Strona główna / Pracownicy merytoryczni / mgr inż. Paweł Darłak

mgr inż. Paweł Darłak

 • Badania nad praktycznym zastosowaniem nowoczesnych technik odlewniczych zwłaszcza technik polegających na prasowaniu w stanie ciekłym (squeeze casting) stopów magnezu,
 • Projektowanie procesów technologicznych metali nieżelaznych i ich stopów oraz metalowych materiałów kompozytowych,
 • Badania w obszarze pian metalicznych i gazarów,
 • Badania nad wykorzystaniem materiałów odpadowych w odlewnictwie oraz odzyskiwaniem cennych surowców z popiołów lotnych,
 • Współpraca z przemysłem odlewniczym, motoryzacyjnym, rehabilitacyjnym, lotniczym oraz wojskowym.
 1. Pietrzak K., Sobczak N., Sobczak J.J., Klasik A., Kudyba A., Darłak P., Długosz P., Wojciechowski A., Sienicki E., Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3 / Stability of metal-ceramic slurry after multiple re-melting of A359 aluminum alloy based composite reinforced with Al2O3 particles, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(2), 69-84, ISSN 1899-2439.
 2. Szewczyk-Nykiel A., Długosz P., Darłak P., Hebda M., Corrosion resistance of cordierite-modified light MMCs, Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26(6), 2555-2562, ISSN 1059-9495.
 3. Długosz P., Darłak P., Kochel M., Matuszewski M., Wykorzystanie radiografii cyfrowej w inżynierii materiałowej, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 2017, 44(2), 44-50, ISSN 0860-8369.
 4. Długosz P., Rączka A., Kopeć A., Krzyżak R., Darłak P., Hebda M., Properties of light MMCs modified with cordierite synthesized from fly ash, Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25(6), 2261-2266, ISSN 1059-9495
 5. Dudek P., Darłak P., Długosz P., Fajkiel A., Porous ceramic preforms dedicated for local reinforcement subjected to the squeeze casting infiltration process, Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems, 2015, 98(3), 75-82, ISSN 1232-9312.
 6. Drzymała P., Kania B., Wróbel M., Darłak P., Długosz P., Kwaśniewski P., Bonarski J.T., Evolution of microstructure in rolled Mg-based alloy. Textural aspect, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60(4), 2505-2512, ISSN 1733-3490.
 7. Długosz P., Darłak P., Drzymała P., Sobczak J.J., Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych / Fly ash as a reinforcement of light metal matrix composites. Part 3. The influence of a chemical composition on characteristic fusibility temperatures of coal fly ashes, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(2), 57–72, ISSN 1899-2439.
 8. Sobczak J.J., Darłak P., Metalowe materiały kompozytowe, materiały wysokoporowate, nanomateriały. Kompozyty metalowe. Materiały wysokoporowate, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 801-821, ISBN 978-83-904306-9-0.
 9. Reguła T., Sobczak J.J., Fajkiel A., Dudek P., Saja K., Darłak. P., Długosz P., Morgiel J., Berent K., Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2014, 263-278, ISBN 978-83-938792-1-2.
 10. Darłak P., Długosz P., Krzyżak R., Zaawansowane materiały kompozytowe na bazie metali lekkich typu MAGFA i ALFA zbrojone popiołami lotnymi, Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania, red. M Woch, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2014, 279-296, ISBN 978-83-938792-1-2.
 11. Darłak P., Długosz P., Drenchev L., Innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V, red. A. Fajkiel, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, 73–82, ISBN 978-83-88770-79-1.
 12. Darłak P., Długosz P., Sobczak J.J., Drzymała P., Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(1), 5–26, ISSN 1899-2439.
 13. Długosz P., Darłak P., Bochniak W., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(4), 101–108, ISSN 1899-2439.
 14. Darłak P., Długosz P., Purgert R., Sobczak J., Technologiczne aspekty syntezy metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(2), 35–44, ISSN 1899-2439.
 15. Darłak P., Długosz P., Drzymała P., Popioły lotne jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 1. Gospodarka odpadami energetycznymi, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(3), 5–21, ISSN 1899-2439.
 16. Długosz P., Darłak P., Sobczak J.J., Synteza ultralekkich materiałów kompozytowych zbrojonych cenosferami, Kompozyty 2011, 11(4), 288–293, ISSN 1611-8611.
 17. Długosz P., Darłak P., Reguła T., Analiza termowizyjna procesów odlewniczych. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, 23–37, ISBN 978-83-88770-60-9.
 18. Bochniak W., Darłak P., Długosz P., Innowacyjna metoda wytwarzania prętów kompozytowych zbrojonych materiałami odpadowymi. Problemy Recyklingu 2011. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Konferencyjne, Józefów k. Otwocka 2019, 219–221, ISBN 978-83-60965-53-5.
 19. Reguła T., Fajkiel A., Dudek P., Darłak P., Odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 21–29, ISBN 978-83-88770-49-4.
 20. Reguła T., Darłak P., Tchórz A., Lech-Grega M., Próba wytworzenia kompozytu na osnowie CuXAlY zbrojonego cząsteczkami Al2O3 przy pomocy procesu mechanosyntezy, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(1), 29–35, ISSN 1899-2439.
 21. Długosz P., Darłak P., Siewiorek A., Sobczak J.J., Kompozyty ALFA wytworzone metodą mechanicznej syntezy – analiza rozkładu fazy zbrojącej za pomocą mikrotomografii komputerowej, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(3), 39–51, ISSN 1899-2439.
 22. Leśniewski W., Daskalov K., Wieliczko P., Darłak P., Drenchev L., Sobczak J., Use of Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, Journal of Materials Science and Technology 2010, 18(1), 3–20, ISSN 1005-0302.
 23. Darłak P., Długosz P., Reguła T., Siewiorek A., Characterization of Reinforcement Phase Distribution in ALFA Composites using Computed Tomography, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden, 2010, 34.
 24. Darłak P., Purgert R., Reguła T., Sobczak J., Tchórz A., Computed Tomography for Quality Assessment of Composite Castings Made by Pressure Infiltration of Porous Preforms, High-Resolution X-Ray CT Symposium. Book of Abstracts, Niemcy, Dresden 2010, 40.
 25. Lelito K., Żak P., Suchy J.S., Krajewski W., Greer A.L., Darłak P., Experimental Determination of Grain Density Function Depends on Mass Fraction of SiC and Undercooling in AZ91/SiC Composite Heterogeneous Nuclation Model, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou 2010, 456–461.
 26. Darłak P., Homa M., Kudyba A., Nowak R., Sobczak J., Sobczak N., Wytwarzanie kompozytów metalowo-ceramicznych o strukturze gradientowej za pomocą infiltracji ciśnieniowej, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 189–200, ISBN 978-83-88770-45-6.
 27. Darłak P., Reguła T., Analiza procesu odlewania odśrodkowego kompozytów metalowych z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego ALFACENTRICAST, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 169–187, ISBN 978-83-88770-45-6.
 28. Czekaj E., Darłak P., Gazda A., Reguła T., Rudnik D., Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do kontroli procesów wytwarzania kompozytowych części na bazie stopów aluminium umacnianych cząsteczkami SiC, Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(1–2), 40–43, ISSN 0033 2275.
 29. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Saja K., Wybrane aspekty wytwarzania odlewów z materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego, Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(1–2), 44–47, ISSN 0033 2275
 30. Darłak P., Reguła T., Saja K., Odlew roku – czyli jak się to robi w Ameryce, Przegląd Odlewnictwa, 2009, 59(7–8), 464–467, ISSN 0033 2275.
 31. Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Badania skuteczności rafinacji stopów magnezu różnymi mieszankami gazowymi. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, 2009, 45–50, ISBN 978-83-60958-43-8.
 32. Białobrzeski A., Darłak P., Dudek P., Fajkiel A., Reguła T., Nowoczesne stopy i metody odlewania magnezu oraz ich aplikacje. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych – „Nauka i Technologia”, Iwonicz 4–6 czerwca 2009, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, 2009, 51–58, ISBN 978-83-60958-43-8.
 33. Darłak P., Sobczak N., Sobczak J.J., Kudyba A., Homa M., Aluminum Castings Reinforced with Ceramic Preforms of Graded Structure by Pressure Infiltration, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 19–20, ISBN 978-83-88770-42-5.
 34. Drenchev L., Sobczak J.J., Leśniewski W., Wieliczko P., Darłak P., Arrangement of Particle Distribution in Al-Si/SiCp Composite by Means of Lorentz Force, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 27–28, ISBN 978-83-88770-42-5.
 35. Rudnik D., Michalski R., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Wear Characteristics of Traditional and New Generation Brake Discs, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 31–32, ISBN 978-83-88770-42-5.
 36. Purgert R.M., Sobczak J.J., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A. , ALFA Composites – The State of the Art and Future Perspectives, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 40–41, ISBN 978-83-88770-42-5.
 37. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Przetakiewicz W., Sobczak J.J., Lasota P., Darłak P., Selected Material Characteristics of Ceramic Preforms Infiltrated by AlSi9Mg Alloy, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 42–43, ISBN 978-83-88770-42-5.
 38. Pietrzak K., Rudnik D., Wojciechowski A., Sobczak J.J., Darłak P., Microstructure Differences of Composites Reinforced with SiC Particles, International Conference Cast Composites’2009. Foundry Research Institute, Cracow, 2009, 77–78, ISBN 978-83-88770-42-5.
 39. Sobczak J.J., Purgert R., Sobczak N., Darłak P., Wojciechowski A., Low Cost Light-Weight ALFA Composites, The State of Art and Future Perspectives, Proceedings of 10th Polish-American Conference on Science and Technology “Transfer of Technology And Knowledge”. Washington, 2009, 10.
 40. Darłak P., Drenchev L., Leśniewski W., Sobczak J.J, Wieliczko P., Using if Lorentz Force for Synthesis of Functionally Graded Materials, VI International Conference High Temperature Capillarity. Athens 6–9 May, 2009, 100.
 1. Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł darłak, Piotr Długosz, 227952, data zgłoszenia: 2012-11-09, data udzielenia: 2018-09-02,
 2. Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401539 / 227953, data zgłoszenia: 2012-11-09, data udzielenia: 2017-08-07,
 3. Sposób otrzymywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401536 / 227952, data zgłoszenia: 2012-11-09, data udzielenia: 2017-08-07,
 4. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 232347, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-03-30, zgłoszony za granicą, Izrael
 5. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, EP2925469, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-07-05, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Szwajcaria
 6. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 232349, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-07-31, zgłoszony za granicą, Izrael
 7. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 232348, data zgłoszenia: 2012-10-25, data udzielenia: 2017-09-30, zgłoszony za granicą, Izrael
 8. Reaktor ciśnieniowy wytarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, 2,886,546, data zgłoszenia: 2014-05-27, data udzielenia: 2017-09-05, zgłoszony za granicą, Kanada
 9. Łyżka do zalewania stopów, zwłaszcza stopów łatwo utleniających się , Paweł Darłak, Piotr Długosz, 222677, data zgłoszenia: 2013-08-22, data udzielenia: 2016-08-31,
 10. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 222730, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31,
 11. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 222728, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31,
 12. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 222727, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2016-08-31,
 13. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2776781, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-03-30, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 14. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, EP2776782, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 15. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2776779, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 16. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, EP2776780, data zgłoszenia: 2014-04-29, data udzielenia: 2016-04-06, zgłoszony za granicą, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 17. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02980, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 18. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 219174, data zgłoszenia: 2011-11-07, data udzielenia: 2015-03-31,
 19. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02982, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 20. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02981, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 21. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, 2014/02979, data zgłoszenia: 2014-04-24, data udzielenia: 2015-09-30, zgłoszony za granicą, Republika Południowej Afryki
 1. „LEADING INNOVATION AWARD” przyznane przez International Intellectual Property Network Forum podczas Kaohsiung International Invention and Design Expo 2015 (Tajwan) dla Pawła Darłaka i Piotra Długosza (Instytut Odlewnictwa) za „Kompozytowy pasywny pancerz ochronny”,
 2. Wyróżnienie za najlepszy poster podczas Konferencji Naukowo-Biznesowej: INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 dla Piotra Dudka, Jerzego J. Sobczaka, Aleksandra Fajkiela, Pawła Darłaka, Piotra Długosza,
 3. BRĄZOWY MEDAL podczas Kaohsiung International Invention and Design Expo 2015 (Tajwan) dla Pawła Darłaka i Piotra Długosza (Instytut Odlewnictwa) za „Kompozytowy pasywny pancerz ochronny”,
 4. Złoty Medal z Wyróżnieniem podczas 63. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014 za wynalazek „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania mediów wysokoporowatych (gazarów oraz struktur typu „lotos”) (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko, N. Sobczak),
 5. Złoty Medal i Dyplom XX Międzynarodowych Targów Technologii dla Instytutu Odlewnictwa za „Reaktor syntezy mediów wysokoporowatych (gazarów oraz struktur typu „lotos”)” (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko, N. Sobczak),
 6. Brązowy Medal na 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2014 w Paryżu za „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania gazarów” (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko),
 7. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za „Reaktor ciśnieniowy do wytwarzania materiałów wysokoporowatych (gazarów struktur typu „lotus”)” (J.J. Sobczak, P. Darłak, P. Długosz, V. Shapovalov, L. Boyko),
 8. DYPLOMY od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dla Instytutu Odlewnictwa za:
  – „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
  – „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak),|
  – „Ceramiczna kształtka z kordierytu wysokotemperaturowego (indialitu) wytworzona z popiołów lotnych” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak).
 9. ZŁOTY MEDAL dla Instytutu Odlewnictwa za „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” na Międzynarodowych Targach BRUSSELS INNOVA 2013 (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak),
 10. ZŁOTE MEDALE TARGÓW KIELCE dla Instytutu Odlewnictwa za:– „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” (Rudolf Krzyżak, Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
 11. ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Instytutu Odlewnictwa za: „Proekologiczne zaawansowane materiały ceramiczne na bazie kordierytu do zastosowań wysokotemperaturowych wytworzone z odpadów elektrowni węglowych” (Rudolf Krzyżak, Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
 12. SREBRNE MEDALE dla Instytutu Odlewnictwa na targach CONCOURS LEPINE 2013 za: „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz) i „Ceramiczną kształtkę z kordierytu wysokotemperaturowego (indialitu) wytworzoną z popiołów lotnych” (Rudolf Krzyżak, Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
 13. DYPLOM od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Barbary Kudryckiej dla Instytutu Odlewnictwa oraz Konsorcjum PANCERMET za „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
 14. ZŁOTY MEDAL dla Instytutu Odlewnictwa i Konsorcjum PANCERMET za „Pasywny kompozytowy pancerz ochronny” na Międzynarodowych Targach BRUSSELS INNOVA 2012 (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darłak, Piotr Długosz),
 15. Specjalne wyróżnienie targów Concours Lepine: Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za: „Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe alfa zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych”. (J. Sobczak, A. Wojciechowski, R. Purgert, P. Darłak, D. Rudnik),
 16. Dyplom za projekt pt. „Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe Alfa zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych” (Jerzy J. Sobczak, Paweł Darlak i in.).
 17. Brązowy Krzyż Zasługi.
 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 2016 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij