Strona główna / Pracownicy merytoryczni / mgr inż. Robert Żuczek

mgr inż. Robert Żuczek

 • Projektowanie i optymalizacja konstrukcji pod kątem podwyższenia właściwości użytkowych,
 • Analizy numeryczne procesu eksploatacji i odlewania elementów strukturalnych,
 • Analizy numeryczne zjawisk sprzężonych, uwzględniających wzajemne korelacje przepływu cieczy, temperatury i odpowiedzi wytrzymałościowej konstrukcji,
 • Wykonywanie modeli funkcjonalnych i oprzyrządowania odlewniczego z wykorzystaniem technik Rapid Prototyping.
 1. Piekło J., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Małysza M., Computational modeling of fracture toughness of Al-Si and Al-Zn-Mg-Cu alloys with detected porosity, Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, 3(28), 1373-1381, ISSN 1059-9495.
 2. Żuczek R., Maj M., Piekło J., Pysz S., The design of a cost suspension element, determined by the pressure wave, Archives of Foundry Engineering, 2018, 3(18), 59-64, ISSN 2299-2944.
 3. Dudek P., Żuczek R., Kaźmierczak M., Trojanowski M., Analizy wytrzymałościowe podków wykonanych z wykorzystaniem technik odlewniczych,  Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2018, 3(58), ISSN 1899-2439.
 4. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Piekło J., Maj M., Porównanie właściwości odlewów prototypowych z odlewami otrzymywanymi w produkcji seryjnej , XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2017, 165-176, ISBN 978-83-63663-92-6.
 5. Pysz S., Żuczek R., Małysza M., Czekaj E., Tchórz A., The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 297-302, ISSN 1899-2439.
 6. Małysza M., Kowalski P., Wańczyk K., Gil A., Dziedzic S., Żuczek R., Development and manufacturing of casting technology for crawler vehicle suspension used in wetlands, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2017, 57(4), 351-356, ISSN 1899-2439.
 7. Turzyński J., Pytel A., Pysz A., Żuczek R., Zastosowanie nowoczesnej metodyki badań w procesie optymalizacji konstrukcji wielkogabarytowych odlewów, Przegląd Odlewnictwa, 2016, 66(1-2), 10-14, ISSN 0033-2275.
 8. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016, 42(1), 21-39, ISSN 1230-2325.
 9. Małysza M., Żuczek R., Pysz S., Gil A., Wieliczko P., Kowalski P., Wańczyk K., Development and optimization of casting technology on part of the suspension of a heavy vehicle used in difficult environmental wetland conditions / Opracowanie oraz optymalizacja konstrukcji odlewu wahacza maszyny ciężkiej pracującej w trudnych warunkach środowiska wodno-błotnego, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2016, 56(4), 363-368, ISSN 1899-2439.
 10. Pysz S., Czekaj E., Żuczek R., Maj M., Piekło J., Low cycle mechanical and fatigue properties of AlZnMgCu alloy, Archives of Foundry Engineering, 2016, 16(1), 55-60, ISSN 1897-3310.
 11. Zachura A., Żuczek R., Innovative design of a longwall shearer’s haulage system with highly loaded components of tribological pair manufactured according to the precise casting technology, Solid State Phenomena, 2015, 223, 171-180, ISSN 1662-9779.
 12. Żuczek R., Pysz S., Sprawka P., Muszyński T., The innovative design of suspension cast components of vehicles made from high-strength AlZnMgCu alloy resistant to an IED type threat, Solid State Phenomena, 2015, 223, 181-190, ISSN 1662-9779.
 13. Żuczek R., Pysz S., Maj M., Piekło J., Shaping the strengh of cast rocker arm for special purpose vehicle, Archives of Foundry Engineering, (2015), 15(3), 95-98, ISSN 1897-3310; publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowanego ze środków NCBR
 14. Piekło J., Maj M., Żuczek R., Zachura A., Evaluation of Durability of Haulage System Based on Low Fatigue Cycle Test and FEM Analysis, Solid State Phenomena, 2015, 237, 227-232, ISSN 1662-9779.
 15. Zachura A., Pieczora E., Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack – innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 2, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, 2015, 195-203, ISBN 978-83-930353-5-9.
 16. Żuczek R., Proces kształtowania wytrzymałościowego odlewu wahacza dla pojazdu specjalnego, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź 22-24.06.2015 r. – publikacja realizowana w ramach projektu PBS1/A5/9/2012 finansowego ze środków NCBR
 17. Pysz S., Żuczek R., The analysis of prototype cast constructions and the assessment of their technological and exploitation properties, Solid State Phenomena, 2015, 237, 215-220, ISSN 1662-9779.
 18. Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Uhl W., Kotulski W., Żyła P., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK – opracowanie technologii wykonania odlewanych segmentów zębatki i prowadnika , Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność – KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, 237-249, ISBN 978-83-60708-90-3.
 19. Czekaj E., Pysz S., Garbacz-Klempka A., Żuczek R., Wprowadzenie do zagadnień konwersji elementów konstrukcyjnych – w tym wytwarzanych poprzez odlewanie, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Nauka i Technologia. Odlewnictwo Metali Nieżelaznych, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2015, 45-62, ISBN 978-83-63663-61-2.
 20. Pysz S., Żuczek R., Czekaj E., Karwiński A., Małysza M., Sprawka P., Integration of numerical procedures in the design and manufacturing technology on the example of a cast component for the automotive industry, Foundry Trade Journal International, 2014, 188(3711), January/February, 26-29, ISSN 1758-9789.
 21. Żuczek R., Gwiżdż A., Wróblewski D., Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej / Computer simulation of stresses occurring as a result of applied heat treatment, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(2), 37–56, ISSN 1899-2439.
 22. Żuczek R., Zachura A., Innovative design of a longwall shearer’s haulage system with highly loaded components of a tribological pair manufactured according to the precise casting technology, Solid State Phenomena, SSP.223.171, 171-180, ISSN 1662-9779.
 23. Żuczek R., Pysz S., The innovative design of suspension cast components of vehicles made from high-strength AlZnMgCu alloy resistant to an IED type threat, Solid State Phenomena, SSP.223.181, 181-190, ISSN 1662-9779.
 24. Sobczak J.J., Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P., Wawrylak M., Małysza M., Gil A., Pabiś R., Żuczek R., Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu, Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Instytut Metali Nieżelaznych, red. Woch, Gliwice, 2014, 389-404, ISBN 978-83-938792-1-2.
 25. Zachura A., Żuczek R., System posuwu Flextrack zwiększający trwałość i niezawodność napędu kombajnu ścianowego, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i trechnologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność – KOMTECH 2014. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014, 151-162, ISBN 978-83-60708-83-5.
 26. Kuder M., Żuczek R., Optymalizacyjna analiza numeryczna rozkładu naprężeń i przemieszczeń w procesie wulkanizacji kul do zaworów zwrotnych / An Optimising Numerical Analysis of the Distribution of Stresses and Displacements in the Rubber Curing Process of Check Valve Balls, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of Foundry Research Institute, 2013, 53(2), 53–74, ISSN 1899-2439.
 27. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Wpływ parametrów technologicznych na właściwości odlewów pracujących w zmiennym polu temperatur. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. Pytel, Instytut Odlewnictwa, 2012, 43–53, ISBN 978-83-88770-81-4.
 28. Pysz S., Pytel A., Żuczek R., Jaśkowiec K., Komputerowa symulacja naprężeń w dużych odlewach pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. Pytel, Instytut Odlewnictwa, 2012, 121–127, ISBN 978-83-88770-81-4.
 29. Żuczek R., Pysz S., Karwiński A., Czekaj E., Małysza M., Integration of Numerical Procedures in the Design and Manufacturing Technology on the Example of a Cast Component for the Automotive Industry. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 573–579, ISBN 978-1-2276-382-5.
 30. Gwiżdż A.,Żuczek R., Analiza stanu naprężeń w konstrukcjach odlewu korpusu, pokrywy i klina zasuw klinowych do gazu, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(4), 133–160, ISSN 1899-2439.
 31. Pysz S., Żuczek R., The Use of ICME Process to Design a Rocker Arm for Special Purpose Vehicles, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture, 2012, 12(1), 205–210, ISSN 1641-7739.
 32. Kowalski P., Pączek Z., Żuczek R., Application of the Selected Techniques of Rapid Prototyping To the Design and Manufacture of Prototype Element of Machines and Equipment, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, 2011, 11, 53–63, ISSN 1641-7739.
 33. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. Baliński, Instytut Odlewnictwa, 2010, 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 34. Kowalski P., Pieczara A., Żuczek R., Zastosowanie technik szybkiego prototypowania do wizualizacji elementów odlewanych dla przemysłu górniczego. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, 215–222.
 35. Pysz S., Żółkiewicz Z., Żuczek R., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Badania symulacyjne warunków wypełnienia wnęki formy ciekłym metalem w technologii modeli zgazowywanych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(3), 27–37, ISSN 1899-2439.
 36. Karwiński A., Kowalski P., Piekło J., Pysz S., Żuczek R., Application of Computers and Rapid Prototyping Technique as an Element of the Cost-Effective Process of Casting Manufacture, 69th World Foundry Congress. Proceedings of 69th World Foundry Congress. Chiny, Hangzhou, 2010, 691–696.
 37. Gwiżdż A., Pirowski Z., Pysz S., Żuczek R., Dworak P., Analiza procesu zalewania i krzepnięcia odlewów ze staliwa stopowego przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(1), 43–52, ISSN 1899-2439.
 38. Gazda A., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Saja K., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości brązu aluminiowo-niklowego, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(2), 19–42, ISSN 1899-2439.
 39. Karwiński A., Pysz S., Żuczek R., Konwersja materiałowo-konstrukcyjna elementu kutego na odlewany, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(3), 23–36, ISSN 1899-2439.
 1. Zawias jednoosiowy, Żuczek R., Dudek P., P. 408159/230527  data zgłoszenia: 2016-12-20, data udzielenia: 2018-11-16

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij