Strona główna / Pracownicy merytoryczni / dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.

dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.

 • Badania materiałowe w zakresie:
  • Żeliwa sferoidalnego, w tym hartowanego izotermicznie (ADI),
  • Staliwa stopowego ferrytycznego, austenitycznego i dwufazowego (duplex),
  • Stopów niklu i kobaltu,
 • Badania odporności na zużycie abrazyjne, w tym odporności erozyjnej metali i stopów,
 • Konwersja materiałowo-technologiczna,
 • Technologia wytapiania stopów żelaza, kobaltu i niklu,
 • Procesy obróbki pozapiecowej,
 • Analiza termiczna procesu krystalizacji,
 • Procesy obróbki cieplnej stopów żelaza i niklu.
 1. Homa M., Pirowski Z., Turalska P., Bitka A., Jaśkowiec K., Właściwości termofizyczne staliwa 30 MCDB64-M oraz 30 NSCDV86-M w stanie odlewanym, Journal of Applied Materials Technology, 2019, 2(59), 71-77, ISSN 2658-0152.
 2. Krzak I., Tchórz A., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Grudzień M., Purgert R., Tomograficzna ocena jakości odlewów ze stopu Hayness 282, Prace Instytutu Odlewnictwa / Transactions of the Foundry Research Institute, 2018, 4(58), 219-225, ISSN 1899-2439.
 3. Wilk-Kołodziejczyck D., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Jaśkowiec K., Pirowski Z., The conversion in the production of metallurgical assisted decision making system, Foundry Trade Journal International, 2017, 191(3743), 91-93, ISSN 0143-6902.
 4. Pirowski Z., Kompendium wiedzy o 269 stopach niklu. Podstawowe dane materiałowe, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2017, ISBN 978-83-9444902-7-0.
 5. Pieczora E., Zachura A., Pirowski Z., Pysz S., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack – innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 1, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, 2015, 185-194, ISBN 978-83-930353-5-9.
 6. Zachura A., Pieczora E., Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Kurdziel P., Żyła P., Kotulski W., Flextrack – innowacyjny system posuwu kombajnu ścianowego. Cz. 2, Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia, Kraków: AGH, 2015, 195-203, ISBN 978-83-930353-5-9.
 7. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Pysz S., Gazda A., Kotulski W., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK – dobór materiałów (stopów odlewniczych), Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność – KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, 223-236, ISBN 978-83-60708-90-3.
 8. Pirowski Z., Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Stopy niklu, Odlewnictwo współczesne – Poradnik Odlewnika, t. 1, Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Kraków, 2014, 556-580, ISBN 978-83-904306-9-0.
 9. Pirowski Z., Thermal Analysis in the Technological „Step” Test of H282 Nickel Alloy, Archives of Foundry Engineering 2015, 15(1), 87–92, ISSN 1897-3310.
 10. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys, 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics & Composites (ICAAC 2015) Proceedings.
 11. Pysz S., Żuczek R., Pirowski Z., Uhl W., Kotulski W., Żyła P., Kurdziel P., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK – opracowanie technologii wykonania odlewanych segmentów zębatki i prowadnika, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność – KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, 237-249, ISBN 978-83-60708-90-3.
 12. Sobczak N., Purgert R.M., Asthana R., Sobczak J.J., Homa M., Nowak R., Bruzda G., Siewiorek A., Pirowski Z., Wettability and reactivity of Y2O3 with liquid nickel and its alloys 309, Developments in Strategic Ceramic Materials. Ceramic Engineering and Science Proceedings, 2015, 8(36), 309-321, ISBN 978-1-119-21173-0.
 13. Pirowski Z., Uhl W., Jaśkowiec K., Krzak I., Wójcicki M., Gil A., Kotulski W., Kurdziel P., Pieczora E., Zachura A., Innowacyjny system posuwu FLEXTRACK – ocena jakości wykonanych odlewów prototypowych, Praca zb. pod red. A. Klicha, A. Kozieła: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność – KOMTECH 2015. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2015, 250, ISBN 978-83-60708-90-3.
 14. Pirowski Z., Evaluation of High-temperature Physico-chemical Interactions between the H282 Alloy Melt and Ceramic Material of the Crucible, Archives of Foundry Engineering (2014), 14(4), 83–90, ISSN 1897-3310.
 15. Pirowski Z., Odlewane narzędzia rolnicze pracujące w glebie, Polska Metalurgia w latach 2011-2014, red. Świątkowski, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 543-553, ISBN 978-83-63663-47-6.
 16. Pirowski Z., Gościański M., Casting Alloys for Agricultural Tools Operating under the Harsh Conditions of Abrasive Wear, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE, 2013 13(1), 119–126, ISSN 1641-7739.
 17. Pirowski Z., Kranc M., Gościański M., Dudziak B., Innovative Construction of Agricultural Tools from Modern Casting Materials, TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE ,2013 13(1), 127–132, ISSN 1641-7739.
 18. Pirowski Z., Gościański M., Dudziak B., Wear of Foundry Carbon-Iron Alloys in the Condition of Erosive Destruction. Part II, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2013, 58(2), 127–130, ISSN 1642-686X.
 19. Kluska-Nawarecka S., Pirowski Z., Jancikova Z., Vrozina M., David J., Regulski K., Wilk-Kołodziejczyk D., A User-Inspired Knowledge System for the Needs of Metal Processing Industry, Computer Methods in Materials Science, 2013, 13, 295–303, ISSN 1641-8581.
 20. Pirowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Purgert R.M., Hot Isostatic Pressing as a Tool for an Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy Components, Flowserve, Dayton, OHIO. USA, 5 March 2013.
 21. irowski Z., Sobczak J.J., Leśniewski W., Siwecki K., Warmuzek M., Jaśkowiec K., Sobczak N., Purger R.M., HIP Process – Tool for Improvement of the Properties of Cast H282 Alloy, Bodycote, USA, 6 March 2013.
 22. Pirowski Z., Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji, Kraków: Instytut Odlewnictwa, 2013, ISBN 978-83-88770-91-3.
 23. Pirowski Z., Kranc M., Jaśkowiec K., Stopy odlewnicze pracujące w trudnych warunkach zużycia termicznego. Nowoczesne tworzywa odlewnicze odporne na zmęczenie cieplne. Cz. I. Zagadnienia badawcze, red. A. Pytel, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2012, 75–97, ISBN 978-83-88770-81-4.
 24. Pirowski Z., Warmuzek M., Radzikowska J., Test Casting Inconel 740 Alloy. 70th World Foundry Congress 2012 (WFC 2012), Monterrey, Mexico, 25–27 April 2012, 560–565, ISBN 978-1-62276-382-5.
 25. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Kuder M., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2012 (wyd. uzup. i popr.).
 26. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK 2012, 170(1), 385–393, ISSN 2222-8618.
 27. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK (2012), 170(1), 378–385, ISSN 2222-8618.
 28. Pirowski Z., Gwiżdż A., Kranc M., Testing ADI Properties when used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, Naukovij Visnik Nacional’nogo Universitetu Bioresursiv i Prirodokoristuvannja Ukraini, Serija: Tekhnika ta energetika APK 2012, 170(1), 371–377, ISSN 2222-8618.
 29. Pirowski Z., Wodnicki J., Olszyński J., Gościański M., Dudziak B., Wpływ mikrododatku boru na zmiany hartowności w żeliwie sferoidalnym z przemianą izotermiczną w odniesieniu do odlewów grubościennych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2012, 57(2), 153–155, ISSN 1642-686X.
 30. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Performance Testing of Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture 2012, 12(2), 167–172, ISSN 1641-7739.
 31. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Testing ADI Properieties when Used for Cast Agricultural Tools Operating in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture, 2012, 12(2), 173–178, ISSN 1641-7739.
 32. Pirowski Z., Kranc M., Olszyński J., Gwiżdż A., Gościański M., Cast Agricultural Tools for Operation in Soil, TEKA. Comission of Motorization and Energetics in Agroculture, 2012, 12(2), 163–166, ISSN 1641-7739.
 33. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na strukturę stopu typu Inconel 740, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2011, 51(2), 5–22, ISSN 1899-2439.
 34. Pirowski Z., Application of Nickel Superalloys on Castings for Conventional Energy Equipment Items, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, 2011, 11c, 246–255, ISSN 1641-7739.
 35. Gwiżdż A., Olszyński J., Pirowski Z., Increasing the Erosive Wear Resistance of Selected Iron Alloys by Mechanical Strain Hardening of Structure, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, 2011, 11c, 290–296, ISSN 1641-7739.
 36. Pirowski Z., Gościański M., Praktyczne zastosowanie żeliwa ADI na narzędzia rolnicze, Obróbka Metalu, 2011, (4), 18–25, ISSN 2081-7002.
 37. Tybulczuk J., Tybulczuk I., Czekaj E., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2011, 12(977), 5.
 38. Pirowski Z., Development of Cast Nickel Superalloys – A Way to Increase Efficiency of Power Generation Plants, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene, 2011, 19, 274–278, ISSN 1310-3946.
 39. Pirowski Z., Olszyński J., Gwiżdż A., Strain Hardening of Selected Iron Alloys Subjected to Cold Work, Naučni Izvestiâ na Naučno-Tehničeskiâ S’ûz po Mašinostroene, 2011, 19, 285–288, ISSN 1310-3946.
 40. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Kuder M., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa. Materiały szkoleniowe, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2011, wyd. IV uzup. i popr.
 41. Dudek P., Fajkiel A., Gazda A., Głownia K., Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Książek M., Kuder M., Leśniewski W., Madej W., Nowak R., Pirowski Z., Pysz S., Pytel A., Rabczak K., Saja K., Siwecki K., Sobczak J., Sobczak N., Tchórz A., Uhl W., Warmuzek M., Wodnicki J., Żuczek R., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 15–68, ISBN 978-83-88770-47-0.
 42. Czawa B., Czekaj E., Górny Z., Gwiżdż A., Homa M., Jaśkowiec K., Kozieł S., Leśniewski W., Pirowski Z., Pytel A., Saja K., Sobczak N., Stefański Z., Warmuzek M., Wójcicki M., Metale i ich stopy. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca. Badania 2008–2009. Wybrane zagadnienia, red. A. Baliński, Instytut Odlewnictwa, Kraków 2010, 105–161, ISBN 978-83-88770-47-0.
 43. Uhl W., Pirowski Z., Jaśkowiec K., Trials Manufacture and Test Castings from Inconel Alloy, Archives of Foundry Engineering, 2010, 10(3), 73–78, ISSN 1897-3310.
 44. Pirowski Z., Wodnicki J., Gwiżdż A., Nitrogen Hardening of Creep-Resistant G-NiCr28W Alloy, Archives of Foundry Engineering, 2010, 10(3), 79–84, ISSN 1897-3310.
 45. Głownia K., Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ azotu i boru w żeliwie sferoidalnym na przemiany strukturalne w procesie hartowania z przemianą izotermiczną, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2010, 50(1), 5–16, ISSN 1899-2439.
 46. Gwiżdż A., Pirowski Z., Wodnicki J., Umocnienie azotem żarowytrzymałego stopu G-NiCr28W, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków 2010, 305–310.
 47. Jaśkowiec K., Pirowski Z., Uhl W., Próby otrzymywania i badania odlewów ze stopu Inconel, QUALITY 2010. Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn. Politechnika Krakowska, Kraków 2010) 423–428.
 48. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2009, (wyd. 3).
 49. Pirowski Z., Uhl W., Wodnicki J., Stopy żelaza i niklu – stopy umacniane endogenicznie za pomocą azotu, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 17–30, ISBN 978-83-88770-45-6.
 50. Gazda A., Gwiżdż A., Pirowski Z., Metalurgia pod ciśnieniem, Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2009, 277–287, ISBN 978-83-88770-45-6.
 51. Gwiżdż A., Pirowski Z., Pysz S., Żuczek R.,Dworak P., Analiza procesu zalewania i krzepnięcia odlewów ze staliwa stopowego przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(1), 43–52, ISSN 1899-2439.
 52. Gwiżdż A., Jaśkowiec K., Pirowski Z., Wodnicki J., Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa GS-20Mn5 przeznaczonego do pracy w obniżonej temperaturze, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2009, 49(2), 43–54, ISSN 1899-2439.
 53. Gościański M., Pirowski Z., Construction and Technology of Production of Casted Shares for Rotating and Field Ploughs, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN, 2009, 9(9), 231–239, ISSN 1641-7739.
 54. Gościański M., Pirowski Z., Konstrukcja i technologia wytwarzania odlewanych lemieszy do pługów obracalnych i zagonowych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Energia 2009. MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA, 2009, 11(11), 159–167, ISSN 1730-8658.
 1. Techniczne ciało doskonale czarne do kontroli i cechowania pirometrów podczerwieni, Ryszard Chromy, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, 37521, data zgłoszenia: 1981-10-14, data udzielenia: 1984-01-30,
 2. Sposób regeneracji ogniotrwałej wykładziny pieców indukcyjnych, Leon Dudek, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Jerzy Tybulczuk, 128936, data zgłoszenia: 1982-04-20, data udzielenia: 1985-02-28,
 3. Sposób regeneracji wykładzin pieców indukcyjnych, Leon Dudek, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Jerzy Tybulczuk, 128940, data zgłoszenia: 1982-09-04, data udzielenia: 1985-04-15,
 4. Kokila do odlewania próbek spektrometrycznych, Tadeusz Grochal, Andrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Adam Skórkowski, 42929, data zgłoszenia: 1986-02-17, data udzielenia: 1987-09-23,
 5. Sposób i urządzenie do odcynkowania w trybie in-situ wsadu pieca indukcyjnego, zwłaszcza wsadu zawierającego złom blachy stalowej ocynkowanej, Wojciech Wierzchowski, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Wiesław Borzystowski, Andrzej Gwiżdż, 210999, data zgłoszenia: 2007-11-19, data udzielenia: 2012-03-30,
 6. Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie, Leszek Magalas, Jerzy Krawiarz, Adam Kokosza, Waldemar Uhl, Zenon Pirowski, Leszek Cisło, 210981, data zgłoszenia: 2009-03-05, data udzielenia: 2012-03-30, współwłaściciele: Akademia Górniczo-Hutnicza, im Stanisława Staszica, Kraków, Polska, Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Spółka z o.o., Skawina, Polska,
 7. Lemiesz do pługów ciągnikowych obracalnych i zagonowych i sposób jego wykonywania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Marek Łabęcki, Dorota Kapcińska, 213450, data zgłoszenia: 2008-08-11, data udzielenia: 2013-03-29, współwłaściciele: Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska,
 8. Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Jerzy Tybulczuk, Edward Czekaj, Krzysztof Jaśkowiec, Igor Tybulczuk, Zenon Pirowski, 215772, data zgłoszenia: 2009-11-27, data udzielenia: 2014-01-31,
 9. Sposób i urządzenie do wykonywania wlewków metalowych o strukturze tiksotropowej, zwłaszcza z żeliwa i ze stopów wysokotopliwych, Wojciech Wierzchowski, Krzysztof Jaśkowiec, Krystyna Rabczak, Marek Kranc, Zenon Pirowski, Andrzej Gwiżdż, Łukasz Boroń, Tadeusz Grochal, 222676, data zgłoszenia: 2013-08-22, data udzielenia: 2016-08-31,
 10. Sposób i urządzenie do wykonywania odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów wysokotopliwych, zwłaszcza żeliwa , Wojciech Wierzchowski, Marek Kranc, Tadeusz Grochal, Krzysztof Jaśkowiec, Andrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, 220046, data zgłoszenia: 2012-07-03, data udzielenia: 2015-08-31,
 11. Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i spoób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, 220483, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-10-30, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 12. Gęsiostopka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, 220360, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-10-30, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 13. Sposób wykonywania redlicy zęba głębosza, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Zurowski, 220481, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-10-30, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 14. Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, 220718, data zgłoszenia: 2012-02-13, data udzielenia: 2015-12-31, współwłaściciele: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań.
 1. „Srebrny Laur Innowacyjności 2014” w Konkursie im. Stanisława Staszica zorganizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych dla Instytutu Odlewnictwa i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za innowacyjny projekt pt. „Grupa odlewanych narzędzi rolniczych pracujących bezpośrednio w glebie” (twórcy: Z. Pirowski, J. Olszyński, J. Wodnicki, M. Kranc – IOd; T. Pawłowski, M. Gościański, B. Dudziak, K. Żurowski, R. Ciechacki, D. Kapcińska-Popowska – PIMR).
 2. BRĄZOWY MEDAL dla Instytutu Odlewnictwa i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za wynalazek pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu zębów kultywatora do nowej generacji agregatów uprawowych, pracujących ze zwiększonymi prędkościami roboczymi” na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Nowych Produktów iENA 2012 w Norymberdze (Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, Marek Łabędzki – PIMR, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński – IOd).
 3. SREBRNY MEDAL dla Instytutu Odlewnictwa i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za wynalazek pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu zębów kultywatora do nowej generacji agregatów uprawowych, pracujących ze zwiększonymi prędkościami roboczymi” na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2012 w Warszawie (Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, Marek Łabędzki – PIMR, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński – IOd).
 4. SREBRNY MEDAL za „Technologię wytwarzania odlewanych części maszyn rolniczych” na 57 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008”. (Z. Pirowski, J. Olszynski, M. Gościański, M. Labecki, D. Kapcińska).
 5. Złoty Krzyż Zasługi.
 1. Ekspert w Zespole Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 2. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), członek od 1968 roku

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij