Strona główna / Pracownicy merytoryczni / dr inż. Zdzisław Żółkiewicz

dr inż. Zdzisław Żółkiewicz

 • Badanie Innowacyjnych tworzyw modelu zgazowywanych termicznie,
 • Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w formach wypełnionych modelem zgazowywanym,
 • Kinetyka cieplnego rozpadu zgazowywanego modelu np.  polistyrenowego,
 • Badania procesów wykonywania odlewów z wykorzystaniem modeli polistyrenowych,
 • Wykonywanie i wprowadzanie w zakładach przemysłowych: nowe, innowacyjne, rozwiania techniczno–technologiczne szczególnie związane z opracowaniem nowych innowacyjnych tworzyw modelu i formy opracowaniem  innowacyjnych technologii i ich wdrażaniem w zakładach.
 1. Żółkiewicz Z., Maziarz W., Rogal Ł., Maj W., Tkaczewski P., Madej W., Garbień P., Oleksy W., Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania dedykowanej dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego w PIO Specodlew sp. z o.o., Przegląd Odlewnictwa, 2019, 7-8, 224-228, ISSN0033-2275.
 2. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Zaginione pomniki Lwowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2016, 9(1-2), 60-66, ISSN 1898-7257.
 3. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Część 3, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2015, 8(1), 45-49, ISSN 1898-7257.
 4. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers / Badanie właściwości doświadczalnych warstw ceramicznych, Archives of Metallurgy and Materials, 2014, 59(2), 703-705, ISSN 1733-3490, DOI: 10.2478/amm-2014-0115.
 5. Karwiński A., Żółkiewicz Z., The research of properties of experimental ceramic layers, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich, Izbicko k. Opola 24-26.04.2014, 29.
 6. Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Krokosz J., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych / The research of innovative mixtures for plaster moulds used for artistic castings, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2014, 54(1), 25–32, ISSN 1899-2439.
 7. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Tola Certwiczówna – artystka nieznana , Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2014, 7(1), 53-56, ISSN 1898-7257.
 8. Krokosz J., Przybylski J., Pabiś R., Młodnicki S., Gil A., Żółkiewicz Z., Ćwiklak R., Angrecki M., Prace związane z przygotowaniem przedsięwzięcia badawczego z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod szybkiego prototypowania, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2014, 7(2), 45-51, ISSN 1898-7257.
 9. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Methods of Porosity Elimination from Valve Corps Casting Made of Bronze, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE, 2013 13(1), 209–214, ISSN 1641-7739.
 10. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. Cz. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2013, 6(3), 32–38, ISSN 1898-7257.
 11. Żółkiewicz Z., Gwiżdż A., Pysz S., Nowak M., Use of Modern Techniques to Determine Porosity of Corps Casting Made of Copper Alloy, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE,  2013, 13(1), 205–208, ISSN 1641-7739.
 12. Krokosz J., Żółkiewicz Z., Młodnicki S., Pabiś R., Ćwiklak R., Badanie właściwości gipsów pod kątem możliwości ich zastosowania do wykonywania odlewów artystycznych. 2, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2013, 6(2), 5–9, ISSN 1898-7257.
 13. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dymarki Świętokrzyskie – Festiwal Nauki, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2013, 6(4), 50–55, ISSN 1898-7257.
 14. Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Odlewane pomniki Smoka Wawelskiego i psa Dżoka w Krakowie, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2013, 6(1), 48–52, ISSN 1898-7257.
 15. Antosiewicz A., Balcer E., Czawa B., Długosz P., Faber J., Górny Z., Izdebska-Szanda I., Karwiński A., Kozieł S., Krokosz J., Książek M., Kuder M., Latałło-Anulewicz M., Łuszczkiewicz K., Madej J., Madej W., Marzencka J., Rabczak K., Reguła T., Sobczak N., Sobczak J.J., Stachańczyk J., Stefański Z., Szczepaniak-Lalewicz K., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Raport 2011, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012, ISBN 978-83-88770-77-7.
 16. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermopysical Properties of Some Refractory Layers used in Lost Foam Technology, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK, 2012, 170( 1), 355–363, ISSN 2222-8618.
 17. Karwiński A., Żółkiewicz Z., Properties Research of Ceramic Layer, Archives of Foundry Engineering, 2012, 12(2), 91–94, ISSN 1897-3310.
 18. Żółkiewicz Z., Karwiński A., Effect of Temperature on the Volume Gas Emissions, ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2012, 1(2), 75–77, ISSN 2084 5715.
 19. Żółkiewicz Z., Pomniki Lwowa. Czasy powojenne. 1, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2012, 5(3-4), 79–89, ISSN 1898-7257.
 20. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Wybrane pomniki przedwojennego Lwowa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2012, 5(1), 53–62, ISSN 1898-7257.
 21. Perszewska K., Faber J., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Badania laboratoryjne minimalizacji emisji zapachowych zanieczyszczeń organicznych wydzielanych podczas zgazowywania modeli styropianowych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(1), 43–54, ISSN 1899-2439.
 22. Żółkiewicz Z., Jankowski W., Badanie właściwości filtracyjnych doświadczalnych warstw ceramicznych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2012, 52(2), 51–62, ISSN 1899-2439.
 23. Gazda A., Żółkiewicz Z., Thermal and Physical Properties of Some Refractory Layers Used in Lost Foam Technology, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture, 2012, 12(2), 47–52, ISSN 1641-7739.
 24. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, 2011, 4(1), 6–11, ISSN 1898-7257.
 25. Faber J., Maniowski Z., Perszewska K., Żmudzińska M., Żółkiewicz Z., Badania emisji produktów zgazowania modelu styropianowego w technologii lost foam w aspekcie środowiska pracy, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(1), 23–33, ISSN 1899-2439.
 26. Hebda E., Karwiński A., Pielichowski J., Sobczak J., Żółkiewicz Z., Analiza termiczna polistyrenowego modelu odlewniczego, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(1), 15–21, ISSN 1899-2439.
 27. Żółkiewicz Z., The Lost Foam – Innovative Technology, Naučni Izvestiâ Na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz Po Mašinostroene, 2011, 19, 279–281, ISSN 1310-3946.
 28. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., Odlewane lwowskie pomniki – przeszłość i teraźniejszość. Rzemiosło artystyczne i rzemiosło w Polsce. Dawne i nowoczesne odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne., Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruń, 2011, 161–171, ISBN 978-83-88341-61-8.
 29. Wilk W., Staniewicz-Brudnik B., Żółkiewicz Z., Innovative Manufacturing Technology (Innowacyjne technologie wytwarzania). Współczesne tendencje w obróbce ściernej wyrobów odlewanych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków 2011, 117–136, ISBN 978-83-931339-4-9.
 30. Żółkiewicz Z., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Ecological Aspects of the Use of Lost Foam Patterns, Archives of Foundry Engineering, 2010, 10(3), 159–162, ISSN 1897-3310.
 31. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Selected Aspects of the Piece Production of Iron Alloy Castings in Terms of their Environmental Impact, Archives of Foundry Engineering, 2010, 10(3), 163–166, ISSN 1897-3310.
 32. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Characteristic Properties of Materials for Evaporative Patterns, Archives of Foundry Engineering, 2010, 10(3), 289–292, ISSN 1897-3310.
 33. Pysz S., Żółkiewicz Z., Żuczek R., Maniowski Z., Sierant Z., Młyński M., Badania symulacyjne warunków wypełnienia wnęki formy ciekłym metalem w technologii modeli zgazowywanych, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(3), 27–37, ISSN 1899-2439.
 34. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Sałat R., Badanie składu chemicznego wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(4), 31–54, ISSN 1899-2439.
 35. Kluczwajd K., Krokosz J., Pabiś R., Żółkiewicz Z., Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne., Przegląd Odlewnictwa (2010), 60(5–6), 251–252, ISSN 0033-2275.
 36. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Ekologiczne aspekty wykorzystania modeli zgazowywanych, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków, 2010, 483–486.
 37. Maniowski Z., Młyński M., Sierant Z., Żółkiewicz Z., Wybrane zagadnienia wytwarzania jednostkowych odlewów ze stopów żelaza w aspekcie oddziaływania na środowisko, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków, 2010, 261–264.
 38. Żółkiewicz M., Charakterystyka zgazowywanego tworzywa modelu, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków, 2010, 487–490.
 39. Żółkiewicz Z., Żółkiewicz M., The Lost Foam Process in Pilot Castings Plattes, Archives of Foundry Engineering, 2009, 9(2), 143–146, ISSN 1897-3310.
 40. Maniowski Z., Żółkiewicz Z., Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ochrony środowiska, Prace Instytutu Nafty i Gazu. Odpady w XXI wieku, 2009, 164, 235–242, ISSN 0209-0724.
 41. Żółkiewicz M., Żółkiewicz Z., Lost Foam Process – The Chance for Industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, 2009, 9(9), 431–436, ISSN 1641-7739.
 42. Haratym R., Karwiński A., Żółkiewicz Z., Określenie możliwości zastosowania modeli zgazowywanych do wykonania odlewów precyzyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, 2009, 11(11), 97–103, ISSN 1730-8658.
 1. Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Jerzy J. Sobczak, Zbiegniew Stefański, Zdzisław Żółkiewicz, Jacek Krokosz, Małgorzata Niziurska, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, 228930, data zgłoszenia: 2016-01-14, data udzielenia: 2018-05-15,
 2. Sposób wykonywania modeli odlewniczych, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, 219198, data zgłoszenia: 2012-05-14, data udzielenia: 2015-03-31,
 3. Sposób wytwarzania ekologicznego paliwa dla przemysłu metalurgicznego, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, P.404571, data zgłoszenia: 2013-07-05,
 4. Klej, zwłaszcza do klejenia lignomeru, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Marceli Jaworski, Kazimierz Gąsiorski, 158634, data zgłoszenia: 1988-04-08, data udzielenia: 1992-09-30, współwłaściciele: Dąbrowska Fabryka Obrabiarek „DEFUM”, Dąbrowa Górnicza,
 5. Mieszalnik do sporzadzania kompozycji żywic, Krzysztof Siwecki, Zdzisław Żółkiewicz, Jacek Krokosz, Jacek Zalasiński, Jan Koziorowski, Kazimierz Bruzda, 47608, data zgłoszenia: 1988-02-12, data udzielenia: 1991-01-21,
 6. Urządzenie do uszczelniania grzejników centralnego ogrzewania, Jacek Krokosz, Krzysztof Siwecki, Zdisław Żółkiewicz, Ryszard Suszkiewicz, 46825, data zgłoszenia: 1985-10-11, data udzielenia: 1990-04-09,
 7. Uniwersalna rama nośna, Antoni Szymonek, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Andrzej Kuczabiński, Stanisław Smoczyński, 49621, data zgłoszenia: 1989-03-24, data udzielenia: 1989-12-27,
 8. Kokila dzielona do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, 40604, data zgłoszenia: 1984-08-08, data udzielenia: 1986-04-30,
 9. Kokila wytrząsana do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, 38013, data zgłoszenia: 1982-11-18, data udzielenia: 1984-05-30,
 1. Srebrny Medal na XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 za wynalazek pt. ”Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D”, zgłoszenie patentowe nr P. 415793 z dnia 14/01/2016. Autorzy:  Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański (Instytut Odlewnictwa), Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych).
 2. Dyplom w Uznaniu Zasług Poniesionych na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 1977 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij