowych poddanych wielokrotnemu przetopieniu, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(4), 43–54, ISSN 1899-2439.
 56. Mattern N., Han J.H., Fabrichnaya O., Zinkevich M., Löser W., Werner J., Nowak R., Kaban I., Shuleshova O., Holland-Moritz D., Bednarĉik J., Sobczak N., Eckert J., Experimental and thermodynamic assessment of the Gd–Ti system, Calphad, 2013, 42, 19-26, ISSN 0364-5916.
 57. Siewiorek A., Kudyba A., Sobczak N., Homa M., Huber Z., Adamek Z., Wojewoda-Budka J., Effects of PCB substrate surface finish and flux on solderability of lead-free SAC305 alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, 2013, 22(8), 2247-2252, ISSN 1059-9495.
 58.  Morgiel J., Sobczak N., Pomorska M., Nowak R., Wojewoda-Budka J., TEM investigation of phases formed during aluminium wetting of MgO at [100], [110] and [111] orientations, Archives of Metallurgy and Materials, 2013,  58(2), 497-500, ISSN 1733-3490.
 59. Wojewoda-Budka J., Huber Z., Lityńska-Dobrzyńska J., Sobczak N.,  Zięba P., Microstructure and chemistry of the SAC/ENIG interconnections, Materials Chemistry and Physics, 2013, 139, 276-280, ISSN 0254-0584.
 60. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Stan K., Nowak R., Microstructural characterization of the reaction product region formed due to the high temperature interaction of ZnO(0001) single crystal with liquid aluminum, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 58(2), 351-355, ISSN 1733-3490.
 61. Han J.H., Mattern N., Kaban I.,  Holland-Moritz D., Bednarĉik J., Nowak R., Sobczak N., Kim D.H., Eckert J., Phase separation in ternary Co-Gd-Ti liquids, Journal of Physics Condensed Matter, 2013, 25(24), 1-7, ISSN  0953-8984.
 62. Sobczak J.J., Drenchev L.B., Sobczak N., Asthana R., On design of metal-matrix composites lighter than air, Materials Science Forum, 2013, 736, 55-71, ISSN 1662-9752.
 63. Ricci E., Giuranno D., Sobczak N., Further development of testing procedures for high temperature surface tension measurements, Journal of Materials Engineering and Performance, 2013, 22(11), 3382-3388, ISSN 1059-9495.
 64. Chojecki A., Sobczak N., Mocek J., Nowak R., Siewiorek A., Gas evolution from heated bentonite bonded moulding sand, International Journal of Cast Metals Research, 2013, 26(1), 58-63, ISSN 1364-0461.
 65. Grobelny M., Sobczak N., Odporność korozyjna bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 2013, 54(10), 26-28, ISSN 0033-2089.
 66. Morgiel J., Pomorska M., Wojewoda-Budka J., Nowak R., Sobczak N., Effect of MgO single crystal orientation on microstructure of reaction products formed in liquid Al/MgO couples, Inżynieria Materiałowa, 2013, 34, 188-191, ISSN  0208-624.
 67. Kaban I., Köhler M., Ratke L., Nowak R., Sobczak N., Mattern N., Eckert J., Greer A.L., S.W. Sohn, D.H. Kim. Phase separation in monotectic alloys as a route for liquid state fabrication of composite materials. J. Mater. Sci. 2012, 47(24), 8360-8366, ISSN 0022-2461.
 68. Kaban I., Nowak R., Shuleshova O., Korpala B., Bruzda G., Siewiorek A., Han J.H., Sobczak N., Mattern N.,  Eckert J., Sessile drop study of Gd-Ti monotectic alloys on ceramic substrates: Phase transformations, wetting and reactivity. J. Mater. Sci., 2012, 47(24), 8381-8386, ISSN 022-2461.
 69. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Litynska-Dobrzynska L., Onderka B., Nowak R., Microstructure, chemistry and phase composition of the reactively formed products due to the aluminum high temperature contact with silica substrate, Journal of Materials Science, 2012, 47(24), 8464-8471, ISSN  0022-2461.
 70. Grobelny M., Sobczak N., Effect of pH of sulphate solution on electrochemical behavior of Pb-free solder candidates of SnZn and SnZnCu systems, Journal of Materials Engineering and Performance, 2012, 21(5), 614-619, ISSN 1059-9495.
 71. Klasik A., Sobczak N., Pietrzak K., Makowska K., Wojciechowski A., Kudyba A., Sienicki E., Relationship between mechanical properties of lead-free solders and their heat treatment parameters, Journal of Materials Engineering and Performance, 2012, 21(5), 620-628, ISSN 1059-9495.
 72. Siewiorek A., Kudyba A., Homa M., Sobczak N., Wpływ rodzaju pokrycia oraz stosowanego topnika na lutowność płytek PCB stopem SAC305, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 3(52), 77-91, ISSN 1899-2439.
 73. Pietrzak K., Grobelny M., Makowska K., Sobczak N., Rudnik D., Wojciechowski A., Sienicki E., Structural aspects of the behavior of lead-free solder in the corrosive solution, Journal of Materials Engineering and Performance, 2012, 21(5), 648-654, ISSN 1059-9495.
 74. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Wpływ zawartości cynku oraz temperatury na lutowność miedzi stopami Sn-xZn (x=4,5; 90; 95 %wag. Zn), Prace Instytutu Odlewnictwa,2012, 3(52), 2012,  45-61, ISSN 1899-2439.
 1. Boroń Ł., Radzikowska J.M., Sobczak N., Tchórz A., Kolorowy świat struktury materiałów, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, ISBN 978-83-941558-9-6.
 2. Sobczak N., Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe właściwości stopów niklu w stanie ciekłym i ciekło-stałym oraz ich oddziaływanie w kontakcie z wybranymi tlenkami metali, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012, ISBN 978-83-88770-72-2.
 3. Klasik A., Sobczak J.J., Pietrzak K., Sobczak N., Wojciechowski A., Influence of Multiple Remelting of Particulate Reinforced Cast Aluminium Composites on their Properties and Structure, Motor Transport Institute, Foundry Research Institute, Warsaw–Krakow 2012, ISBN 978-83-60965-37-5, ISBN 978-83-88770-62-3.

Rozdziały w monografiach:

 1. Dudziak T., Deodeshmukh V., Boron Ł., Sobczak J.J., Sobczak N., Backert L., High temperature, steam oxidation performance of advanced, highly alloyed steels and Ni based alloys as candidates for the structural materials in Ultra Super Critical (USC) Coal Power Plants, Eurocorr 2016, 2016, DOI: 10.13140/RG.2.2.10056.52485.
 2. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys. In: Developments in Strategic Ceramic Materials: Ceramic Engineering and Science Proceedings, 2015, Vol. 36, Issue 8 American Ceramic Society, USA, pp. 309-321.
 3. Sobczak N., Nowak R., Siewiorek A., Korpala B., Bruzda G., Kaban I., Han J.H., Mattern N., Eckert J., High-temperature study of monotectic transformation, wetting and reactivity of liquid Gd-Ti alloys, Proc. 71st World Foundry Congress, 2014.
 4. Sobczak N., Sobczak J.J., Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wyd.Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, ISBN 978-83-904306-9-0.
 5. Sobczak N., Korpała B., Kudyba A., Siewiorek A., Bruzda G., Turalska P., Tchórz A., Gazda A., In-Situ Observation of Infiltration of CF and CF-Fabrics with Liquid Matrix under Vacuum, In: Textile reinforced carbon fibre/aluminium matrix composites for lightweight applications, Publisher: Foundry Research Institute, Editors: M. Gude, A. Boczkowska, 2014, pp. 139-149. ISBN: 978-83-88770-97-5
 6. Sobczak N., Sobczak J.J., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe, Ciecze metalowe na podłożu stałym, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 829-844, ISBN 978-83-904306-9-0.
 7. Sobczak N., Kudyba A., Siewiorek A., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Sobczak J.J., Turalska P., Tchórz A., Gazda A., Korpała B., High temperature interaction between liquid matrix and reinforcement: wettability, reactivity and matrix/reinforcement interfaces, Textile reinforced carbon fibre/aluminium matrix composites for lightweight applications, Publisher: Foundry Research Institute, Editors: M. Gude, A. Boczkowska, 2014, 77-137. ISBN 978-83-88770-97-5
 8. Abidin Z., Höhn M., Endler I., Uhlig I., Sobczak N., Kozera R., Kachold F., Michaelis A., Surface modification of 3D-carbon textile preforms by means of CVD for application in MMC – effect of the layer composition and structure on the infiltration properties of aluminum alloys, Wanner, A.; Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. -DGM-, Oberursel: 19. Symposium Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 2013: 03.07.2013-05.07.2013, Karlsruhe, Frankfurt: DGM, 2013, 674-682, ISBN 978-3-00-042309-3
 9. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Pietrzak K., Klasik A., Globelny M., Wojciechowski A., Sienicki E., Rudnik D., Makowska K., Investigation on factors affecting solderability and structure-properties relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Chapter 8.1. Effect of alloying additions on microstructure, COST MP0602 Book, vol. 3, 2012.
 10. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Pietrzak K., Klasik A., Grobelny M., Wojciechowski A., Sienicki E., Rudnik D., Makowska K., Investigation on factors affecting solderability and structure-properties relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Chapter 8.2. Effect of alloying additions on mechanical properties, COST MP0602 Book, vol. 3, 2012.
 11. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Homa M., Pietrzak K., Klasik A., Grobelny M., Wojciechowski A., Sienicki E., Rudnik D., Makowska K., Investigation on factors affecting solderability and structure-properties relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Chapter 8.3. Effect of alloying additions on corrosion resistance, COST MP0602 Book, vol. 3, 2012.
 12. Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Siewiorek A., Nowak R., Pietrzak K., Klasik A., Grobelny M., Wojciechowski A., Makowska K., Klima S., Villain J., Investigation on factors affecting solderability and structure-properties relationship of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, Chapter 8.4. Solderability of Sn-Zn and Sn-Zn-X alloys, COST MP0602 Book, vol. 3, 2012.
 13. Kudyba A., Siewiorek A., Sobczak N., Effect of temperature, substrate type and Zn content on wetting properties and microstructure of Sn-Zn alloys, in: Monographs of Tele & Radio Research Institute “Progress in Eco-Electronics”, 2012, pp. 166-178
 14. Sobczak N., Pirowski Z., Purgert R.M., Uhl W., Jaśkowiec K., Sobczak J., Castability of HAYNES 282 alloy, EVN Forum Maria Enzerdorf Vienna, Austria, 2012, available online,  http://ausc.coalconferences.org/ibis/ausc.coalconferences/home
 1. Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych, Natalia Sobczak, Artur Kudyba, P.419498, data zgłoszenia: 2016-11-17, data udzielenia: 2018-07-08,
 2. Urządzenie do pomiaru sił ścinających, Wojciech Leśniewski, Natalia Sobczak, Piotr Wieliczko, 225987, data zgłoszenia: 2015-02-27, data udzielenia: 2017-06-30,
 3. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, EP2925469, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-07-05, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Szwajcaria
 4. Reaktor ciśnieniowy wytarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, 2,886,546, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-09-05, zgłoszony za granicą, Kanada.
 5. Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermiznych i nieizotermicznych, Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Janusz Budzioch, Andreas Glenz, 225228, data zgłoszenia: 2014-05-09, data udzielenia: 2016-09-23, współwłaściciele: PREVAC spółka z oo, Rogów,
 6. Sposób wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych fazą zbrojącą, Jerzy Sobczak, Natalia Sobczak, 190371, data zgłoszenia: 2000-10-20, data udzielenia: 2005-12-30,
 7. Forma metalowa z poziomą powierzchnią podziału do prasowania w stanie ciekłym stopów metali i metalowych materiałów kompozytowych, Jerzy Sobczak, Natalia Sobczak, Andrzej Janczur, Władysław Romek, Krzysztof Siwecki, 187462, data zgłoszenia: 1999-01-04, data udzielenia: 2004-07-30,
 8. Aparat do badania właściwości powierzchniowych materiałów w stanie ciekłym, Józef Galon, Natalia Sobczak, Roan Ryglicki, , 50513, data zgłoszenia: 1988-10-28, data udzielenia: 1990-04-30,
 9. Sposób wytwarzania żaroodpornego pokrycia ochronnego, Natalia Sobczak, Aleksander Klekowkin, Grigorij Briginiewicz, Piotr Zimonin, 162868, data zgłoszenia: 1990-11-28, data udzielenia: 1994-01-31, współwłaściciele: Fiziko-Techniczeskij Institut AN BSRR, Mogilev, BY,
 10. Urządzenie do wytwarzania zawiesin metalowych, Natalia Sobczak, Grigorij Briginewicz, Aleksandr Klekowkin, Gennadij Anisowicz, 165262, data zgłoszenia: 1991-01-10, data udzielenia: 1994-12-30, współwłaściciele: Fiziko-Techniceskij Institut AN, Mogilev, BY,
 11. Urządzenie do badania właściwości powierzchniowych ciekłych stopów, Natalia Sobczak, Jerzy Schmidt, Aleksandre Kazakov, 166953, data zgłoszenia: 1991-07-26, data udzielenia: 1995-07-31, współwłaściciele: Leningradskij Gosudarstwiennyj Techniczeskij Uniwersitet ŁGTU,
 12. Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny, Jerzy Schmidt, Natalia Sobczak, Marek Pietraszkiewicz, Zygmunt Wójcicki, Krzysztof Siwecki, 53407, data zgłoszenia: 1992-12-15, data udzielenia: 1995-10-31,
 13. Sposób infiltracji ciśnieniowej porowatych preform ceramicznych ciekłym metalem, Zbigniew Górny, Natalia Sobczak, Jerzy Sobczak, Krystyna Piech, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, 170196, data zgłoszenia: 1992-10-21, data udzielenia: 1996-11-29,
 1. Wyróżnienie TECHNICUS 2017 za najlepszą publikację techniczną dla Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa za książkę „Kolorowy świat struktury materiałów” autorstwa Łukasza Boronia, Janiny M. Radzikowskiej, Natalii Sobczak i Adama Tchórza,
 2. II miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process EUROMAT 2015 dla: Roberta Purgerta, Jerzego J. Sobczaka, Natalii Sobczak, Rafała Nowaka, Marty Homy, Artura Kudyby, Rajiva Asthany i Jerzego Morgiela,
 3. Stowarzyszenie Chińskich Inżynierów Odlewników – Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society (FICME) przyznało nagrody za najlepsze artykuły z zakresu odlewnictwa. Do nagrody nominowano 72 artykuły, tylko dwa spośród tej liczby zostały uznane za FOSECO Golden Paper. Jednym z nagrodzonych jest artykuł dr hab. inż. Natalii Sobczak, prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka, prof. Rajiva Asthany oraz Roberta Purgerta, pt.: „The Mystery of Molten Metal”,
 4. Pani doc. dr hab. inż. Natalia Sobczak Kierownik Centrum Badań Wysokotemperaturowych została odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Medalem za Długoletnią Pracę w Służbie Państwowej,
 5. BRĄZOWY MEDAL za „Zestaw aparaturowy do badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze” na 57 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008”. (Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Waldemar Radziwiłł, Andreas Glenz, Janusz Budzioch)
 6. Nagroda naukowa WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH PAN – 2001 (Natalia Sobczak).
 7. Złoty Krzyż Zasługi.
 1. University of Alicante, Hiszpania – TRYBUNAL – Zespół ds. przewodów doktorskich
 2. Komisja Dyscyplinarna w Ministerstwie nauki i Szkolnictwa Wyższego – Przewodnicząca Komisji
 3. Grupa Robocza ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach – Ministerstwo Rozwoju
 4. Komisja Ewaluacyjna – Ministerstwo nauki Grecji; National Technical University of Athens
 5. Sekcja Kompozytów o Materiałach Polskiej Akademii Nauk
 6. Zespół Metod badań materiałów Polskiej Akademii Nauk
 7. High Temperature Capillarity – Członek Institute Scientific Committee
 8. World Foundry Organization – Przewodnicząca Working Group 2 – Metal matrix Composites
 9. Institute Advisory Board – Członek Institute Advisory Board
 10. China Foundry Association – Członek Editiorial Board (Specially Invited Members)
 11. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) – Członek od 1990 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij